Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Bergenstrykk (uregistrert)

Bergen var tidlig ute med boktrykking og "Bergenstrykk" er et begrep innenfor norsk boktrykkingshistorie.

I årene 1721-1899 hadde Bergen mange boktrykkerier og et av de mest kjente var Geelmuydens Enke. Hun drev sitt boktrykkeri fra 1855 og ble mest kjent for rettighetsstriden med Bjørnson. Biblioteket har en stor samling Bergenstrykk før 1900 og her viser vi et lite utvalg. (uregistrert)

 

Ameln, Joh.
Forsøgsstationen og Læreanstalten for Tilvirkning af Fiskeri-Produkter i Bergen (plakat). - 1896

Angaaende Gjennemførelse i Bergen af Lov af 14. Juli 1897 Om Geistlige Embedsmænds og Kirkesangeres Lønning. - 1898

Anvisning for Skoletilsynsmanden i ... Kreds i ... Skolekommune. - Bergen : Floor, 1884

Archer, Colin
Forslag til Fiskerskøite for Nordland og Finmarken. - Bergen : Grieg, 1895

Barth, T.F.W.
Klinten blant Hveden : Prædiken paa 5te Søndag efter Helligtrekonger. - Bergen : Oliver Johannesen, 1878

Bergen
Statut des Deutschen sozialdemokratischen Verein "Vorvarts" in Bergen. - Bergen : Krausz, 1913

Bergenskoret
Program og reisereglement ved 7de store Sangerfest I Christiania Pintsen 1896

Bergens elektrisitetsverk
50-årsjubileet 10 mars 1950. Strømvise og andre Sanger

Bergens folkeskoler
Skoleraadets forslag til undervisningsplan for ... - Bergen, 1892 (tittelblad defekt)

Bergens garnisonsbibliotek
Hans Majestæt Kongens gavebibliothek for Garnisonens Underklasser. - Bergen : Nilssen, ca. 1890

Bergens handelssamfund
Bazar-Vise. - Bergen, u.å. (Basar på Holcks skoles gamle Bygning på hjørnet av Starvhusgt.)

Bergens jæger- og fiskerforening
11. Jan. 1895-11. Jan. 1920 (sanger)

Bergens museum
Ved Festmiddagen i anledning af Bergens nye Musæ- Bygnings indvielse den 4. Juli 1867 (sang)

Ved Festmiddagen ... (inneholder også meny og sang Til overlæge Danielsen av Johan Bøgh)

Bergens tugthus
Priscourant over ... Fabricata. - Bergen : Grieg, 1880

Bergens Underofficers Forening
Love. - Bergen : Eide, 1868

Bestemmelser for sundhedstilsynet ved Folkeskolerne. - Bergen, 18??

Betragtninger over Loven og Evangelium i samtaler. Oversat og forlagt av C. Rudolph. - Bergen : Udg. Officin, 1848

Bjørnson, Bjørnstjerne
Til ... Sang av J.L. (John Lund). - Bergen, 1872

Blehr, Theodor
Et lidet Alvorsord fra Byens Borgere til sin Mester Ved Borgermestermiddagen 10de Mai 1885 (sangtekst av T. Blehr)

Brenner, P.J.
Den forhenværende Provst til Wasa i Sverige Peter Johannes Brenners Sidste Tale hvilken han paa sit Rettersted udenfor Stockholms søndre Port Holdt ... den 4de Juli 1720 ... Til Trykken paany Befordret For dens Mærkværdigheds Skyld af Frederik Kjelland. - Bergen, 1848, 1849, 1862 (3 forskj. Utg.)

Brochmann, Elisabeth
Mindeblade. 1. Christian Winter. 2. Hartvig Lassen. - Bergen, 1899. - 48 s. (med ded. Til Torvald Lammers)

Bruun, Johan L. Leiebibliothek
Katalog. - Bergen, ca. 1850 (tittelblad mangler)

Buch, S.A.
De hollandske og engelske Røgerier. - Bergen, 1882?

