Tarjei Vesaas: Vårnatt

av Birgit Bjørgum sist endret 2016-07-21T12:19:54+01:00 Foto og bokomtale: Gyldendal
Tarjei Vesaas

Vårnatt

Gyldendal, 1954, Norge

Tarjei Vesaas
Handlinga går føre seg i ei einaste natt. Hallstein og systera Sissel er åleine heime. Med eitt bankar det på døra, og utanfor står ein familie og ber om husly etter at bilen deira har fått motorstopp. Den framande familien ber på store indre konfliktar, og desse kjem etter kvart til overflata i den spente atmosfæren som utviklar seg i det nattlege huset. Slik blir dei to unge syskena konfronterte med det problemfylte vaksentilværet. Samstundes møter begge òg den første, spirande kjærleiken, og får ane kva den byr på av fryd og fare.