Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Viser og sanger

Det er en stor samling av viser og sanger biblioteket her viser. Her finnes alt fra "Aandelige Sange" til tåredryppende kjærlighetsviser.

 

Her er viser om mordere som skal henrettes, om ulykker og humoristiske og satiriske sanger. Visene var virkelig folkeunderholdning, og alle skulle ha råd til å kjøpe en vise. Visene er ofte merket med pris "Tilkjøbs for 10 øre" og gjerne med opplysning om hvor de kunne kjøpes. I dag er dette en visesamling med sjeldne kulturhistoriske perler. Viser med Bergens-innhold er merket med *. 

 

En Aandelig Nye Viise hvori sees Verdens svigefulde Væsen ... Der begynder saaledes: O svigefuld Verden! jeg takker dig af, ... - Bergen?, 1799

---- samme "Trykt i dette Aar". - u.s. : u.å.

En Aandelig Vise hvilken begynder saaledes: Guds Riges Vey er trang at gaae (fragmenter). - Bergen, ca. 1750

---- samme. - u.s. : u.å.

---- samme. - Bergen, 1780

En Aandelig Viise, Jeg syndige Fange træder her Frem, & c. .... Frembragt til en Gudelig Opbyggelse. Trykt i dette Aar. 17 syvlinjers Vers skrevet av en barnemorderske. - <København, ca. 1780>

Aandelige Sange ( 10 sanger). - u.s. : u.å.

Aarflot, B.C.S
Syvende Sang. I Anledning Ungdommens Confirmation (fragment). Antagelig Egseth- trykk ca. 1840

*Aarflot, Knud Petter
Ved Efterretningen om Bogbinder og Boghandler Frands Dekke Beyers Død. Er Du da alt bort fra Os gangen Du ædle, gode Hædersven? ... - 1852

Aasen, Ivar
Her er det Land, som hugar meg best ... (Lauvduskar No. 4). - Christiania, u.å.

Af Kierlighed er jeg ey rørt Til dig Elskværdigste ... (fragmen) - u.s. : u.å.

*Afskedshilsen til Aasmund Vinje den 12te December 1869. Timen er kommen, Stunden er nær, bort fra vor Fylking Du drager ... - Bergen : Eide, 1869

Agaatte Anders Datter
En Nye Viise, Begynder saaledes: O Gud! hvad maae jeg lide & c. ... - Bergen : Dahls Efterlev., 1802

Akademikerfest i Bergen 2/9 1914. Sanghefte

Den akademiske forenings julemoro tirsdag d. 13 januar 1880 kl. 8 aften. Program og [sanger]. 

Alle Ting skal tiene dem til Gode, som frygte Herren ... - København, u.å.

Alrekstad
Synd og Naade. Salmer og Aandelige Sange samlet af ... - Aalesund : Olsens forl. (trykt hos Beyer, Bergen. - 2 b. i 1

* "Amicitia" 9 Noder og Unoder tilegnet de respektive indehavere. - <Bergen, 1894> Ukjent bergenstr. (div. sanger tilegnet forskj. personer)

Den Amoreuse Matros, som ved en Ny Viise, under En angenem Melodie Forlyster sig paa Søe og Saltevand udi sin Kiærestes Kierlighed og Sødtalenhed. Velkommen min Kiæreste fra fremmede Land, & c. ... Bergen?, 1757

---- samme . - Kbh.?, ca. 1780

Andersen, Ernst Petter
Folkesang ved Hs. Maj. Kong Carl den 15des Kroning i Trondhjem den 5te August 1860. - Bergen : Andersen, ca. 1860. Inneholder også: Broderfolket: Svenske Grande man fortæller ...

Folkesang. - Bergen : Andersen, ca. 1850. -

Inneholder også: Moder og Barn ; Sømands Kjærlighed og Til Sæters (P. Riis)

Arctander, Aron (ca. 1700-1781)
Et skinnende Riis, af himmelske Straaler, fra Retfærdighets Soel Christo ... Kbh? : 1744. - Datert Ævenæs Præste-gaard i Ofoden d. 23 Julii 1744 (forfatteren var bondesønn fra Lødingen, ble sogneprest 1734-1741 Hammerfest, 1742 Ofoten)

Arengaard, Valdemar
Ægtemandens Klage: O Ægtestand! Du er jo kun en Samling Fataliteter ... Inneholder også: Recensioner: man hører saa Meget om Tiden og Staten ... og Fredmanns Sångar Nr. 38

Den Artiga och Lustiga Julbocken. - Gefle, ca. 1790

* Aune, Jens Larsen
En ny Vise om den grusomme Ildebrand som skede i Bergen natten mellem den 29de og 30te Mai, da henved 200 Huse nedbrænte i omtrent 8 Timer Forfattet af ... efter Manges Begjær: Et grusomt Syn vi skue fik ...Bergen, ca. 1855

Baggesen, Jens
Tvende smukke Sange, Den Første. Skaberen skued den nyskabte Klode ... Den Anden. Brødre skued den nyeskabte Klode... Den Anden. Brødre! Drik den Piges Held ... - Kbh. : Svare, 1770

Beck, Baltzar
En Nye Vise om Nor-Rige. Ach Gud, du Kongers Konge ... bergen, ca. 1780

En Behagelig Vise hvori omhandles At tenke paa Døden, og føre et sedeligt og ærbart Liv ... Til trykken befordret af Sivert Kittelsen Foss af Hallingdal. - Bergen : Dahl, 1841. O I som spadsere saa tankeløs om Blant disse de hensvundne Grave ...

Den Bekjendte Husmandsvise i 15 Vers. - En Husmand uti Norge han har det ei saa godt ... - Kristiania, 18??

Beretning og Sang om den forfærdelige Ulykke I Værdalen 18de og 19de Mai 1893 ... - Molde : Nystrøm, u.å.

*Bergen byarkiv
Velkommen til bergen byarkiv 30 år. - Bergen : Bergen byarkiv, 2009.

* Bergens Borgeres Sang i Anledning af den 19 November 1792. - Bergen : Dahl, 1792. Monarkens Vælde grunder sig paa Borgerdyd ...

* Bergens dramatiske klubb
Sanger til 50-års jubileet 7. oktober 1989. - Bergen 1989

* Bergensbrannen 1916
Sangen om den store brand den 15. Januar 1916. - Bergen : Arbeidets tr., 1916. - Budskapet lød: hele Bergen i flammer ...

Bjerregaard, H.A.
Sangene til Fjeldeventyret Syngespil i 2 Acter. - Bergen : Nissen, 1851. - 22 s.

* Bonde, Ein
Ei ny Visa um Kongshalli hans Haakon Gamle i Bjørgvin. Paa fyrste Ferd til Bergen eg kom ein Solkinsdag ...

Bonden i Kjøbenhavn. Herman og Amanda (fragment) Inneholder også Folkesang: Dei vil alltid klaga og kyta ... - Bergen : Hagen, 1862

Brandt, Friedrich
Tvende Nye Aandelige Sange. - Trondhjem, ca. 1750

Brinch, Iver
Tanker om Døden og Tidens Korthed, Betragtet i tvende Aandelige Sange. - Kbh., 1780

En meget smuck Aandelig Viise om En Christens Testament eller Forberedelse til Døden ... u.s., 1721 (sjelden)

Brun, Johan Nordahl
Evangeliske Sange. - Bergen : Knudsen, 1891. - 56 s.

* I Stiftsprovst Bruns Huus i Steden for Champagne. Syv Aar ere lagde tilbage Da Velkomst i Huuset man sang ... - Bergen, 1796

En munter Vise. Indtil Fisk i Luften dandser, Indtil Havets Løb sig standser .... - Bergen : Wichne, u.å. - Inneholder også Fiskeren av Claus Frimann

Sang i Norske Selskaber. Skaal for den gamle Hædersmand ... - Bergen : Beyer, 1849

Tvende smukke Nye Viser. Den Første: Boer jeg paa det høie Field (synges med en behagelig Melodie). Den Anden: Uden Viin og Kierlighed (synges som: Verden skabt for Mennesker). - Bergen , 1788

Brun, Mourids
En deylig Aften-Psalme. Begynder saaledes: Ret nu gik Solens Klarhed hen. - Bergen, u.å.

Bruun, Samuel Olsen
En meget smuk Aandelig Nye Sang. - u.s. : u.å.

---- samme Kbh., ca. 1720

* Bull, August Theodor
En sørgelig vise om Den sprukne Lampe til skræk og advarsel for ligesindede: Udover gaderne mørket ruger og vinterkulden humøret knuger ... - Bergen : Klyve, 1895

Bøe, Askild Johannessen
En ny Vise om Fiskeriet i Almindelighed: Kom hid min Ven at høre en Sang om Fiskeri ... - Bergen : Bøe, 1856

Ny Vise til Landsmands Tidsfordriv: Te jefta dæg tilæ æ raar dæg ifraa ...- Bergen : Bøe, 1856

Bøgh, Erik
Den største kunst ; Skærsilden. - Kbh., 18??

En Time forseent! Min Moder imens jeg var liden Lod engang en Kjærring mig spaa ... Inneholder også: Brun, Johan Nordahl: Boer jeg paa det høie Fjeld ... - Bergen : Ring, 185?

Bønner og Sange til hver dag i Ugen ... - Bergen : Monsen, 1865. - 64 s.

Børnenes Sange i Søndagsskolen og Hjemmet. - Bergen : Fredrikson, 1890. - 244 s.

Cantate paa det norske universitets femtiaarige stiftelsesdag den 2den sptember 1861. Bergen : Beyer, 1861

Cantate ved Festen i Bergens Domkirke i Anledning af Hs. Majestæt Kong Oscars gjenvundne Helbred og Regjeringstiltrædelse den 24de April 1853. - Bergen : Beyer, 1853

Carolus
Han og Hun gaaer paa Commers: Paa Roser vil jeg svæve i Glædens Blomsterdal ... - Kbh., 1851

* Christensen, Knut
Byen rundt: I haardkogte Æg og Fiskeboller var det fordum man exellerte ... - Bergen, u.å.

En Christelig Paamindelse om Tidens Korthed, Forestillet udi En Nye Sang .... - u.s., u.å.

Dahle, T.
En ny sang i anledning "Vardøhus" forlis natten til 23 marts 1887 hvorved 46 mennesker omkom i bølgerne. - Stavanger : Andreassen, 1887

Dandsedukken Ida. Comisk Sang af Scapin. Den søde Ida var saa fro, saa inderlig fornøiet ... - Kbh. : Nissen, 1851

Danskens Klage- og Takke-Sang i Anledning af den paa Christiansborg Slot om Eftermiddagen den 26. Febr. 1794, opkomne store Ildebrand ... (bibl. Har 3 varianter). - Bergen?, 1794

Dass, Petter
En skiøn Aandelig Psalme, Uddragen af det Ottende Bud ... Kbh. : Svare, 1790

Tvende Nye Sørgelige Viser, Den Første : Turtel-Duens Kurren for sin Mages borttagelse ... Den Anden: Jeg vil paa Herren alltid haabe ... - Kbh. : Glasing?, ca. 1720

--- samme (variant)

* En Deilig Vise. Det var i min Ungdom jeg ude mon svæve paa Gaden spadseerte og saae mig lidt om ... - Bergen : Wichne, u.å.