Bull, stiftsbefalingsmand
Bekjendtgjørelse. - Bergen, 1811

Bøgh, Johan
Til Bergen ved Tusindaarsfesten 1872 (sangtekst)

Til Overlæge Dr. Med. D.C. Danielsen

Carl Johan, kong
Hans Majestæts Kong Carl Johans Fødselsdag Den 26de januar 1826 Festligholdt i Selskabet Vennecirkelen den 28de Januar 1826. - Bergen : Dahl, 1826

Carl 15, kong
Til hans Kongelige Høihed Vicekongen! Ved Afreisen fra Bergen den 24de Juli 1856

En Christens sande Juleglæde. Samlet, udgivet og Forlagt af O.I. og L.A. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1865

Crøger, J.W.
Tale holden i den tyske Menigheds Kirke i Bergen den 17de Mai 1844. - Bergen : Rudolphs Officin, 1844

Dahle, T.
Forlovelse og Betingelser for et lykkeligt Ægteskab. - Bergen : Stephansen, 1895. - 38 s. : ill.

Danielsen, D.C.
Ved ... Baare i Bergens Museums Aula den 18de Juli 1894 (sang av Johan Bøgh)

Den Frelser, du behøver. Oversat fra Engelsk af R.J. - Bergen : Jæger, 1875

Domsbasunen, eller varsel om at søge herren i Naadens Tid ... Bergen : Rolland, 1861

Elsker du din Næste? Efter det Svenske. - Bergen : Eide, 1869

Elsker du Jesum Christum?. - Bergen : Eide, 18??

Extract af de poster udi havne-Forordningen af 16de September 1735 og den ... Bergen : Rasmus Dahl, 1788

Faders bedste Søndagsstøvler (Oversat fra Engelsk). Udgivet af Bergens Afholdsforening. - Innbundet sammen med: Den sunkne Grav. Den Første Rus og dets Følger. - Bergen : Beyer, 1881

Fane Sogns Totalafholdsforening
Statuter. - Bergen, 1885

Forfang, Kristofer
Ifrå Høgderna : Fortejing frå landsbygdi. - Bergen : Mons Litlere, 1888. - 187 s.

Forslag til en Lov, angaaende Odels- og Aasædes- Retten i Norge. - Bergen : Dahl, 1820

Forsøg til en klarere Fremstilling af nogle Puncter af den græske Formlære. - Bergen : Bergen : Dahl, 1857

Fortegnelse over Krambodvarer over Løsøre-Effecter, Jacob Gluckstads Opbudsboe tilhørende ... - Bergen : Dahl, 1838. - 98 s.

Fortegnelse
Catalog over E.I. Hambro's Dødsboes Løsøre. - Bergen : Dahl, 1866

Fortegnelse
Liste over Løsøre-Effecter afgagne Madame Sophie Ohmanns Boe som ved offentlig Auction ... i Huset i 21de Rode No. 18. - Bergen : Dahl, 1833

Fortegnelse over endeel Løsøre-Effecter afgagne Christopher Harmen's Dødsboe ... som bortsælges ved offentlig Auction paa Gaarden Slettebakken. - Bergen : Dahl, 1829. - 29 s.

Fortegnelse over Kjøbmand D.K. Holms Løsøre-Effecter Gaardsredskaber m.m. ... ved Auction paa gaarden Lille-Kalfaret. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1860

Fortegnelse over Løsøre-Effecter m.m. som for Herr J.D. Morries-Stirling bortsælges ... paa Gaarden Natland. - Bergen : Beyer, 1857. - 30 s.

