Tor Obrestad

av admin sist endret 2020-12-07T12:29:16+01:00 Innledningstekst hentet fra Gyldendal forlag

Tor Obrestad var ein av hovudpersonane i krinsen rundt tidsskriftet Profil i 1968. Han har gjeve ut fleire romanar, biografiar (m.a. om Hulda og Arne Garborg), dikt, skodespel, noveller, samt bøker for barn og unge. Tor Obrestad har óg virka som gjendiktar. Han er fødd i Hå på Jæren i 1938. Tor Obrestaddebuterte med diktsamlinga Kollisjon i 1966, ei bok han også fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for.

Bibliografi

Romanar og andre tekstar

Lyrikk og skodespel

Barne- og ungdomsbøker

Anna

Omsetjingar av forfattarens bøker

 • Sauda! Streik!: svensk (1976)
 • Seks netter, seks dagar: dansk (1991)

Artiklar av forfattaren

 • Vegen mot Jesus Messias
  i AG - "Med lykti i hand" (2011), s. 147-169
 • Ei nylesing av Knudaheibrev
  Samtiden, 1 (2005), s. 85-94
 • Simen Skjønsbergs poesi
  Samtiden, 3 (2005), s. 136-145
 • Hå-ånå i litteraturen: Sjå Jæren
  Årbok for Jærmuseet, 16 (2004), s. 160-73
 • "Bodden"
  i Kiellandsamlingen - Arkivmapper, 2002
 • Heimleg rotfeste, vid himmel
  i Heimleg rotfeste, vid himmel (2001), s. 12-51
 • Vendetta i Jemen
  Forfatteren, 1 (2001), s. 26-29
 • Gudlause heltar og ein ny moral
  Forfatteren, 29 (1999), ¾. s. 20-25
 • Hopprenn - på tare og snø
  i Den norske turistforening (1999), s. 58-63
 • Om Kiellands Sankt Hans Fest
  i Å lesa Kielland (1999), s. 92-101
 • A Romantic Novel. The Correspondence between Alexander Kielland and the Drewsen Family
  i Nordic Letters 1870-1910 (1999), s. 172-200
 • Karsten Roedder (1900-1986)
  Forfatterportrett ; nr 1 (1998), 3 s.
 • Kunstnaren i samfunnet
  i Kamp og kultur (1997), s. 229-41
 • Ein skikkeleg byråkrati
  Bok og bibliotek, 7 (1995). s. 24-27
 • Bruk av tradisjon i nyare kunst. Døme: Haugtussa
  Jærteikn. Nytt frå Hå gamle prestegard, 4 (1990), 1. s. 6-8
 • Skaping, skule og sjel
  Samtiden, 3 (1988). s. [29]-38
 • Å løpe er ein måte å døy på
  Arena, 1 (1983), s. 27-30
 • Strandrekst
  Nordnorsk magasin, 6 (1982), s. 20-23,45
 • Å løpe er ein måte å døy på
  Nordnorsk magasin, 6 (1982). s. 27-30
 • Kritikarens sans for det komiske
  Profil, 40 (1982), 2/3, s. 65-66
 • Byens fridom og einsemd
  Samtiden, 3 (1981), s. 31-35
 • Tankar om dikting
  i Tankar om dikting (1978), s. 205-216
 • Dalen Portland
  Syn og segn, 83 (1977), s. 526-533
 • Forfattaren 1973 : [4 spørsmål med svar fra 4 litteratar]
  Syn og segn, (1973). s.515-523
 • Etterklokskap om Marionettar
  Syn og segn, 76 (1970), s. 78-79
 • Huset til Tarjei Vesaas
  Vinduet, 24 (1970), 4. s. 302-303
 • Jan Myrdals dilemma
  Syn og segn, (1970), s. 351-352
 • Dans
  Syn og segn (1969), s. 78-79
 • Du gufs av det norske, du ånd i frå fjell - di klage er mi
  Syn og segn, (1969), s. 110-118
 • Pessimismen i den skandinaviske litteraturen på 60-talet
  Vinduet, 22 (1968), 4, s. 277—288
 • Vår daglege brød
  Syn og segn, Årg.7 (1968), s. 321-323
 • Møte med Axel Jensen
  Vinduet, (1967), 4, s. 280-282
 • No ser eg uklart som i ein spegel
  Syn og segn, (1967), s. 39-40
 • Utanfor dei vanlege veggene. Lesaren og den moderne lyrikken
  Syn og segn, 73 (1967), s. 27-36
 • Intervju med Georg Johannesen
  Profil, 24 (1966), 4
 • Om å tale til den totale personlegdom. Ei parallellføring av bilete og idéar
  Profil, 24 (1966), 1
 • Olav H. Hauge
  Profil, 24 (1966), 4
 • Skal skulen tene barnet eller samfunnet?
  Syn og segn, (1965), s. 442-452
 • Snønuten
  Syn og segn, (1965), s. 401-403