Den deilige Theodor. Jeg springende kommer for jeg er saa glad ... - Inneholder også: Kristianias Pris (Wiers-Jenssen). Ja Byen er bra mellem Bølge og Fjeld ... Og Aa kjøre Vatten og kjøre Ve (folkevise). - Kristiania, 1897? (2 ekspl. 1 med ill. på tittelbl.)

Dietrichson, Lorentz
Nyeste Correspondentartikel fra Paris af en norsk Dame (parodi på Marie Colbans breve fra Paris). - Kria., 1859 sjelden (2 ekspl.)

Dorotheas Vise
En ny Digt om Een Jomfru som kaldes Dorothea ... - Bergen?, ca. 1721 (4 ekspl.)

Dødsdømt Morders bekjendelser
Christendom og Gudsfrygts Lære Jeg har aldri skjøttet om ... (fragment). - u.s., ca. 1730 (3 varianter av trykket). Bergen?

* Echo, fra det smukke Kjøn, ved Ballet i Selskabet, den gode Hensigt i Bergen den 28de marts 1810. Tak hav' De kjære Mandspersoner hos hvilke vi var' før til Ords! ... - Bergen : Dahls Enke, 1810

Elen Pedersdatter
En ny Vise. O Gud, hvor megen Sorg og Møie ... - Bergen : Wichne, 184?

Emigrant-Vise sunget ved Skagens Ræv 28de December 1899. - u.s., 1899

En Enfoldig Sang der kan synges som Sømandsvise af enhver Christen, der i sit lovlige Kald nødsages til at reise fra sit Hjemsted, efter ringe Evne forfattet paa en Reise til Bergen. - Bergen : Dahl, 1831

Enhver, som vil vide hvad Kierlighhed er, hør hvad jeg for Eder vil nu da frembær'. - På tittelbladet: ... om en fornemme riig Kjøbmands Datter, som blev forelsket i en fattig Matros ... - u.s., u.å.

Espelie, Asbjørn Eriksen
En ny Vise, Forfattet af ... Til Trykken befordret af Lars Andersen Fosse. - Bergen : Dahl, 1840

Faber, Peter Christian, 1810-1877
Den tappre Landsoldat. Dengang jeg drog afsted ... Inneholder også: Moral for Krigere, eller en ganske ny og traurig Vise om Søren Peersen ... (Sang af Gjenboerne av Hostrup). I denne Vinter har vi ha't en usædvanlig frost ... - Bergen : Beyer, 185?

Feiermann, Urban Gottlieb
Gesang, gesungen am Tage der Ehelicher ... Herrn Volradt L. Reincke mit der Jungfer Anna Elisabeth Meyer. - Bergen den 24ten Nov. 1789. - Bergen : Dahl, 1789

Fem alldeles nya och mycket wackra Wisor 1. Korset på Idas graf. 2. Det wækser upp en lilja ... 3. Unga flicka i din vår Bind dig myrtenkransen ... 4. Med sorgsen ton jag sjunga will ... 5. I ensligen stugan en kulen qwell ... - Skara : Forssell, 1851. (Bibl. ekspl. er avskrift av originalen lånt fra Kungliga Biblioteket, Stockholm)

Fem alldeles nya Visor (avskrift av svenske sanger). - Norrkøping, 1852. 1. Ensam i skuggrika dalen ... 2.Skønheten ... 3. Lifwet en sjøresa. 4. Brænwins-Wisa ... 5. Om Hertigen af Augustenborg

Fenstad, Jens Amundsen, -1825.
En ny Vise af ... Jeg Syndefulde vil nedfalde for dig ... og En Aandelig Sang. - Stavanger : Kielland, 1856

Tre smukke Viser. - Bergen : Simonsen, ca. 1890

Fingubben, en ny og fornøielig Vise. - Bergen : Wichne, ca. 1830. Engang faldt det udi mine Tanker at æg skull' Leita mæg op en Viv ... (stygt ekspl.)

Fire nye smukke Kjærligheds-Viser. 1. Kvindens Pris. 2. Carl og Emma. - (fragment). - Bergen? : Klyve?, 18??

Fire sange. Den Første: Husker du den Gang da du mig havde lovet ... Den Andre: Der ligger et Slot i Østerrige ... (ukompl.). - Christiania : Opfostringhusets Bogtr., u.å.

Flokenæs, Iver M.
En aandelig Morgensang paa Foraarets skiønne Morgen, tilligemed To Liigvers af ... - Bergen : Forf., 1854

"Folgefonden"s Forlis.: Det glider et skib over speilblanke fjord med kurs imod Skaanevigs strande ... - Stavanger, u.å. (stygt ekspl.)

Folke-Sang paa Kongens Fødsels-Dag den 29de Januarii 1794. Inneholder også: Selskabs-Sang paa samme Dag. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1794

* For Handel og Søfart: At Kyrres gamle By vil holde paa sit Ry og ønsker gamle Bergen maa aldri blive ny ... - Bergen : Eide, u.å.

*For kvinden ved studenterballet i Bergen den 30te december 1875. - Bergen 1875

Frich, Øvre Richter
Sang til Nordpolsfarerne ved Festen i Studentersamfundet Lørdag den 12te September 1896. - Kria. : 1896

Frimann, Claus
Ondt ofte lider den Fiskermand ... Inneholder også: En Fange-Vise Sørg ikke, søde Pige Slaae Sorgen af dit Sind ... (anonym). - Bergen : Beyer, 1849

Bonden i Kjøbenhavn En ny og fornøielig Vise: Jeg var i Kongens Kjøbenhavn, der saae jeg tyve store Kirker ... Inneholder også: Herman og Amanda (fra svensk): Amanda sat med en Krands i Haaret ... og Aasen: Dei vil alltid klaga og kyta ... - Bergen : Hagen, 1862

En Fuglefanger seer I her (Vise af Tryllefløiten) Inneholder også: Casper var lystig Fyr, Vi ham vistnok alle kiendte .... - Kbh., u.å.

En Ganske nye Møller-Vise. Der stode tr Skalke og tænkte et raad, Romle, romle sulle ... Kbh. : Tribler, u.å. (fragment av visebok)

En Gandske nye og meget smuk Viise om En fornemme riig Kjøbmands Datter som blev forelsket i en fattig Matros og deres haarde Skjæbnes lykkelige Udfald. Begynder saaledes: Enhver som vil vide hvad Kierlighed er .... - Bergen, 1782

En Gandske Nye Viise om nogle Søefarendes haarde Medhandling der bleve fangne af tyrkiske Søerøvere .... - Kbh. : Svare, 179? (ukompl.)

En Gandske Nye Viise. Begynder saaledes: Paa trofaste Venner man lide vel maae ... Til trykken bekostet af Ingeborg Ols Datter. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1803

En Ganske ny Kjæligheds-Vise (i.e. Kjærligheds-Vise) forfattet af en Bondesøn i Førde Sogn. - Bergen : Beyer, 1849

---- samme Beyer, ca. 1850

Gjerde, Hans Bjørnsen
En ny Vise forfattet af: ... En Lyst mig nu angriber at synge lidt engang ... - Bergen : Beyer, 186?

Den Glade Erindring av 20de Martii 1798 som Gamle og Unge med Lyst nu lovsiunge. Fader! Moder! elskte Frænder ...- u.s., 1798

Grytten, Ingeborg Andersdatter
Trende Aandelige Psalmer ... - Trondhjem?, 1777

Grønholz, Hans Jørgen
Barnet ved Moderliget. Kjære Moder hvorfor sover Du paa det haarde Egebord saalæng? ... - Bergen : Beyer, 186?

---- samme u..s, u.å.

Gudelige Betænkninger over Den Store Comet-Stierne som i nærværende Aar 1744 4 Januarii ... (vise om Kometen 1744. - Kbh., 1744

* Gudelig Erindring om Den Grusomme Ildebrand der optændtes her i Bergens Bye Natten imellem den 26 og 27 August 1751. Hvorved Sex og Tredive Huuser ... totalt Blev lagt i Aske. - Bergen, 1751? (avskrift av neste kjente ekspl.)

H, K.R.S.K.
En Nye Viise. Begynder saaledes: Jeg Som bær visne og falmede Greene ... forfattet af K.R.S.K.H. - Bergen, 1777

Haldorsen, J.
Synger for Herren. Dels forfattet og dels samlet af ... - Bergen : Tollefsen, 1880. - 128 s. (2. Ekspl.)

Halstens-Tande, Siver Siversen
En ny Vise, der begynder saaledes: Siig mig, o Menneske! Hvem er at finde ... Til Trykken befordret af Ole Hendrichsen Dybsjor i Hallngdal. - Bergen : Dahl, 1824

Handegaard, Lars Larsen
Den yndige Rose i Saron, henvisnet af Dødens Vindpust. Sangvis fremstillet i Anledning af Anna Berthine Tollefsdatter Underhaugs Død idet hun druknede i en Kilde. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1868

Hans Majestæt Kongens Fødselsdag C.J. Festligholdt i Militair-Foreningen i Bergen 1835. - Bergen : Prahl, 1835 (litografi)

Hauch, Carsten
Sange til Søstrene paa Kinnekullen Dramatisk Eventyr i 3 Acter. - Bergen : Nissen, 1852

Heiberg, Michael
To norska Vise. I. Bonnen i Brydlaups Garen ve ei Præstadotters Brydlaup i Stranderbarm. II. Brydluppe aat ho Siri. - Bergen : Dahl, u.å. (nr. 1 er forfattet av Heiberg i 1734)

---- samme men trykkvariant

Den Hele ældgamle Vægtersang efter et gammelt Manuscript. - u.s. : u.å.

Herr Sørensen og den lille Vildtydsker: Julia, Julia, Hopsasa ... - Kbh., 1851

Hingsterstadt, v.
Det heldige Udfald eller Berthe Maries Historie. Ny Tivolivise af ... - Bergen : Dahl, 1853. Innhold: Berthes Hjertesuk. Berthe i Tivoli. Berthes Lykke

Hjelmeland, Eli
Findes Ubestandighed Ei paa Jorden her? ... (avisutklipp). - u.s. : u.å.

Hjorth, Viktor Kr.
Flye! Yngling flye, naar Vellyst kalder ... Fragment av en diktsamling fra ca. 1800-1820. - u.s. : u.å.

Hoel, Ole
En ny Vise forfattet af Ole Hoel, om hans Vandring fra Barndommen indtil Aaret 1825, og hvad under samme Tid mødte ham. - u.s. : u.å.

