Eirik Lodén

av admin sist endret 2020-12-02T09:11:10+01:00


Bibliografi

Lyrikk og skuespill

Annet

 • Parallelle liv : en parallell-lesning av Herman Melvilles Billy Budd, sailor og Benjamin Brittens opera-adaptasjon
  Hovedoppgave i allmenn litterturvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007

Artikler av forfatteren

 • Brand og idealismen
  I Ibsens Brand : resepsjon - tolkning - kontekst / Erik Bjerck Hagen (red.) (2010), s. 215-250
 • Lyrikkåret 2009
  Norsk litterær årbok (2010), s. 54-80
 • Poesien er død, lenge leve poesien! : lyrikkåret 2008
  Norsk litterær årbok (2009), s. 26-55
 • Bokanmeldelse av: Biografien om Henrik Wergeland : vill og gal og genial
  Steinerskolen, 2 (2009), s. 72-73
 • Lyrikkåret 2007 : et utvalg
  Norsk litterær årbok (2008), s. 30-46
 • Opera som interpretasjon : musikk og mening i Brittens opera-adaptasjon av Melvilles Billy Budd
  Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 2 (2008), s. 101-117
 • Mellom røyndom og løyndom. Nokre tankar om diktaren og sonettmeisteren Olav H. Hauge.
  I Tid å hausta inn. 31 forfattarar om Olav H. Hauge (2008), s. 272-284
 • Hamsun - solgud og avgud
  Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 1 (2006), s. 80-85

Artikler om forfatteren

 • Eilif Straume: Three new faces in Norwegian poetry
  The Norseman, 4/5 (1994), s. 42-44


No

1975

Hjelmeland/Stavanger

vest@forfattersentrum.no

Avtale gjennom Norsk forfattersentrum('karusell', 'vestlandsforfattere')


2010/09/21 08:50:00 GMT+2


('admin',)

()
No