Artiklar om forfattaren

 • Harald Stanghelle: Bokmelding av Einar Førde
  Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, h.1 (2008), s. 88-91
 • Guri Hjeltnesi: ”Mannsverd i all si prakt”
  Syn og segn, 3 (2007), s. 50-55
 • Jon Rognlien: ”Stå samlet, vær våkne, alvorlige og livlige: og hugs på det som Lenin og Marx og Mao sa: det er itjnå' som kjem tå seg sjøl: om maostisk skriftkultur i Norge.”
  Vinduet, 1 (2007), s. 26-45
 • Kåre Valebrokk: Bokanmeldelse av Einar Førde
  Prosa, 5 (2007), s. 30-33
 • Per Olav Reinton: Sogning med lavvo : Einar Førde
  Kultmag, 5 (2007), s. 22-23
 • Erik Haugan: Homo scripturalis
  Mål og makt, 1 (2001), s. 12-14
 • Kari Mørk: I hendene på en lavmælt opprører
  Sørlandsk magasin (2000), s. 31-34
 • Aage Borchgrevink: Tor Obrestad: Dikt i utval 1966-1994
  Bøygen, 1 (1996), s. 46-48
 • Per Buvik: Biografi, hagiografi og moralpreike : ein kritisk merknad til Tor Obrestads bøker om Arne og Hulda Garborg
  Norsklæraren, 2 (1993), s.30-33
 • Roar Eide: Dikter om diktere : Tor Obrestads biografier Arne Garborg (1991) og Hulda (1992)
  I Norsk litterær årbok, (1993), s. 93-107
 • Kari Sommerseth Jacobsen: To skrivende Hedmarkskvinner
  Solør-Odal, 2 (1993), s. 4-13
 • Fantasiens tiår: Litteraturkritikk 1980-89 ved Øystein Rottem, 1990
 • Lars Sætre: I feltet mellom myte og poesi
  Vinduet, 3 (1987), s. 65-66
 • Rolf Brandrud: Tenningar
  Dyade, 5 (1986), s. 19-20
 • Kjetil Karsrud: Å båsplassere nynorsk forfattarane er å ufarliggjøre dei
  Mål og makt, 1 (1982), s. 2-10 (intervju Tor Obrestad)
 • Odd Martin Mæland: Det gamle og det nye Jæren
  Vinduet, 4 (1982), s. 72-73
 • Øystein Rykkja: Miljøskildringar i Tor Obrestads Ein gong må du seie adjø
  Profil, 1 (1982), s. 23
 • Bodil Cappelen: Hastige oppbrudd
  Vinduet, 4 (1981), s. 75-76
 • Anders M. Andersen: Frå tronge læresetningar til vidt utsyn
  i Dikt og kritikk (1981), s. 163-177
 • Johannes Lunde: Prosessen mot lesene: verdi-sosiologisk tekstanalyse, 1981
 • Jan Erik Vold: Det norske syndromet. Børli - Kiran - Mehren - Obrestad
  i Det norske syndromet (1980), s. 11-24
 • Kjartan Fløgstad: Det muliges kunst : Obrestads Dalen i Telemark og Kittangs Portland, Oregon
  Syn og segn (1977), s. 534-539
 • Helge Rønning: En kjempende litteratur. Om problemer i dokumentar-litteraturen og om Tor Obrestads to streikeromaner
  Vinduet, 4 (1977), s. 82-90
 • Jahn Thon: Når noen våger å ta igjen, rives masken bort, og det utydelige blir tydelig
  Profil, 1 (1977), s. 8-11
 • Intervju med Tor Obrestad om Stå på!
  Profil, 3 (1976), s. 28-29
 • Jahn Thon: Lederskap eller elendighet Industriskildringer i litteraturen
  Profil, 4/5 (1976),  s. 20-29
 • Jan Erik Vold: Den vanskelige ekspansjonen -- problemer i forbindelse med Tor Obrestads prosa
  i Entusiastiske essays (1975), s. 238--242
 • Atle Kittang: Dikting og handling
  i Litteraturkritiske problem; teori og analyse (1975), s. 250-263
 • Odd Arvid Storsveen: Tor Obrestads Sauda! Streik! som kommunistisk roman
  Ventil, 1 (1974),  s. 27-31
 • Karin Dahl Jørgensen: En vurdering av Sauda! Streik! som didaktisk roman
  Ventil, (1973), 4, s. 26-29
 • Knut Johansen: Ser du dei taua som heng ned frå loftet. Tor Obrestads Marionettar
  i Konfrontasjoner (1970), s. 130-146
 • Tor Obrestads `Marionettar'
  Syn og segn (1970), s. 61-71
 • Asbjørn Aarseth: Marionettspel med lause trådar
  Syn og segn (1970), s. 72-77
 • Sigmund Skard: Kor stort er det store? : Olav Aukrust og Tor Obrestad
  Syn og segn (1969), s. 208-214
 • Odd Martin Mæland: Anti-dikting eller nymodernisme? : [med utgangspunkt i bøkene til Dag Solstad, Paal-Helge Haugen, Tor Obrestad og Einar Økland]
  Syn og segn, (1968), s. 554-566
 • Skulen i støypeskeia : Ola Skogstad. Ein skule søkjer si form ; Tor Obrestad. Søkjer han i grunnen?
  Syn og segn, (1966), s. 58-60
 • Trygve Jonsson: Barnet, skolen og samfunnet
  Syn og segn (1965), s. 513-518