Hvad kan mig hele Verden nytte, naar Peter ei vil elske mig ... - Kbh., u.å. - Inneholder også: der Vogelfanger bin ich ja ... Er Trine kun min jeg et Indien eier, med ingen paa Jorden jeg bytter mit Kaar ...

Hvorledes det senere gik Morten. Vi kjender jo alle den gamle Sang Om Mortens Togt til Paris engang .... - Bergen : Beyer, u.å.

Høyer, Johan Jensen
Guds Børns Glæde udi Verdens Bedrøvelse udført i en Christelig Sang .... - u.s., ca. 1750

I Kjæmpe-Kroppe i vor Egn, Skyedekte Fjeld ... (I anledning Lovisa Maria, datter av kong Frederiks fødsel) - Kbh., 1794?

Iverine
Fire aandelige Sange. - Bergen, 187?

James, R. (psevd.)
Fru Snerpe og hendes Mand i Dyrehaven En comisk ganske ny Vise. - Kjøbenhavn : Hansen., 1850

* Jansen, Henrik
En ny Vise om Galnæs' Endeligt af Cerberus (Henrik Jansen) (melodi: Opp i Fjellveien)

Janson, Chr.
Folkasongen aat Bjørnstjerne Bjørnson 5te November 1863. Barn aat folket er folkets song, runnet lika or hjarta ... - Kria., 1863

Jeg haver lært i hvor det gaar alltid at lade mig nøye ... Aandelig Psalme. - u.s., 1738

Jeg, som et barn for Naadens Dør I Tiden vandre vil ... - Bergen?, u.å.

Jensen, J.
Soldatens Sang i Felten til sin Pige. Kamplystne stod vi rede ... - Kbh., 1850

Jeppe staaer sikker. En meget behagelig og lystig ny Vise om Den formuende Bondes Lyksalighed: Jeg er en fattig Bondemand, Eenfoldig , slet og ret ... - Kbh. : Svare, u.å. (avskrift av vise fra Deichmanns biblioteks samling)

Johansen, A.C.
Arie. Hvor lenge skal jeg saa med Smerte. - u.s., u.å.

Jomfruen i Glasskabet forestillet i en smuk Arie, Fra Arilds Tid kan man bestandig spore ... - Kbh., ca. 1790

* Kari Farckleinsdatter
En sørgelig Dikt som en arm Synderinde, Karen Fartins Datter <i.e. Kari Farckleinsdatter> har efterladt sig, der i Aaret 1788, den 19de september blev henrettet i Bergen for begaaet Mord paa sit eget Barn .... De Unge og Lætsindige til Advarsel og Eftertanke. - Bergen : Dahl, 1788 (2. Ekspl., 2. Eks. Defekt)

Kingo, Thomas
Tvende skiønne og smukke Aandelige Viiser, Den Første: Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe .... Den Anden: I hvilken en Christen Siel overantvorder sig .... av Petter Dass. - u.s., 1744

Tvende smukke, skiønne og Aandelige Psalmer, Den Første: Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe .... Den Anden: Gud være lovet viit og breedt .... av Petter Dass. - Bergen, 1749

Kirsten Jensdatter Brun
Tvende nye Aandelige Sange .... - Kbh.?, ca. 1750 (ukomplett)

Kiøbenhavns Beskrivelse Forestillet udi en Ny Viise, Hvorudi beskrives dens Slotte, Kirke, Taarne samt prægtige Bygninger .... - Kbh., u.å.

Kjersundlien, Ole Guldbrandsen
En ny Vise. Hvad skal jeg sige, og hvad skal jeg gjøre? ... (ukompl.). - Bergen, ca. 1850

Knivesberg, Niels Hanssøn
Fire Aandelige Sange .... - Bergen, 1770

Kollemo, Ole Olsen
Forfattet af Ole Olsen Kollemo der er blind: O, kjære Venner! Kom at høre ... ; En aandelig Sang: Vor Sjælelæge nu er nær ... (med attest fra Sognepræst Schanke, Hægebostad, 1880). - u.s., u.å.

Kom til din Frelser ; Jesus af Nazareth gaar forbi ; Porten paa Klem ; Paradiset hist. - u.s., u.å.

Konning Edvardo af Engeland. (historie på vers) .... Lystig at læse. (bibl. har 3. ekspl., ukompl.) 3. Eks. Inneholder også Vise om en Greve i Rom ... - Kbh., ca. 1770

Kriegerlied. In Musik gefest von Joseph Fanny. Inneholder også: Fischerlied ... von Joseph Fanny. - u.s., u.å.

Kristiansen, Andreas, utg.
To raske Viser. I. Den deilige Theodor: Unskyld at jeg mig presenterer her skjøndt alle mig kjender saa vel .... II. En ulykkelig Ægtemand: Her staar en ulykkelig Ægtemand ja det er dog virkelig stivt hvad daglig jeg lider ei tænke De kan, Ak gid man dog aldri var gift .... - Bergen : Kristiansen, 189?

To interessante Viser. I. Jeg gaar i tusen Tanker: Jeg gaar i tusen Tanker jeg elsker den jeg ei kan faa .... II. Maja's Elskov: Storplas Maia var vakker og rø som Smultron paa nyfallen Snø ... - Bergen : Kristiansen, 189?

Krogh, Søren Georg de Fine von
Pingakrisin. Nye Visa tau han Ola i Blauenutin. Dikta i dan are Maunin i Aure atkjan Hondra aa autaafemti: Øve heile Lande drog ei Farsot rondt .... Inneholder også: Attaapausaang: Lenje kom æg te aa masa denne Saang alt fø laangaa vart no Viso ... (Hardangerdialekt). - Bergen : Nissen, 1858

* Kvæde i Vestmanna-Laget 17de Januar 1868. Helsing aat Kvendi ; Fedrelandssong ; Helsing aat Kristofer Janson. - Bergen : Beyer, 1868

Kaardal, Ivar, 1845-1945
En raabarket Sang: Ei Visa vil eg digta aa senna Menigmann ... - Bergen : Grieg, u.å.

Lars Luhr, psevd.
En splinterny Vise om Den skrækkelige Orkan som hærjede den Skandinaviske Halvø Anno 1895: Paa politikkens Himmel der staar en kulsort Sky .... - Bergen : M. Klyve, 1895 (satirisk vise)

Leivestad, Storch Knudsen
En ny Vise enfoldig forfattet af .... Den Verdens Fryd, den kan jeg gjerne ligne som Blomsterne der hastelig forsvinde .... - Bergen : Dahl, 1827

---- samme men trykket 1834

En Liden Mindesang om Drengen Erik Ingebrigtsen Helle som ved en ulykkelig Seilads kuldseilede paa Reisen til Nøstdals Kirke, den 26de December 1855 .... - Bergen : Rolland, 1856

En Liden Sang, Hvorved Tidens Kiedsommelighed fordrives, og traurigt Sind opmuntres til Beroeligelse. - Bergen, 1798

Lie, Jonas
Sang ved Norges Tusindaarsfest i Bergen den 18de Juli 1872. : Paa Haugaløand Kong harald sad, nu var han fagert hvid i Haaret .... - Bergen : Beyer, 1872

Lindseth, J.M.
Bryllupssang for Bruden, naar hun affører sin Brudepynt, og iklædes som Kone .... - u.s., u.å.

Lippe, Fr. v.d.
Hurra for Fridtjof Nansen. Ved Festen paa Haandværkerforeningens Stiftelsesdag den 17de November 1888. - - Bergen : Nilssen, 1888

Hurra for Fridtjof Nansen 17de Mai 1890. - Bergen : Eide, 1890

Loaeland, L.R.
En christelig Skolelærers Afskedssang. Bergen?, 1862 (håndskrevet)

En Lystig Vise om Landmandens Levnet: Jeg er en simpel Bondemand, Enfoldig ret og slet .... - Bergen : Dahl, ca. 1750?

Maanedsduen, eller: den skiftelystne Tjenestepige, og: Du er riig, Du er deilig, O Syd. Maanedsduen: forandring er en deilig Ting, Det Alle sande maae .... Syd og Nord: Du er Riig, Du er deilig, o Syd, som en yppig og ung Elskerinde Dine Arme mig fyrigt omvinde .... - Kbh., 1850

Madsen, Johan
Zions Chor-Sange mod Verdens Synge-Chor .... Skrevet i Bergen 1796 i Maji Samme Aar. - Bergen : Dahl, 1796. - <14>, 47 s.

Man kan ey Møye og Fortræd i Verden gaae forbi .... - Kbh., 17?? (ukompl.)

* Martens, D.C.F.
"Britannia"-Vise lavet paa Gaden af In T'resse, L.T. for Kroneskibet "Britannia" 1ste Oktober 1890: Blant Bergens gjæve Alvorsmænd Maa nævnes P.G.H .... (P.G. Halvorsen). - Bergen, 1890 (2. ekspl.)

Martha Andersdatter
Kjærligheds-Vise: Skal nu vort Venskab ende faa? Skal jeg nu bort fra Eder gaa? .... Bergen : Wichne, 183?

---- samme men utg. 1801 (stygt ekspl.)

En Meget forunderlig Nye Viise, om et forskrekkeligt Misgeburth hvilket blev født til Neuhausen den 12 maj af et Ægte Folk som var Indvaaner samme steds. Af det Tydske i det Danske oversat 1759. Mandens navn er Jacob Moll og hans Hustrue Anna Steinin .... - Bergen? : 1759. (bibl. har 2. ekspl. defekt)

En Meget skiøn Ny Viise, Hvorudi en Melancholieus, eller den som qvæler sig med Griller og Bekymring .... Og begynder saaledes: Traurige Fiante forsørgende Træl ... - u.s., 1749

En Meget smuk Aftensang: Jeg takker dig, min Gud og Herre .... ; En smuk Kjærligheds Vise: Du yndigste Dukke! du deiligste Mø!, blant alle jeg har dig udvalgt .... - u.s., u.å.

En Meget smuk Kjærligheds-Vise: Dydædle Pige!, deilig Møe, tillad mig nogle Ord .... - u.s., u.å.

En meget smuk Kjærligheds-Vise: Jeg længes saa meget min sødeste Ven! At jeg kan faa tale med Dig .... - u.s., ca. 1800

En Meget smuk Nye Viise, indeholdende En kierlig Afsked fra en ustadig Ven og Elsker. Saaledes begyndene: Skal nu vort Venskab Ende faa .... - Kbh. : Thiele, 178?

En Meget smuk ny Vise om en Pige som var utro mod sin Kjæreste: Skal jeg nu bort fra Eder drage, med et bedrøvet Sind fra dig .... - u.s., u.å.

En Meget smuk nye Vise: Ligesom Jesus ssig monne tilegne .... - U.s., ca. 1800

En Meget smuk ny Vise til Advarsel og Opmuntring for det ryggesløse de ryggesløse Mennesker, som foragter Gud .... - u.s., u.å.

