Stumfilm: Brudeferden i Hardanger

av Birgit Bjørgum sist endret 2014-11-30T13:28:41+01:00 Omtale: Norsk filminstitutt
"Brudeferden i Hardanger" viser dramatisk, norsk bondekultur og innleder den store nasjonalromantiske perioden i norsk film. Historien er et klassisk kjærlighetsdrama om de som ikke får hverandre på grunn av ulik stand og økonomiske kår.
Rasmus Breistein

Brudeferden i Hardanger

Norsk filminstitutt, 1926, Norge

På dvd-en ligger det to versjoner av filmen, rekonstruert og restaurert. Den korte versjonen er basert på kopien som gikk på kino i Norge og Sverige, akkopagnert av musikk fra datidens partiturer. Den lengre versjonen er rekonstruert etter den amerikanske kinokopien, hvor piano og hardingfele er tonefølge - nykomponert etter datidens stumfilmmusikk-kotyme, av Halldor Krogh. Orkesterversjonen er nyinnspilt av Bergen Symphoniske Orkester fra mars 2007.

I tillegg finnes rikt ekstramateriale: Et dokumentarfilmportrett om regissøren Breistein, laget av Camilla Vanebo, "bakomfilm" om komponeringen av musikken samt et lite bildegalleri med stills fra filmen. I tillegg finnes et eget hefte med artikler som omtaler filmen i en historisk og filmvitenskaplig kontekst. Jan Anders Diesen og Anne Marit Myrstad har skrevet tekstene til heftet.

Stumfilm, dvd
Aldersgrense: ingen
Spilletid: totalt 3 t. 53 min.