Hovedoppgaver

 • Berit Helene Espe: Det mytiske i mennesket. En tolkning av Tor Obrestads diktsamling Misteltein
  Hovedoppgave - Universitetet i Tromsø, 1996
 • Svein Eldor Mastberg Larsen: Begrepet tema anvendt for å finne semantisk koherens for Tor Obrestads Kollisjon
  Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1985
 • Svein Ivar Øie: Tor Obrestad : "Stå på!" (1976). en analyse og plassering av verket i lys av samtidas litterære debatt
  Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1984
 • Kjell Innvær: Ein strukturell analyse av Tor Obrestads Stå på!
  Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Bergen, 1982
 • Tor Inge Vike: Vegar til arbeidarlitteraturen : ei samanlikning mellom Kjartan Fløgstad: Rasmus og Tor Obrestad: Sauda! Streik!
  Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Trondheim, 1980 I.

Tor Obrestad
Current image JPEG image — 2.10 MB

No

1938

Kana

vest@forfattersentrum.no

Avtale gjennom Norsk forfattersentrum


 • Noregs Mållags barnebokpris 1985 for Kamelen i Jomarskogen
 • Sunnmørsprisen 1982 for Sjå Jæren, gamle Jæren
 • Gyldendals legat 1971
 • Sarpsborgprisen 1966
 • Tarjei Vesaas’ debutantpris 1966 for Kollisjon og vind

href="http://nn.wikipedia.org/wiki/Tor_Obrestad">Wikipedia

('oo', 'karusell', 'vestlandsforfattere')


2010/09/21 08:50:00 GMT+2


('admin',)

()

Innledningstekst hentet fra Gyldendal forlagNo