En Meget smuk ny Vise om en Fader, som adskilte tvende forelskede Venner: Jeg sjunge vil om Ægtestanden og Hvad min Tanke derom er .... - u.s., u.å. (bibl. har 2. Ekspl.)

En Meget smuk Kjærligheds-Vise: Jeg længes saa meget min sødeste Ven! ..... - U.s., u.å. (bibl. har 2. Ekspl.)

En Meget smuk Vise hvori Naturen er vel betragtet: Mens vi sidde her i vennefuldt lag og bliver opmuntret til Fryd .... Til Trykken befordret af Johannes Johannesen Qvæstad. - Bergen : Dahl, 1848

En Meget lystig Vise om den overmaade store og nyttige Kraaka: Da Bonden han skulde i Skoven gaae ...

En Meget smuk, ny Vise om tvende forelskede Venners haarde Skjæbne: Kjærlighed med et frit Mod har saa mangen stolt Sømand god .... - Bergen : Dahl, 185?

En Meget vakker Vise angaaende Sagnet om Gunnildstenen: I Dalen bag Fjeldets den flyhøie Sal, der ligger en Gaard som blir kaldt Tømmerdal .... - Levanger : Kjølstad, 1854

Melle, Lars Knudssøn
En Broders kjærlige Paamindelse til sine Brødre og Søstre som lenges at flytte fra dette Verdens Sodoma .... - Bergen : Beyer, ca. 1850

Men alting er foranderligt med Tiider Aar og Dage: Det som i Gaar var yndeligt I Morgen vil mishage .... (fragment). - u.s., ca. 1740-1780

* Meyer, Wilhelm Frimann
Ved "Den Gode Hensigt"s Hundredeaars Jubilæum: Det var om Vintren da Frankrigs kanoner .... - Bergen, 1898

Min lykke har faaet Tøfler paa og færdig er Tilsængs at gaa ... (og fl. ). - Kbh., u.å.

Min sangfugl (visehefte). Samlet og Udgivet af O.J.P. - Bergen : Wærøe, 1909. - 16 s. (ukompl.)

Mistress Karrowatt. Tivoli Høstaftensromance: Det var sig den Mistress Karrowatt, hende lysted' i Tivoli gange .... - Kbh., u.å.

Mo, Hans
Fra Sangforeningen 17. November 1883: Velkommen til Fest, velkommen til Sang, velkommen med Venskab i Sinde! ... - u.s., 1883

Løft Haabets Vinge mod det Høie, Du haardbetrængte Folk ... (Til Indtægt for faldne danske Krigeres Efterladte gives .... En Concert ...). - Bestyrelsen for Bergens Sangerkor.- Bergen : Dahl, u.å.

Tonehilsning til hans kongelige højhed prins Oskar (i Bergen 1872): Velkommen hid hvor de Håkon har kronet .... - Bergen, 1872

Morgensang første Juledag. - Bergen : Wiborg, 1833

Det Nordiske studenter- og akademikermøte i Norge sommeren 1927
[Sanger]. - [Bergen] - 1927

Det Norske studentersamfund 2. september 1911
[Sanger ved en fest  Studentersamfundet holdt i Bergen] 

Det Norske studentersamfunds 100 aars jubilæum Bergen 2. oktober 1913
[Sanger]. - Bergen, 1913

En Ny Aandelig Vise ... Begynder saaledes: Min Brudgom er Guds Søn ... - Bergen, ca. 1820 (tittelbl. Defekt)

En Ny aandelig Vise til Trøst og Opmuntring .... Til Trykken befordret af Anders Sjursen Brudvig. - Bergen : Dahl, 1846

En Ny Bibelsk eller Historisk Viise, I Anledning af 2. Maccab. Bogs 7 Cap. 1-40 v. om Den standhaftige Enke med sine syv Sønner ... Begynder saaledes Udi de Maccabæers Tid ... - Kbh., 1774

En Nye Kjærligheds Vise, hvor udi en Elsker beklager sig over sin Kierestes Utroeskab, der ikke holdt sit Løfte, Og begynder saaledes: En Pige udi Løn, Til hende var ... Herhos er tilføyet en meget smuk Nye Aria, om Sindets Tungsindighed, og begynder saaledes: Ak, viig dog hen , Du Roeligheds Uven ... - Bergen?, 1774

En Ny og sandfærdig Beretning og Vise om Mordersken Sofie Johannesdatter udgivet paa Henrettelsesdagen den 18de Februar 1876: Giftig Kvinde jeg besjunger Bergens Døtre lytter til ... - Bergen : Johannessen, 1876. (svenskfødt kvinne som ble henrettet p.g.a. mord i Fredrikshald)

En Ny og sørgelig Vise om Keiserne af Rusland og deres pludselige Død: I Rusland ei kjendes Adresser ei Rigsret og ei Parlament .... - Kria. : Steenske, u.å.

En Nye Sang om den formørkede, blinde og fordærvede Christendom, og den sukkende Tilstand for Guds Børn .... Saaledes begyndende: O! du forvendte Christendom .... - Kbh., 1773

En Ny smuk Kjærligheds Sang om en Piges Utroskab imod sin elskede Ven: Kom, mine Venner hør mig med Jers Ører, endog jeg kun er en Bonde af Stand .... - u.s., 18??

En Ny svensk Krigssang, forfattet af en svensk Krigsfange, ianledning af Slaget paa den norske Grændse i Aaret 1808. Begynder saaledes: Mig lyster til at siunga Enda jag fongan er ... - u.s., u.å. (sj.)

En Ny Vise begyndende saaledes: Min Udvalgte han seiler alt paa den salten Søe .... - U.s., ca. 1800

En Ny Vise, der begynder saaledes: Herre, al Himmelens Herre og Gud .... Til Trykken befordret af Tollev Knudsen Werpe i Hallingdal. - Bergen : Dahl, 1832

En ny Vise indeholdende et par gode råd og nogle formaninger om, hvorledes man sig i ægtestanden til lykkens erhvervelse og bevarelse bør skikke. Det unge ægtepar tilegnet fra nogle gamle, erfarne ægtemænd. 12te April 1877. : Ja! Nu går talerne let og kvikt omkring bordet .... - Bergen, 1877

En Ny Vise, om nogle Søefarendes haarde Medhandling, der bleve fangne af Tyrkiske Søerøvere. Og begynder saaledes: Og ingen kan tænke og ingen kan troe... - Kbh., ca. 1760

En Nye Viise, hvorudi betragtes alle Xantipes og Jesabels Døtre, deres Uhørlige Knurren og Banden, samt skjændige Ord mod Manden, hvilke tager den arme i Næsen ligesom Røg af Haar og Fier. Synges under sin egen behagelige Melodie. Trykt i dette Aar, da man ønsker alle onde Qvinder en god Forbedring. - Bergen?, u.å.

En Ny Vise om en Ridder-Søn ved navn Alexander, som af sin egen Fader for en Fugle-Sangs Udtydning blev i Stranden ukast og dog underlig reddet af nogle fremmede Skippere ..... (bibl har 4. eks.). - u.s., ca. 1750 (1. eks.), - Bergen : Dahl, u.å. (2. eks.), 3. og 4. eks. u.s., u.å.

* En Ny Vise om Udvandringen til Amerika: Nu vil jeg skrive og Pennen min gripa, Digte en Vise saa bedst som jeg kan .... - Bergen : Wichne, ca. 1860

En Nye Wiise, som forestiller en Begrædelse over Synden og Opmuntring til dens Aflæggelse i Anledning af den Comet-Stierne som indeværende Aar 1744 har ladet sig tilsyne .... - Kbh., 1744 (Kometen 1744)

* En Næsten ny Vise om Poteteskrigen i Bergen Sommeren 1868. Digtet i dette Aar af En, som fik saadan Skræk i Blodet at han først nu er kommen sig. - Bergen : Eide, 1868?

Nøre-Kaldvaten, Peder Sivertsen
En eenfoldig, dog af Hiertet velmeent Taksigelse til Gud for hans Naade .... - Bergen, 1763 (Kaldvatn gaard i Volden, Romsdals Amt)

O., P.
Jeg haver lært i hvor det gaaer alltid at lade mig nøye, Eenfoldig eftertænkt udi denne Aandelige Psalme .... - Bergen, 17?? (bibl. har 2. ekspl.)

O, lad os da i Ungdoms Frydedage, I Herrens Lærdom meer og meer tiltage .... (fragment). - u.s., u.å.

* Olsen, A.
Sølvbryllupet, Sang paa det Bergenske Dramatiske Selskabs fem og tyve aarige Stiftelsesdag den 25de Februar 1819 af .... - Chria. : Hielm, 1819

Oscar I, konge
For Storthinget i 1845 afsjungen paa Hans Majestæt Kong Oscars Fødselsdag den 4de Juli 1844 i Selskabet "Den gode Hensigt" i Bergen. - Bergen : Prahl, 1844

Olsen, Andreas Schram
To smukke Sange. Den Første: Adelsmannens Datter, der blev forelsket i en fattig Bondesøn. Den Anden: En fattig Mand som var i nød .... - Chria. : Steen, 1844

Olsen, Peder
Vise om at være fornøiet med Guds Villie .... - Bergen : Wichne, 181?

Otte nye sange. Efter det Engelske. Fremad, Fremad ; Bøn ; Hvad er vel jordisk Lykke ; Den hvide Klædning ; Himlens Perler ; Dalens Lilje. - Bergen : Torvik, 1886

Paa en Vens Bryllups-Dag den 19de Maji 1789 af en Beredvillig. - Bergen : Dahl, 1789

Paa Kjøbmanden Hr. Litterio Fobertis Fødsels dag i et indbudet Selskab den 24de Januarii 1803 af Husets Ven G****. - Bergen : Dahl, 1803

Palladius, Peder, 1503-1560
En mærkværdig Vise over Skabelsens Historie. - u.s., ca. 1830

Paulsen, Akrobat
En aldeles ny Krigssang om Franskmænd og Tyskere samt beskrivelse over Slagene. Forfattet og udgivet af .... (vise om slaget mellom preussere og franskmenn i 1870). Om Franskmænds og Tyskeres store Krig det gaar et Ry ... - u.s., u.å. (Akrobat og sverdsluker Paulsen besøkte Bergen i 1864 og ga forestillinger i Ekserserhuset på Engen)

Tre smukke Sange. 1.: I Rosens Duft, i Blomsterlundens Hjemme .... 2.: Havfrue-Sang: Granskoven suser, Havbølgen bruser ... 3.: En ny Kjærligheds-Sang. Om Dagen ved mit Arbeid staar, da tænker jeg paa dig ... - U.s., u.å.

Paulsen, P.
Sang om Morderen Tropmann, samt Beskrivelse om hans frygtelige Gjerning paa familien Kinck udenfor Paris 1869. Han blev halshugget under Guillotinen i Januar 1870. - U.s., u.å.

