Johan Falkberget: Nattens brød

av Birgit Bjørgum sist endret 2017-01-03T10:32:23+01:00 Foto og bokomtale: Aschehoug forlag
Første del av Johan Falkbergets serie "Nattens brød" ble filmatisert i 1969 med tittelen "An-Magritt".
Johan Falkberget

Nattens brød - An-Magritt

, 1940, Norge


An-Magritt
er første bind i Falkbergets verk Nattens brød. Her beskriver han livet ved smeltehyttene, menneskene som virket der, og bygdas menn og kvinner i et norsk gruvesamfunn på 1600-tallet. Unge An-Magritt kjører malm med en okse fra gruvene til smelte-hytta. Hun er symbolet på folkets overvintrende vilje og trass.

Nattens brød fortsetter med Plogjernet, Johannes og Kjærlighets veier.