Rolf Sagen

av admin sist endret 2020-12-03T14:52:07+01:00


Bibliografi

Romanar og andre tekstar

Lyrikk og skodespel

Barne- og ungdomsbøker

Anna

 • Novellevår 90, Antologi, 1990
 • Psykologiske konsekvensar av sosialt system : ein studie av ungdomsskuleelevars forhold til heim, småby-, og bygdemiljø
  Hovudoppgåve i psykologi, Universitetet i Oslo, 1971

Artiklar av forfattaren

 • Skriveundervisning er ein disiplin som ennå ikkje er innført i skolen
  Norsklæraren, 4 (1986), s. 40-44
 • Skole for skrivekunst
  Kulturnytt, 2 (1986), s. 38-40
 • Skrik måsen før dag ; Gul - heiter vinden, den linne
  Syn og segn (1974), s. 426-429
 • Slekta mi ; Motiv fra Sunnmøre ; Dei små brukar folkemål
  Syn og segn (1973), s. 141-143

Artiklar om forfattaren

 • Erlend O. Nødtvedt: Minst tre plask. Bokmelding av Lommehunden frå Ribo.
  Vagant, 1 (2009), s. 44-48
 • Øyvind Ådland: Nøkkel til Mercedesryttaren:
  i Skriveplass (2005), s, 148-156
 • Øystein Vidnes: Elvefiskaren. Eit intervju med Rolf Sagen i Rolf Sagens blå sofa, 27.juni 2005,
  i Skriveplass (2005), s. 8-18
 • Bjart Schieldrop: Hitra-aksjonen inspirerte til roman
  Norsk landbruk, 22 (2001), s. 94-96
 • Grete Bugge Østvik: Rolf Sagen - ein forfattar med mange talent. Aktive ungdomsår i Sykkylven
  Årbok for Sykkylven (2001), s. 55-58
 • Oddmund Hagen : Springfart ved fjorden. Om ein roman av Rolf Sagen
  Bøk, (1995), 6, s. 40-43
 • John Roald Pettersen: Saueliv
  Norsk førskolelærerblad, 2 (1995), s. 13-14
 • Håkon Gundersen: Frå Samuel Eydes siste tid
  Kritikkjournalen (1993), s. 32
 • Merete Morken Andersen: From the landscape of the interior
  The Norseman, 4/5 (1991), s. 76-78
 • Rakel Christina Granaas: Dikteren som søker form
  Samtiden, ekstranr. (1981), s. 105
 • Knut Faldbakken: Ut av skolen, opp i trærne
  Vinduet, 4 (1980), s. 19-20
 • Nils-Åge Søgård : Reisen til Kvengeda
  Vinduet, 4 (1970), s. 300-302

Hovedoppgaver

 • Grete Bugge Østvik: Mørkets gjerninger - fram i lyset? Resepsjonar av Rolf Sagens Mørkets gjerninger i samtid og ettertid
  Hovedoppgave - Universitetet i Bergen, 1993
 • Ellen Semb: Mellom lyst og nød. En analyse av Rolf Sagens roman Mørkets gjerninger
  Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1981
 • Dagfinn Jens Larsen: Rolf Sagens Kvengedal i lys av dokumentarismens problemstillinger
  Hovedoppgave - Universitetet i Bergen, 1974

Rolf Sagen
Current image JPEG image — 7 KB

No

1940

Bergen

vest@forfattersentrum.no

Skriveundervisning, med foredrag
Opplesing frå eige forfattarskap

Avtale gjennom Norsk forfattersentrum


 • Samlagsprisen 2003
 • Kritikerprisen 1976 for Mørkets gjerninger
 • Tarjei Vesaas' debutantpris 1996 for Dørklinker


('vest-s', 'karusell', 'vestlandsforfattere')


2010/09/21 08:50:00 GMT+2


('admin',)

()
No