Peder Springer (vise)
Den populære Vise om Peder Springer, Nutidens Ole Høiland: De slæbte mig bort og spærred mig ind ... - Bergen : Olsens Forl., 1904

Peer Søvren paa Forpost, eller Brevet til Stinemoder: Jeg tænker paa min søde Skat som nu i Hjemmet gaaer .... og Jei gik i Skou med Oles Mette hun bar til mig saa stor en Kjærlighed ... - Kbh., 1850

Peer Sogning
Ei ny Visa om Kjaisaren af Ryslands Daue. Reialæ Sognamaol Kar!: Nai Ola!, nai beiskje aa Raue! ....- Bergen : Wichne, 1855?

Phoenixberg, Poul
Lystighed for Penge eller Bonden Rasmus Jæns Frierie og Barselgilde. Til stort Tidsfordriv Forfattede i Riim og synges under den Melodie: Fjeldbyggen agter paa Tiden. - Bergen : Dahl, 182?

Pigernes Høiskole. Til Trykken befordret af Ole Henrichsen Dybsfjord 1826: Kom gode Kammerater og hør hvad jeg fortælle vil hvorledes Piger stadser og øve deres Spil .... - Bergen : Wichne, 1826

Politiske betragtninger af Kristian kandestøber.: Så mangen mand efter gammel skik spande støber ... - Kria., u.å. (stygt ekspl.)

Portræt af Keiser Gimsebro den Første: Vi Gimsebro, Vi Gulelvens Keiser ...- Tronhjem, u.å. (satirisk vise)

Profeten Jonas vise
En smuk Aandelig Viise, om Jonæ Prophetes Historie .... - Kbh., u.å.

* Psalme efter den første Prædiken den 9de October 1853 i Bergens restaurerede Nykirke. - Bergen : Beyer, 1853

Qverimonia Veneris. Det er: Et Bedrøvelig Klagemaal over sin Allerkieristis uformodede Afskeed og Skilsmis .... - Kbh., 1709

R, G.E.
Mindesang over 6 haabefulde Ynglingers Undergang i Vestfjorden 23de Januar 1875. Tilegnet de sørgende Foreldre, Sødskene og Venner. - u.s., u.å.

Rahbek, Knud Lyhne
Den Danske Tapperhed fremstillet i tvende Viiser, Den Første: Vi Danske slaae til Fødelandets Ære ... Den Anden: Vort Fødeland var alltid riigt .... - Kbh. : Svare, 1782

Reed, Katrine Arnesdatter
To aandelige sange forfattet af .... I.: Kom lad os synge om ham .... II.: En sang ved min moders baare: Saa farvel da I venner kjær ... - Nordfjords tr., u.å.

Reigeraas, Jørgen Larsen
En christen Skoleholders Afskeds-Tale forfattet i trende Sange .... - Bergen : Dahl, 1826 (bibl. har 2. ekspl.)

Riis, Claus Pavel
Sange af "Til Sæters". - Stavanger : Moe, u.å.

Rokke- og Stokkeprygl: Manden og Konen satte sig ned og talte om Spøg og Gammen .... - Bergen : Beyer, 1849 (etter norsk folkevise) (defekt)

Rolland, Peder Larsen
Vise for Land- og Sømænd. No. 1. - Bergen : Rolland, 1855

Rom. Skandinaviske Forening
Julaften i Rom 1873: Haabet lagde sine Spirekerner julekvelden i vort barn sind ... <Roma>, 1873

Hilsen til Hjemmet! Skandinavernes Julefest i Rom 1873: Tanken gaar vel sin stille Gang til dem, som vi elske derhjemme ... - <Roma>, 1873

Rosenhoff, Caspar Claudius
Troskab til Døden: Solen daled' blodig rød ned bag Bøgelunden .... - u.s., u.å.

Rum blant Englene. En Moder som stellede til lidt Mel for at bage Brød, gik bort et Øieblik, og lille Margit tog af barnagtig Nysjerrighed for at se hvad det var fat paa Karret som laa paa Gulvet saa at Indholdet blev spildt. Moderen gav da Barnet et hardt Slag og sagde i Vrede at hun alltid var i Veien for hende. Et par Uger efter blev lille Margit syg og døde ... : Dagen svandt I Aftengløden straalte Himlen dobbelt mildt. Lille Margit laa i Døden .... - u.s., u.å.

Runeberg, Johan Ludvig
Døbeln at Jutas, translated from the Swedish by J. Dahl (Johan Andreas Dahl). - Bergen : Dahl, 1864. (bibl. har 2. ekspl.)

Saa sødt, saa sødt!. Den sødeste Vise, der i lang Tid har været, og til den sødeste Melodie. Og: Da jeg i Vuggen laa. 1: Er et Kys dog ej den største Lykke paa vor Jord .... 2.: Da jeg i Vuggen laa og var saa stor som saa .... - Kbh., u.å.

Samling af aandelige og gudelige Viser og Sange. - Sellander, 186? (tr. Bergen : Hagen). - 47 s.

En Sang hvori forestilles os Dommens Dag, som vil indtræffe, Somme til evig Glæde ....: En Rigsdag i Høiden er bleven besluttet ... - Førde : Pedersen, u.å.

---- samme men tr. Haugesund : Nyman, u.å.

En Sang, hvori fremstilles vor Pillegrimsvandring fra Barn til Karl, fra Karl til Manddom, fra Manddom til Alderdom, udi et Seculum. Til Trykken befordret af Niels O. Mjør. - Bergen : Dahl, 1857

* Sang i det dramatiske Selskab i Bergen den 25te Februar 1831: Den lange Rad af Aar som svandt, i Aften mindes vi med Glæde .... - Bergen : Dahl, 1831

Sang og beretning om Kontorbud Meyers Mord i Kjøbenhavn. - Trondhjem : Sundt, u.å. (stygt ekspl.)

Sang og Beretning om den forfærdelige Ulykke der hændte Dampskibet "Atlantic" paa dets Tur over til

Amerika, den 1ste April 1873: Nylig fløi paa Rygtets Vinger trindt den hele vide Jord ... - Trondhjem : Sundt, u.å.

Sang ved Familiefesten den 23de Januar 1815 i Anledning af Gubben Paul Clausens, og hans Huustroes Maria

Clausens halvhundraarige Bryllupsdag. - Christiania : Lehmann, 1815

* Sang ved Festen i det dramatiske Selskab den 25de Februar 1844: I Krandsene vi flette for svundne glæder her .... - Bergen : Dahl, 1844

Sangbogen. En ny samling af aandelige sange for menigheder, søndagsskoler, ungdoms-, missions- og kvinde-foreninger. Udgivet af Theo. S. Reimestad og M. Falk Gjertsen. - Bergen : Giertsen, 1899. - 297, XIX s.

* Sange for Bergens Søndagskole. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1802. - Vers av V.K. Hjort og professor Sander

Sange for den indre Mission. - Bergen : Eide, 1879. - 8 s.

Sange ved fornuftig Andagt for Venner af Religion og oplysning. - Bergen : Dahl, 1830

Sang til Vaar-Fiskeriet i Lofoten i Anledning af det gruelige Stormveir, som rasede under Fisketiden, og foraarsagede saa mange umistelige Menneskers Død: Ei Grubens Guld, men Fiskeri er Norges Velstands-Kilde .... - Bergen : Beyer, u.å.

En Sang under den Melodi: Traurige Sømand kom stil dine Tanke. Forfattet af et ungt Menneske, der kort efter sin Forlovelse, mistede den elskede Pige som han havde udvalgt til sin Ægtefælle. - Bergen : Beyer, 1851

Sange ved Universitetsfesten i Bergen den 2den September 1861. - Bergen: Beyer, 1861

Sangene af Fra Store- eller Lille-Strandstræde. Sangene til Vaudevillen. - Kbh., ca. 1850. - 16 s.

Sangeren No. 4. En Samling af ældre og nyere Viser. 5 smukke Viser. 1.: 320Amor og Thora: En venlig Aften under Rosers Lye ... 2.: En smuk Kjærlighedsvis: Skjebnens Bog man ei forstaaer at læse .... 3. Hvo elske vil maa lide, foruden Sorg ei elskes ... 4.: Trofast Kjærlighed: O! Bliv mig tro, jeg ønsker ikke mere ... 5.: Bjærkebæk: Ja nu har jeg reist - jeg har seet baade Skog og Sjøer .... - Christiania : Theodor Rose, 18?? (Rose-trykk)

Sangeren No. 8. En Samling af ældre og nyere Viser. 3 smukke Viser. 1.: Kong Hannibal han red udi Skoven saa grøn .. 2.: Frithjof kommer til Kong Ring: Kong Ring sad til Høibords i Julen ... 3.: Fra mit Fødested har jeg udvandret men ikke meget langt du fulgte mig ... - Christiania : Theodor Rose, 18?? (Rosetrykk)

Sangeren No. 10. En Samling af ældre og nyere Viser. 1.: En fattig Drengs Skjæbne: Nu vil jeg fortelle min Skjæbne saa tung ... 2.: Den Fangne i Østerrig: der ligger et Slot i Østerrig ... 3.: Til dig min søde Pige sender jeg en Sang ... Christiania : Theodor Rose, 18?? (Rose-trykk)

Satyr, psevd.
Oftedal i Templet af .... : Salem! Oftedahl! Stavanger! Synder hvilke skiønne Navn .... - Bergen : Arnesen, 1893 (satirisk)

Se, O.
En Psalme over Pauli høitidelige Ønske ..... - Bergen : O. Se's forl. 1870

Selskabsmanden. En Samling Fædrelandstheater-, Selskabs- og Drikkesange samt humoristiske Viser. - Kristiania : Olsen, 1888. - 32 s. (ukompl.)

Selskabs-sange den 19de Maji 1798: Naar Mænd som vi i Fredens Skygge kan nyde Jorderiges Lyst .... ; For Vertens Vel paa gamle Alder og hun som vi Frue Moder kalder .... ; Den, som andres Kaar vil lette, den som hjalp sin Ven i Nød .... - Bergen, 1798

Senjen, N.P.
En ny Sang om det forulykkede Barkskib "Thekla" fra Tønsberg samt Elskerens Klage. 1.: Theklas Undergang: Der gynged et Skib paa Atlanterhavs Bølge ... 2.: Elskerens Klage: Husker du den Gang jeg sagde: Hør Line, hør jeg elsker dig? ... - Kristiania : Tilkjøbs i Bogvennen, 1899?

Sindberg, L.M.
Triumph og Ære sang over det Berømmelige Tog som Velædle og Velbyrdige Commandeur Tordenschiold med fleere Søe Officianter den 8 julii 1716 holdte udi Dynkilden paa Vigsiden. Sangviis sammensat af .... Under Melodien: Fjeldbyggen agter paa Tiden (moderne opptrykk)

Sibyllæ spådom
<Sibyllæ Prophetia, stalld på Rim, Jemval om ytterste dagen ... - u.s., u.å. (ukompl., tittelbl. Mgl.)

