Musikk og film

I andre etasje på hovedbiblioteket finner du vår største musikk og filmsamling. I tillegg til utlån av plater, vinyl og filmer, kan du også låne instrumenter eller benytte deg av våre behagelige sitteplasser eller vårt musikkstudio. Vi huser også kinovisninger på hovedbiblioteket og på flere av våre bydelsbibliotek. 

Kontakt oss

- Åpningstider
- Strømgaten 6, 5015 Bergen

- Tlf: 55 56 85 80
- Epost: musikk@bergenbibliotek.no
- Facebook

- Historikk om musikkavdelingen

Fagansvarlige
 - Musikk: Jorunn Eckhoff Færden: jorunn@bergenbibliotek.no
 - Film: Birgit Bjørgum: birgit@bergenbibliotek.no