Fortegnelse over afgagne Hr. Justis-Raad og Forrige General-Toldforvalter Ramsharts Efterladenskaber Som ... udi hans havte Logi hos mad. Alm paa Markeveien, nær ved Raadhuset. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1795

Fortegnelse over Løsøre-Effecter, tilhørende Mad. Anne D. Westbye, der bortsælges ... paa Gaarden Ask ... Bergen : Geelmuydens Enke, 1856

Fra Bergens Stiftskomite for frivillige kirkelig Møder (Cirkulære). - Bergen, 1871, 1873

Francke, August H.
Levnetsløb og Himmelfart i Aaret 1727 Fremstillet I en Aabenbaring ... Bergen : Jurgensen, 1889. - Indeholder også: Nogen aandelige Sange

Frederik, Kronprins
Sange ved Folkefesten i Bergen i Anledning af Kronprinds Frederiks og Prinsesse Lovises Formæling den 28de Juli 1869. - Bergen : Beyer, 1869

Den Gamle Klokkers Juleaften : en sand Fortælling.- Bergen : Rolland, 1861. - 16 s.

"Glycerin-Bad" for Faar, Heste ... - Bergen : Henrichsen, u.å.

Glædelig Jul!. Julegave for Ungdommen. - Bergen : Dahl, ca. 1860. - 12 s.

Grundregler for et Børneasyl for de nordre Bydele. - Bergen, 1882. (Ladegaardens barneasyl?)

Gruner, pastor
Mindeblade over pastor Stub tilegnet den katholske menighed i Bergen, hans slegtninge og Venner. - Bergen, 1892

Guds hellige Lov. - Bergen : Grieg, 189?. - 15 s.

Hans Majestæt Kongens gavebibliothek for Under- Klasserne. - Bergen : Grieg, ca. 1898. - (interfoliert og håndskrevet ajourføring)

Hauge, Hans Nielsen, utg.
Evangeliske Levnets-Regler, hvorudi paa en kort, eenfoldig og tydelig Maade bliver viist ... Befordret i Trykken og tillagt en betænknig af Hans Nielsen Hauge. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1800. (sjelden)

Historien om Jacob Skomaker, eller De tre Ønsker ... - Bergen : Theodor Rose, 1875. - 12 s. (Rose-trykk)

Høcker, Hugo
Paa spor efter apacherne : fortælling fra indianer- livet. - Bergen : Anton Karlsen, 189?. - 32 s.

Intet andet Navn. - Bergen : Eide, 189? (Bibellæsning i Missionshuset Eben-Nezer)

Israels faldne og vor Tids Faldne. - Udgivet af Det Norske Afholdsseskab. - Bergen : Beyer, 1885

James-Hansen, M.
De vigtigste franske homonymer og deres udtale til skolebrug. - Bergen : Beyer, 1880. - 32 s. (Uddrag af Tanks skoles indbydelsesskrift 1880)

En Jødes Omvendelse berettet af ham selv. - Bergen : Eide, 1879

Kjøber den belilige Tid (Det religiøse Tractatselskab i London ; no. 14). - Bergen : Beyer, 1872

En Kort Beskrivelse over Pilati Fødsel, Herkomst, Levnet og Endeligt ... Bergen : Beyer, 1855. - 35 s.

En Kort og mærkelig Historie om den slemme og Falske Forræder Judas ... Bergen : Møller, 1841. - 16 s.

Den Kristelige Forkyndelse. Et Indremissions- Foredrag af A.S. - Bergen : Tollefsen, 188?

Krohn, Henrik
Til Henrik Krohn den 30te Januar 1870. - Bergen : Beyer, 1870

Den Lille Hendrik og hans Opvarter. Opbyggelig Fortælling (Bibliothek for Ungdommen ; No 1). - Bergen : Rolland, 1861

Losting, J.L.
Indbydelse (Til deltagelse i Udlodning). - Bergen : Dahl, 1869 (Inneholder fortegnelse over gevinstene)

Med Sangerfanen fra Bergens Damer (Sangtekst). - Bergen, 1863?

Molstad, Niels
Blinkfyr : fortælling for Bergens Annonce- Tidende. - Bergen : Kristiansen, 1887. - 54 s.

Mordet paa Laxehandler Knud Nielsen Grøtte. - Bergen : Anderson, 1863. - 16 s. : port.

Moses og Christus eller Sammenligning ...- Bergen : Jæger, 1878

Musset, Alfred de
Frederik og Bernerette . Novelle. - Bergen : Grieg, 1890. - 102 s.