Sybillæ Spaadom og Kong Salomons Viisdom ... - Bergen?, ca. 1830

Skellevigen, Ole Størchsen
En ny Vise om Tro og Haab og fast Tillid til Gud. Forfattet af .... - Bergen : Dahl, 1825

En Skiøn aandelig Vise, hvori betragtes Menneskenes Ubestandighed i Verden: O, Gud som alting kan formaae ... - Bergen, u.å. (av Ole Pedersen Indresvoor) (2. Ekspl.)

En Skiøn Lystig Viise, om en Ridder og en Hertugs Datter, hvilke formedelst stoer Kiærlighed ere omkomne og skildt ved Livet, med meere som Samme Viise indeholder.: Jeg ved saa Rig en Ridder .... - u.s., u.å.

En skiøn ny aandelig Vise som indbefatter en samtale imellem en sorrigfuld Christen, der klager sin Brøst .... - Bergen, 1808

En Skiøn og Lystig Ny Vise om Bondestanden oc deris Embede, Sampt andre Huus-Sysler og Møyesom Arbeide .... Alle Erlige Bønder oc Dannemænd til Berømmelse. - Prentet i Kiøbenhavn Aar 1682 (litt defekt). - Kbh., 1682

En Skiøn Nye Viise, om Land-Soldaternes Mandighed, Nu vil vi se og høre paa ... Siunges som den gamle Dragoner Viise (ukompl.). - Kbh, ca. 1730

Skrede, Jon Jensen
En Nye Viise i Anledning af vores Opfordring den Tid det galt om at værne vort Fædreneland: Ja mange kan befinde Allt udi dette Aar, her mange Taarer rinde .... - Bergen : Dahls Efterleverske, 1801 (litt defekt)

* Smith
Noget om Kjerligheds magt tilegnet Hr. Johan Henrich Bollmann og Jomfr. Maria Magdalena Grip paa Deres bryllupsdag selebreret paa Møllenpris den 8de November 1809. Af Smith. - Bergen : Dahls Enke, 1809

Smith, Henr.
For Norge. Hilsen fra de danske gjæster: Det er et Land af gammelt Ry med Kraft og Skjønhed rigt begavet .... - Kria. : Malling, u.å.

En Smuk Bryllupsvise: Den deilige Paradishave saa skjøn .... Inneholder også: Sømands-Vise: God Aften min Pige er Kjæresten borte Beklager jeg dig! .... - Bergen : Beyer, 185?

En Smuk Kjærligheds Vise: Du yndigste Dukke! du deiligste Mø .... Inneholder også: En meget smuk Aftensang: Jeg takker dig min Gud og Herre .... - Bergen?, u.å. (bibl. har 2 ekspl.)

En Smuk Sømandssang: Kjærlighed med et frit Mod har saa mangen Søemand god .... - u.s., u.å.

* En smuk Sømandssang.: I Bergen udi Norge der er jeg barnefødt, og min Fader var en fattig Linnedvæver .... - Chria. : Strøm, 18??

En Smuk Vise. Til Trykken befordret af Lars Olefssøn Uqvitne: O, Jesu lad din Aand min Tunge røre ... - Bergen : Dahl, 184?

En Smuk ny Vise, som indeholder: En lille Piges Klagemaal over at hun ikke kunde blive gift. Inneholder også: Trøst for den bedrøvede Piges Klagemaal. - Kbh?, u.å.

En Smuk Subtilig Viise om Dronning Margrete, hvorledes hun vandt Sverrige til Dannemark, fra Kong Albret med Ære, og hvorledes hun lod hannem gribe til fange, og siden lod giøre hannem en Hette af femten Alne Vadmel. - Kbh.?, ca. 1780

En Smuk Viise om en Konge-Datter, hvorledes hun af sin Stif-Moder, ved Troldoms Kunst, blev forvandlet til en Nattergal, og hvordan hun omsider af en Ridder blev befriet. - u.s., u.å.

Sortland, O.P., utg.
Den kurrende Dues Toner (sangbok). - Bergen, 18??. - 32 s. (tittelbl. skadet)

Spisesedlen hos Peter Husar, eller Jule-Aften: Bordet er fix og færdig, Jeg be'er, jeg be'er ... Inneholder også: Farvel lille Grethe!: Ak, kjæreste Hr. Guldsmed! Jeg har kun Sorg og Savn Min Grethe reiser fra mig i Dag til Kjøbenhavn .... ; Sang af "En Spurv i Tranedands": Da de gik iaftes tog jeg ind til Kraftes .... - Kbh., u.å.

Starem, Hans Thomassøn
En Ny Vise, eller en liden kort og enfoldig Sang om vor Bortreise i Aaret 1808 .... Forfattet og sammensat af en tjenestegjørende Soldat af det nordre nordfjordske Compagnie Hans Thomassøn Starem og til Trykken efordret af Ole Ellevsøn Holen. - Bergen, 1809 (bibl. har 2 ekspl.)

Stavanger Markeds-Vise. Til den yndede Melodi: "Ta' i aa dra": Om Stavanger Marked jeg skrive nu vil, da jeg var saa heldig at komme hertil .... Inneholder også: Opsang ved Spillet: Nu vil jeg for Eder da synge en Sang, trala ... - Stavanger, u.å.

Stephansen, Chr.
Harpetoner. Aandelige Sange for Hjemmet. - Bergen : Stephansen, 1881. - S. 161-204

Sthen, Hans Christensen, 1540-1610
Tvende deylige og Aandelige Nye Psalmer. - Kbh?, ca. 1750

Den Stolte Elisa
Elisa gik i Marken om, blant Græs og Blomsterne .... - u.s., u.å.

Storm, Edvard
<Døleviser> Skogmøte has Torger Skjeille ; Sæterreise ;heimreise fraa Sæteren ; Gjeter- Livet. - Christiania : Krohn, ca. 1850

Stranden, Sygnie Olsdatter, (f. Porsmyr)
En Sørge-Sang Begynder saaledes: O Hjerte Gud du mig bereed .... Forfattet af Sygnie Ols Datter, Boende paa Stranden i Qvam, over sin Ægte- Mage som gik <i> Iisen og druknede i Aaret 1768. - Bergen, 1781 (litt defekt, eneste kjente ekspl.)

Stub, Ambrosius
<Tvende arier> Er nogen jeg er glæderig lang meer end andre .... Den Anden Aria: Jeg laver tynd Kaffe den stærke brænder Blodet, den stærke svekker Modet ... - Kbh., ca. 1780

Studentermødet Christiania 1869
Afskedshilsen til svenske og danske Brødre ved Afskedsfesten i Studenterlunden Mandag den 21de Juni: Endu et Ord før Mødets sidste ... - Chria. : Gundersen, 1869

Surstof.: Sæt Glæden tilrors, Før Hyggen tilbords Velkommen! Bring Stemning i Sindet .... - u.s., u.å.

Sølvernes, Elling Olsen
Aandelig Nye Viise, uddragen af det hellige Evangelium .... Digtet af .... Anno 1795. - Bergen, 1796

Tvende Nye Aandelige Viiser om Menneskenes svare Tilstand her i Verden .... Digtet af .... 1792. - Bergen : Dahl, u.å.

Tvende nye aandelige Viiser uddragne af den hellige Skrift .... Componeret af .... 1800. - Bergen : Dahls Efterleverske, 1800

Sømand, en
Fem nye Sange af en Sømand. 1.: For de i Christo Frigjorte. 2.: Sømandssang. 3.: Kom Venner lad os sjunge. 4.: I Himmelen der er et Hjem. 5.: Guds Kjærlighed. - Stavanger : Forf. Forl., 1875 Sømands Kjærlighed: Naar jeg ene paa dig tænker og jeg alltid elsker dig .... - Bergen : Ring, u.å.

En Sømand som elsker bør elskes igen, Blandt Piger han stedse dog finder en Ven .... - u.s., u.å.

Sømandssange: En Sømand med et modigt Bryst .... (Ewald) ; Chinafareren: Fra Chinas Kyst til Østersøens Strænder ... (P.A. Heiberg) ; Fædreland for dig den danske Mand .... (Thaarup) ; Sømandens Fæstemø: Stolt Sømand han farer saavidt omkring over salten Sø ... (Horn) ; Den danske Sømand pløier kjæk det stolte Hav ... (Giesby) ; Herr Henrik: Herr Henrik han sidder saa tankefuld .... (Sneedorff). - Kbh.?, u.å. (Fragment av en visebok)

Sørensen
Ægtestanden eller det uheldige Giftermaal. En ganske ny Vise: O Ægtestand, o slemme Ægtestand, faldera .... - Kbh., u.å.

Sørensen, O. Chr.
En Sørge-Sang over Kristian Fr. Arild Kvalsund, der afgik ved en hastig Død den 4de October 1864. Forfattet af O. Chr. Sørensen, Skolelærer i Hammerfest Landsogn. - Hammerfest : Leinann, 1864

En Sørge-Sang over den dydige og gudfrygtige Danneqvinde Gjertrud Olsdatter Taarnvig og Thron Enevoldsen Taarnvig. - Stavanger : Pedersen, 1859

En Søsters Klagesang over sine Brødres Dødsfald: Stor Sorg jeg nu maa bære som enlig Fugl paa Kvist .... - Bergen : Wichne, antagelig ca. 1814

Takle, Ø.K.
Sange forfattede af .... - Stavanger : Grove, 187? (tr. Bethania)

Tanche, Wilhelm
Sør<ge ... over min Tro>lovede Jfr. Chris<tiane Juliane> von Ely For mig allerhøyst be<klagelige ... Tab> .... fremsadt af Hendes i Livet Alleroprigtigste og Trofaste Ven, Elskere og Tiener Wilhelm Tanche. - u.s., 1756 (tittelbl. defekt)

Til den Cappe- og Mariagerske Bryllups-Fest den 12te Martii 1782. Indsendt fra en Ven paa Landet. - Bergen : Dedechens Efterleverske, 1782 (bibl. har 2 ekspl.)

Til hr. Rector Holmboe ved universitetsfesten i Bergen den 2den September 1861. - Bergen : Beyer, 1861

Til hædersgjæsterne fra indbudne Værter, den 2den September 1884 : [ved en fest af og for endel bergenske 50 aars studenter, hvor vi indbudne blev betragtet som værter. - Bergen 1884

Til sangsamlagi i Sogn ved sangarstemna på Helgheim denn 17de mai 1883.: I. Lenge Noreg i villa rak Hovdingskipet var vortet vrak ... II. Atterløysingi: Da for yver londi Ein fljugande eld ... - Bergen : Beyer, 1883

To aldeles nye Viser. 1. Anderson, Petterson, Lundstrøm och jag. 2. Den barfota mand. - Bergen : Beyer, 19?? Sælges for 10 øre til fordel for Forfatteren

To gandske Nye Viiser. Den første begynder saaledes: Her i de Norske Havne For Fornøyelig er at boe ... Den anden begynder saaledes: Fromme Siæl, far vel .... - Bergen, ca. 1750

To ganske Nye Viiser. Den Første. Under en velklingende Melodie. Om alle de Bierge de vare af Guld ... Den Anden. I en lystig Melodie. De høye Bierge og dybe Dahle ... - Kbh., ca. 1740 (ukompl. vise 2 mangler)

Toe meget smukke Arier, Den Første: Forestilles For en Friheds-Elskere. Begynder saaledes: Ach! Friheds føde Friheds Stand.... Den Anden: To Lige spiller best .... Kbh., 1752 (ukomplett, bare del av arie 2 i dette ekspl.)

