Knut Hamsun: Markens grøde

av Birgit Bjørgum sist endret 2017-01-03T14:15:47+01:00 Bokomtale: Gyldendal
"Markens grøde" er en lovsang i romanform til jordbruk og nybyggerliv, og den brakte Hamsun Nobelprisen i litteratur i 1920.
Knut Hamsun

Markens grøde

Gyldendal, 1917, Norge

Markens grøde kan fra én side sett leses som en historisk roman om utviklingen av nordnorsk jordbruk i siste halvdel av 1800-tallet, om nyrydding og om hamskiftet i bondesamfunnet ved overgangen fra natural- til pengehushold.

Samtidig er det knapt tilfeldig at Hamsun skrev nettopp denne boken under første verdenskrig. Han mente folk trengte noe å tro på midt i all uro og fortvilelse som krigen brakte med seg. I 1920 ble dikteren tildelt nobelprisen i litteratur for Markens grøde som han kalte "et varsku til mitt slektledd!"