The New law of Norwegian Citizenship. - Bergen : Beyer, 1888

Njørd, Roklub
Love for ... Bergen : Klyve, 1880?

Diverse sanger til forskj. jubileum. - 1899, 1903, 1905

Nordre Bergenhus Amtsformandskab
Register til Aftrykkene af ... Bergen : Beyer, 1889. - 85 s.

Nordre Bergenhus Landhusholdningsselskab
Indberetning om Virksomheten. - 1863/64, 1872, 1873, 1895, 1898

Norge. Lover
Lov om Handelen. Stockholms Slot den 8de August 1842. - Bergen : Prahl, 1843. - 24 s.

Norge. Lover
Lov om motorvogner med tilhørende For- Skrifter. Utgit av Bergens Politikammer. - Bergen : Grieg, 1919. - 52 s.

Norge. Lover
Lov om Sparebanker. - Bergen : Arnesen, 1887?

Norsk ingeniørforening. Bergen avd.
Ved Festen ... 18. September 1920 (sanger)

Norske afholdsforening, Den
Udkast til Love ... Bergen, 188?

Norske Kvinders Total-Afholds-Selskab
Kvindernes Korstogsalme ... - Bergen : Beyer, etter 1900?

Program for ... Generalforsamling i Bergen ... - Bergen, 1895

Ritual for optagelse af nye medlemmer i ... - Bergen : Beyer, 19??

Skrifter. - Bergen, efter 1900. (Flere småskrifter i 1 b.)

Om Bekjendelse og Fornegtelse af Herren. Heden- Skabet i Skaalbrylluper m.m. - Aalesund : Aarflot, 1879. - 39 s. (Trykt i Bergen hos N. Nilssen)

Oscar I, konge
For Broderriget, afsjungen paa Hans Majestæt ... Fødselsdag den 4de Juli 1844 i Selskabet "Den gode Hensigt" i Bergen. - Bergen : Prahl, 1844

Oscar II, konge
Paa Hs. Maj. Kongens Fødselsdag 21. Januar 1876 i Selskabet "Den gode Hensigt" (sanger)

Pleiestiftelsen for Spedalske
Reglement for Bespisningen i ... - Bergen, 1858

Posse, Katarina Elisabeth
Brev til en christelig Ven af de baptistiske Anskuelser. - Bergen, 1871

Psalmer affsjungne ved Missionsforeningens Møde I St. Mariæ Kirke paa ... - Bergen : Prahl, 1844

Psalmer affsjungne ved det norske Missionsselskabs Høitidelige Møde i Bergens Domkirke ... - Bergen : Dahl, 1845

Reitan
Ved Bergens Totalafholdsforenings Stiftelses- dag den 14de Mai 1894 (sang av Reitan)

Riis, A.
En liden Omvendelses-Fortelling samt ... - Bergen : Riis, 1895. - 30 s.

Riis, Oscar, Leiebibliothek
Fortegnelse over ... Bergen : Beyer, 1866. - 100 s.

Fortegnelse over ... engelske Avdeling. - Bergen : Beyer, 1869. - 15 s.

Første Tillæg til Fortegnelsen over ... - Bergen : Beyer, 1869. - 16 s.

Andet Tillæg til Fortegnelsen over ... - Bergen : Beyer, 1874. - 20 s.

Rogdeberg, Sjur Torkjellsen
Et Monument eller Et taknenemmeligt Kiendetegn, ... - Bergen, 1782. - 30 s.

Rostock, Madtz Pedersen
Den evige Konge over alle Konger ... - Bergen : Ohmann, ca. 1870. (Opptrykk av Rostocks bok Guds Børns Christelig Bord- Skik Ved hans Bord ... det finnes flere danske utg. BOB eier utg. Kbh. 1757 (265.3 R839)

Den Rædselsfulde Vielse , som en gammel Præst I Odsherred på Sjælland ... - Bergen : Rose, 1875. - 11 s. (Rose-trykk)

Røver kroen eller, Moer Gribs og hendes syv Sønner de saakaldte blodige Drenge. - Bergen : Rose, 1875. - 12 s. (Rose-trykk)

Selsomme Historier. Mærkelige Syner og Hendelser Paa Sjø og Land. - Bergen : Arntzen, ca. 1905. - 84 s.