---- samme men tr. i Bergen, 1765 (komplett)

To nye Sange. Den Første: Corvetten "Galathea". Sømandssang. Den Anden: Nord og Syd. - Bergen : Eide, 186?

To nye Viser. Den deilige Theodor: Unskyld at jeg mig presenterer her, skiønt alle mig kjender saa vel .... ; Frøken Top: Først vil jeg præsentere mig mit navn er Frøken Top .... - Stavanger : Dreyer, 1896

To nye Viser. Emigrantens Sang til sin Kjæreste: I funklende Vin din Skaal vil jeg drikke .... ; Den italøienske Pige: Paa Italiens Jordbund min Vugge har staat og min barndom saa lystig den var .... - Trondhjem : Myklebust, 1895

To nye Viser. Finguttens Frieri: Nu er det kommen i mine Tanker at vilde lede mig op en Ven ... (ukomplett, bare vise 1). - u.s., u.å.

To splinternye Viser. Den Første: Finmarkens Herligheder af en "Torskefjoring": Paa Laplands Kyst er godt at bo blant skjær og vilde Klipper ... Den Anden: Ynglingens Fantasi: Af Sprudlende Sin jeg din Skaal nu vil tømme... - Hammerfest : Leinann, 1867

Tolvtalls-visen En ny Vise, hvori en Deel Tal af den hellige Skrift fra Et til Tolv omhandles. - Bergen : Beyer, ca. 1850

Torgersen, S.
Forsøg til Bryllupsvers paa Landet. - Bergen : Martens, 1847 (fragment, antakelig siste side av en bok)

3 nye sange. En fattig Sjømand har jeg vær't i Synd og Skam var jeg oplært ... ; O Gud, din Magt og Majestæt os dybt i Støvet maner .... ; O aabne dit Hjerte for Herren . - Bergen : Nilssen, 1890?

3 smukke Sømandsviser. 1: Slaget ved Tripolis 1797. 2. En smuk Vise om nogle Søfolks haarde Behandling af Tyrkiske Sørøvere. 3: Sømandens Tanker. - u.s., u.å.

Tre gandske Nye Viiser, Den Første synges i den sødeste Melodie: Far Vel da alle, I yndige Nympher, Søster er de af Gudinderne ... Den Anden synges i en lystig Melodie: Naar Stormen forsvinder naar Torden og Lynild ophører .... Den Tredie synges i en smuk Melodie: Ach Vee, ach Vee mig arme Mand hvor skal jeg mig nu hen? ... - Kbh., ca. 1780

Tre nye Sange: Min sødeste Frelser og Broder ... ; O Sjæl som har kjendt og erfaret Guds Kald ... ; Vil du ei gaa til Jesus, Jesus, o Jesus? .... - u.s., u.å.

Tre nye Viser. Den første: Krinolinevise ; Den anden: Kjærlighedsvise ; Den tredie: Herman og Amanda. Krinolinevise: hvad er en Ynglings høieste Trøst jo Kjærlighed og Vin ..... Kjærlighedsvise: Hvo elske vil maa lide. Foruden Sorg ei elskes ... Herman og Amanda: Amanda sat med en Krands om Haaret .... - u.s., u.å.

Tre opbyggelige Sange: det Fattige Barns Bøn for sin syge Moder ; Hustruens Bøn i den stormfulde Nat ; Hustruens Takkesang efter den stormfulde Nat. - u.s., u.å. (før 1870)

Trende Gudelige Viser. Den Første om Længsel efter Døden som begynder saaledes: Jeg har her ingen livend' Sted. Den Anden om en ung Pige, navnlig Ingeborg Nielsdatter Sollig som begynder saaledes: En Viise vil jeg væde. Den Tredie en Takkesang ved den saakaldede Skure- eller Høste-Gilde og begynder: Takker nu vaar Gud og Herre. - Kbh. : Thiele, u.å.

Trende Nye Arier, Den Første: Du leder og søger. Den Anden: Ak, hvor sød er en yndig Piges Kys. Den Tredie: Verden skabt for Mennesker. - Bergen, 1782

Trende Smukke Aandelige Viiser, Den Første: All Verden tænk dig om ... Kand synges som: Skal Venus med sin Søn. Den Anden: Hvor skal jeg mig vende, hvem raader ... Kan synges som : Florabella Hyrdinde, din prægtig ... Den Tredie: Fra Jorden indtil Himmelen Kand synges som: Herre Jesu Christ sand Menneske og Gud ... - Kbh. : Haffner, u.å.

Trojel, Peter Magnus
Tvende Nye og Lystige Viiser, Den Første: Jeg er en Mand, som har saa vidt omvandret ... Den Anden: Var Odin ey den Viiseste i Landet ... - Bergen?, 1781

Tvende Aandelige Psalmer, Indeholdende Et Menneskes stridende Tilstand paa Jorden. Eenfoldig forfattet til Guds Børns trøst og Fornøyelse af J.O.L. - Bergen, 1765

Tvende Aandelige Psalmer, Den Første: En Morgensang begynder saaledes Nattergalen er alt oppe... Den Anden: En Aften-Sang saaledes begyndende: Kom, o Sielens Soel og Glæde .... - Bergen?, u.å.

Tvende deylige og nye Aandelige Psalmer, Den Første: ... Jeg er en fremmed blant alle ... (ukomplett, bare nr. 1) - Kbh., ca. 1780

Tvende Deylige og nye Aandelige Viiser, Den Første: Er en .... og begyndes saa ledes: Hvad hjelper mig all Verdens Guld ... Den Anden: Er et eenfoldig ... Og begyndes saaledes: Jeg er en Fremmed blant alle .... - Bergen?, u.å.

---- samme men tr. Bergen?, 1761

---- samme men u.s., tr. ca. 1700

Tvende fornøielige Viser. Den ene en aandelig Vise og begynder saaledes: Et Spørgsmaal vil jeg gjøre ... Den Anden en Selskabsvise efter det Øvre Tellemarkiske Tungemaal og begynder saaledes: Den vesle Guten gjeng sig aat Kaaven ... Til Trykken befordret af Tollev Knudsen Werpe i Hallingdal. - Bergen : Dahl, 1832

Tvende Gudelige Nye Psalmer, Den Første: Jeg til min Seng mon iile. Den Anden: Alle Himle fryde sig ... Componeret og til Trykken befordret af P.H.L. - Bergen, ca. 1750

Tvende meget lystige og Nye Kjærligheds Viiser, Den Første: Om en Person, som forelskte sig i Florabella en hyrdinde. Begynder saaledes: Ach! Ach! Du liflig Sommertide ... Siunges under en bekiendt Menuet. Den Anden: En Samtale imellem en forliebt Person og en Pige, som begynder saaledes: Hør lille Pige, hvad jeg sige vil .... Siunges som: Dagen den blides og Solen. - Kbh., ca. 1780

Tvende meget smukke og behagelige Nye Viiser, Den Første begynder saaledes: Siig mig min Pige! Den Anden saaledes begyndende: Søde Engel, yndig Dukke! O du Allerdeyligste ... - Bergen, u.å.

Tvende meget smukke Nye Arier, Den Første som begynder saaledes: Af Kjerlighed jeg nu er kjed ... Den Anden begynder saaledes: Ak gid jeg kunde skrive Allt paa Papiret klart ... - Haderslev, u.å.

Tvende meget smukke og rørende Aandelige Viiser, Den Første: som begynder saaledes: Lette Korset, søde Gud! ... Den Anden: saaledes begyndende: En mørk Bekymrings-Taage. Synges begge med meget smukke og bekiendte Melodier. - Kbh., ca. 1760 (ukompl., stygt eks.)

Tvende Nye Aandelige Sange, den Første: Til dig O Herre udav det Høye. Siunges som: Hvad kand jeg meer end mig beklage .... Den Anden: Gud jeg forlader mig paa dig Siunges som: jeg beder dig min Herre og Gud. - Kbh., ca. 1760

Tvende nye Aandelige Viiser, den Første er en Erindring om Domme- Dag, og begynder saaledes: O store Gud og Fader. Melodie: Min elskelig Tilhører. Den Anden er en kort Betragtning om den store Synd .... saaledes begyndende: O Herre frels mig fra Verdens Anslag. Melodie: O Gud af Himmelen see her til. - Kbh., ca. 1790

Tvende Nye Kierligheds Viser, Den Første begynder saaledes: Jeg kand ey sige mig Lykken har føyet .... Den Anden: Her er kommen saa prægtig en Skipper .... - Bergen, før 1750

Tvende Ny Matros-Viser. Den Første: Er om en Matros som beklager sig. Den Anden: Er om en Matros hvilcken trøster sin Kiæreste ... - Kbh., 1713

Tvende nye Sange, den Første indeholdende Guds Børns Lykke paa Jorden ... Begynder saaledes: Min Lykke er den deel, som Gud ... Sangviis forfattet under den Melodie: Min Lykke har faaet Tøfler paa. Af een som baade i Lykke og U-lykke seer aleene til Himmelen. Den Anden indeholder Guds Børns Nøysomhed her paa Jorden, begynder saaledes: Sødeste Emanuel, som forsørger Liv og Siæl. Under en velklingende Melodie. - Trondhjem?, 1751 (ukompl., bare første sang)

Tvende sørgelige Klage-Sange, Den Første: Som een hæderlig Præste-Mand haver forestillet over sin allerkjæreste Hustrues meget sørgelig dog salig Afgang fra denne bedrøvelige Verden: Maa jeg ikke kurre og klage ... Den Andre: Ungdoms Daarlighed beklages i Alderdom: Naar jeg betragter min U-dyd ... - Kbh., ca. 1760

Tvende Nye Viiser, Den Første: En sørgelig Digt om en fornemme og Gudfrygtig Danne-Qvinde som efter stor udstanden Legemets Svaghed salig og meget sødelig i Herren hensov den 17 April Aar 1648 .... - u.s., u.å. (tr. første gang 1722

Tvende Nye Viise, Den Første: Jeg nu udi min Eenfoldighed. Den Anden: O søde Gud og Frelsermand. - Bergen, 1799

Tvende Nye Viiser, Den Første: Den forønskte Kiærligheds Blomst ... Den Anden: Verdens almindelige Venskab ... - Kbh., 1778

Tvende Nye Viiser, Den Første begynder saaledes: Man kan ey Møye og Fortræd ... Den Anden: Begynder saaledes: Ikkun en er min Udvalde ... - Bergen, 1796 (bibl. har 2 ekspl.)