Skipperenke Kassens Aarsfest
Venskabs Skaal! Sang i Anledning af d. 5te Februar 1853. - Bergen : Nissen, 1853

Solberg, Even
Aphorismer eller, Indfald, Tanker, Meninger og Ideer i korte Opsatser af Ernst (Even Solberg) - Bergen : Rudolph, 1847. - 52 s.

Steendahl, Cornelius
Sang for Kongen ved Tusindaarsfesten i Bergen den 18de Juli 1872.

Tanks skole
Til Bergens stiftsdirektion (om skolen). - Bergen, 1887. - 14 s.

Tastad, Elias
Kort Fremstilling af de Troesmeninger som Vennerne (almindeligen kaldet Qvækerne) bekiende sig til ... - Bergen : Nissen, 1852. - 8 s.

Text til den opbyggelige Underholdning i Missions- huset ... 17de Mai 1885

Text-Bok till Konserter af de Svenske Quartett- Sångerna. - Bergen : Rasmussen, 1882

Texter til Froe-Prædiken ... - Bergen? : 1760

Thomasson, P.
En morsom og lærerig Fortælling om Kong Oscar og Skogvogteren. - Bergen : Nielsen, ca. 1860. - 39 s.

Til den Maskerte i Bergensposten No. 6. - (Bjørnson m.fl.). - Bergen, 1858. - 40 s. (vedr. teateret)

42 muntre og komiske Sømands-Skrøner af en glad Gut. - Bergen : Rose, 187?. 15 s. : ill. -

To Fortællinger. 1. Om to Forlovede i Romsdalen.

2. Et godt Indfald. - Bergen : Engelsen, 1896. -

15, 36 s.

Tommeliden, en gave for Børn. - Bergen : Beyer, 1862. - 30 s.

22de December 1856 (sang) (forening til Opprettelse av et Almue-Bibliothek stiftet 1845

Den279de Bekjendtgjørelse hvorledes og for hvilke Svagheder denne Rommersk-keisel. Kongl. Franske og Kongl. Preussiske priviligerde Forunderlige Essens skal og bør bruges. (Faaes tilkjøbs paa Svane-Apotheket i Bergen). - Bergen, 18??

Ved Punchebordet (sanger bl.a. Bjørnsons: For Bergen). - Bergen, 1913

Viks præstegjelds brandassuranceforening
Plan for ... Bergen : Beyer, 1891

Viks Sparebank
Plan for ... Bergen : Beyer, 1864, 1891

Vold, Anders
Christelig Betragtning over den sørgelige Tildragelse ... da Hovedkirke ved en ulykkelig Ildebrand blev lagt i Aske den 26de Mai 1822. - Bergen : Dahl, 183? (3 ekspl.)

Vonen, Nikka
Plan ... (skoleplan). - Bergen, 1885

Wapnet af Tilly
Harlemensis medicamentet Gratia Probatum Dets Kraft og Virkning. - Bergen, ca. 1840 (Faaes tilkjøbs hos Svane-Apotheket)

Wergeland, Henrik
Tak til ... ved Klubbens fest den 17de Mai 1881 (privat bergensk klubb). Tekst av Nordahl Rolfsen. - Bergen, 1881

Wood, J.
Pastor Wood's Erfaring. - Bergen : Rasmussen, u.å. (ukompl.)

Ytre-Eide, Ole Olsen
Stormagterne Naaden og Synden... - Bergen : Eide, 1866

Livs-Tegnet ... Bergen, 1866

Øxendal, Endre Olsen
<Vers og Levnedsbeskrivelse av en blind Tigger fra Hægebostad Sogn>. - Bergen, ca. 1890