Tvende Nye Viiser. Den Første, om en Bergmand som var i Gruben, hvor der faldt een Steen paa hans Hoved og knusede Armen, hvoraf han strax døde; Samme Person var fæst med een Pige, som sørgelig igjenlever. Begynder saaledes: med Sørge-Røst og klynkende lyd ... Den Anden: Saaledes begyndende: Hvor skal Jeg mig Vende, hvem raader mig Bod .... - Trondhjem?, ca. 1800

Tvende nye Viser. Den Første: Jeg vil en Sang fremføre For alle og Enhver .... Den Anden: Imens jeg er en Vandringsmand. - u.s., u.å.

Tvende Nye Viiser, Den Første begynder saaledes: Jeg gik mig at spadsere udi den grønne Lund. Den Anden begynder saaledes: Det var i Christiansand jeg fandt vil sige, der fandt jeg mig engang en deylig Pige. - Bergen, 1800

Tvende Nye Viiser, den Første om en, som med stor Møysommelighed maatte flygte fra sit Fæderne-Land Forældre og Sødskende, som han med stor Hiertesorg maatte paatage for sin utilladelige Kjærligheds Omgjængelse, begynder saaledes: Intet menneske vente maae Bestandighed til at finde .... Synges som Skiøn alborrigs Viise. Den Anden begynder saaledes: Af noget bliver Intet, ti Intet bliver Noget .... Synges med sin egen velklingende Melodie. Efter manges Begiæring til Trykken befordret. - u.s., 1777 (muligens overs. fra svensk)

Tvende Nye Viiser, Den Første: Er mit Kammer reent og net ... Synges under sin bekiendte Melodie. Den Anden: Min største Lyst og Tidsfordriv. Synges som: En yndig Pige, et got Glas Viin. - Kbh. : Svares Efterl., ca. 1780

Tvende nye Viser. Søelivet er en fornøielig Stand ; Ak, kjære Maria du lukker mig ind og lad mig ei udenfor staae ... - Bergen : Dahl, 1834

Tvende Nye lystige Viiser, Den Første En Samtale imellem Faderen, Frieren og Datteren, Begynder saaledes: Reis dæg Britha, gak aad Straanaa ... Den Anden: Granna vils du høyra Rygdaa ... - Bergen?, ca. 1758 (Bibl. Norv. III. 2357)

Tvende Skiønne Amoreuse Viiser, Den Første: Ach Ulyksalighed skal jeg saa eene plagis ... Den Anden: Efterdi jeg Dag og Nat .... - u.s., ca. 1730

Tvende skiønne Afskeeds-Viiser, Den Første: Om en Jomfrues fornøyelig Endeligt, Hvilken Viise har været tilforn meget afholden for sin yndig Klangs Skyld, og nu af mange som den kan mindes og endnu haver hørt meget begiærlig. Vor Herre han sidder i Himmerig ... Den Anden: En Beredelses-Psalme imod Døden. Hemmelig stod jeg en Morgen ... Siunges som: Min Elskelig Tilhører. - Kbh. : Graae, 1786

Tvende smukke og gandske nye Kierligheds Viiser, Den Første: Hvorudi en forliebt Elskere tilbyder sin Kiæreste en tilforladelig Troeskab, advarer hende fra Verdens bedragelige U-troeskab, Begynder saaledes: Lucidor du dydige Stierne. Siunges som: Kunde Blod til Blek nu blive ... Den Anden: Er en deylig Afskeeds Viise fra sin forliebte Engel, og begynder saaledes: Cupido han taler til Venner saa brat ... Synges under en liflig og velklingende Melodie. - Trondhjem?, ca. 1730

Tvende smukke Nye Aandelige Sange, Den Første: Den Bedrøvedes Anger og Klage over sine Synder: Herre Jesus mildeste Frelsere, Siunges som Alle Himle fryde sig. Den Anden: Den Bedrøvedes Taknæmlighed mod Gud for hans store Godhed: Christe Jesu og Guds Søn, Kand siunges med den Melodie: Siunge vi af Hiertes Grund ... - Trondhjem?, ca. 1780

Tvende sørgelige Klage-Sange, Den Første: Som een Hæderlig Præste -Mand haver forestillet over sin allerkiæreste Hustues meget sørgelig dog salig Afgang fra denne sørgelige Verden: Maa jeg ikke kurre og klage .... Den Anden: Ungdoms Daarlighed beklages i Alderdom: Naar jeg betragter min U-lykke ... - Kbh., ca 1750

Twenne wackra splitter nya Wisor. Den Førsta: Odens Brud: Mitt hjerta åt en Swensk jag ger ... Den Andra: Alfred: Så långt de høga Alperne man kring Italien kan se ... - Åmål : Peterson, 1856

Udtberg, J.C.
De Hundrede og Ni og Tyve feilende Ungkarle hver med sit Navn, eller den forliebte, kræsne, ligegyldige og feilfrie Pige, Jfr. Hanna Ottilia Kræsentopp. En morsom Fortælling paa Vers ... Forfattet af ... - Kbh. : Tribler, u.å.

Vaage, Ole Torbiørensen <!>
En Nye Viise, I betragtning om de Grenaderer og Tømmermænd, som er ud-commanderet 1761. Under den Melodie: Guds Søn er kommen af Himmelen ned ... Digtet og sammenskreven af .... Corporal ved Hr. Major Arnebergs Comp. - Kbh.?, ca. 1761

Vaarsang
Vaaren saa yndelig Rundtom indbyder dig at være glad .... - Bergen : Dahls Efterleverske, 1807

En Vakker Bryllups-Vise: Kom Alletings Skaber og Himmelens Herre .... - u.s., ca. 1814 (2. Ekspl.)

En Vakker Sang.: Over Bølgen hist, hvor Skyen daler, hvor Solen falder paa de hvide Seil .... Inneholder også: Den tappre Landsoldat: Den gang jeg drog afsted, dengang jeg drog afsted, min Pige vilde med <av Faber>. - Bergen : Beyer, ca. 1860

Ved den akademiske fest i Bergen i anledning af Kjøbenhavns universitets 400 aars jubilæum den 5. juni 1879. - Bergen 1879

Ved det Norske studentersamfunds 50 aars jubilæum d. 2. oktober 1863. - [Bergen] : John Grieg, 1863

Ved en Moders Grav: I Jesu Navn herfra med Fred Jeg bæres til mit Hvilested .... - Vossevangen : Veka, u.å.

Verpe, Tolleiv Knudsen
En ny Søemands-Vise.: Hvor skal man Troskab finde, den er nok rar at faae .... Til Trykken befordret af .... i Hallingdal. - Bergen : Dahl, 1843

* Vestmannalaget
En værdig Trængende i Vestmannalagets Fest den 30te januar 1870.: Unskyld, jeg kommer som ubuden Gjæst til Eders festlige Stævne ... "Walkendorfs Taarn" - saa pleier man mest mig at nævne .... - Bergen : Eide, 1870

* Vinje, Aa.O.
Til Vestmannalaget.: Tak mot mi Helsning, du Vestmannlag .... - Bergen : Eide, 18??

En Vise til og om Ægtemanden Vinje 12te December 1869.: Nu paa Faldrebet endnu en Vise ... (vise tilegnet Vinje). - Bergen : Eide, 1869

Vise og Beretning om Forbryderen Jens Nielsens Henrettelse i Horsens Tugthusgaard ... - Kbh. : Folkmar, u.å.

Vise og Beretning om de sørgelige Forlis i Lofoten den 25de Januar 1893. - Tromsø : Tromsøposten, 1893

En Vise om Fribytterkapitainen Ole Lund, førende Fregatten "Olava Rebækka", som i 10 Aar og 13 Dage krydsede i Farvandene ... : Der var engang en stor Fregat Paa tusinde Kanoner .... Af "En Sørøværing". - Hammerfest : Leinann, u.å.

En Voldsom humoristisk Vise om Lappetorvet, hvor man kan faa baade Koner og Udstyr, og et lille Svin i Tilgift.: Kom Petersen kom du maa kjøbe engang en Hat, dertil har du jo længe hat Trang ... Og Flyv, Fugl, flyv over Furesøens Vove (av Chr. Winther). - Kbh, u.å.

Volquartz, Marcus Carstensen
Tvende deylige Nye Elskovs Viiser for Unge Folk, som har i Sinde at begives sig udi Ægteskab: Den Første: Begynder saaledes: Da Jacob sig reysen til Padan paatog .... Den Anden: Dydinde skal man tænke, er du saa løs i Hu ... - Kbh., ca. 1760

Tvende gudelige Psalmer, Den Første: Brudens Høysang om Den Aandelige Salomon .... Den Anden: Nu haver denne lyse Dag ... - Bergen, 1799

---- samme men tr. Kbh., ca. 1760

Waaler, O.S.
Haaropkjøbervise eller Bismarcks Landsmænd i Norge tilegnet vore Modedamer af Sylvanus (O.S. Waaler).: Hvad gjør ikke Tydsken for Penge? Man spør .... og En Kjærlighedsvise.: For dit Vel mit Hjerte trofast brænder .... - Chria., 1870

Wang, Steffen Steffensen
Trende nye Viser forfattede af .... 1.: Med Munterhed og Mod i Bryst Forsamlede vi er' .... Den Anden: rask og muntre vore Drenge vi nu samles vil om bord .... Den Tredie, angaaende en Piges Død: Jeg har elsket en Pige saa deilig og skiøn .... - u.s., u.å.

Welhaven, J.S.
Til Ole Bull.: Hvor sødt at favnes af Aftnens Fred naar Droslen fløiter i Skoven .... - Bergen : Eide, 18??

Wennøe, Agothe Nille Martinus Datter
Tvende aandelige Psalmer som ere indstiftede og tiløgede af Gud paa nye handler ..... Forfattede og til Trykken bekostede af .... - Bergen : Dahls Efterleverske, 1801

Wiborg, C.G., utg.
Morgensang første Juledag: Vor Frelser Fødselsdag er nu paany oprunden .... udgivet af C.G. Wiborg 1833. - Bergen : Rode, 1833

Wichne, Arne Erichsen
En smuk ny Kjærligheds Vise, som indeholder en Samtale imellem tvende forelskede personer, forbedret af SkarpskytterArne Erichsen Wichne af Bergenhuus Skarpskytter Bataillon .... i Aaret 1814.: Tid at Tale, Tid til Had og Kierlighed .... - Bergen, ca. 1816

Zetliz, Jens
En munter Folkesang: Jeg er saa fro, jeg er saa glad, jeg er min egen Herre .... ; En patriotisk Sang: Hvor saare lidet vil der til, før lykkelig at være ....