Bergens Tidende 15.3.1976

av admin sist endret 2017-05-08T11:02:22+01:00
Nekrolog: Lars Heggen er død.

Den kjente kirkemusikeren, komponisten og kordirigenten domorganist Lars Heggen er avgått ved døden i en alder av [nær 99 1/2 år]. De senere årene har syn og hørsel
sviktet, men hans tanke var levende, og han hadde også styrke til å skape nye ting i sin tilbaketrukne tilværelse. Mest av alt var han dog ferdig til sin siste reis.

Lars Heggen var født i Ølen. Som 16-åring kom han til Haugesund, og etter eksamen ved Musikonservatoriet i Oslo og en tid som organist i Mandal kom han i 1912 tilbake til Haugesund som musikklærer og korinstruktør. Fra 1823 var han bosatt i Bergen. Han var først organist i Korskirken, og så domorganist fra 1936 til 1946. Allerede som
ganske ung begynte han å dirigere kor, og like etter at han var kommet til Bergen, ble han leder for mannskoret «Brage», som hadde gleden av å ha ham som dirigent i
nesten 40 år.
     I 1923 var han bosatt i Bergen. Han var først organist i Korskirkenog så domorganist fra 1936 til 1946. Allerede som ganske ung begynte han å dirigere kor, og like etter at han var kommet til Bergen, ble han leder for mannskoret «Brage», som hadde gleden av å ha ham som dirigent i nesten 40 år.                    
     I 1923 startet han «Heggens damekor», og året etter overtok han «Fasmer Dahls kor». Han var dirigent for begge disse korene til han hadde passert 85 år.
     I årenes løp hadde han mange store dirigentoppgaver ved oratorieoppførelser med Musikselskabet Harmoniens orkester. Også som komponist var han høyt skattet.   
     Mest kjent er trolig hans enkle melodi til «Vår Herre han hvilte i kryggen så trang». Så sent som for 13 år siden ga han ut 3 julesanger til tekster av Karl Martinussen, og i forbindelse med hans 90-årsdag ble «Missa brevis» fremført. For 10 år siden vant han en tredjepris i NRKs store koralkonkurranse. Lars Heggen var tildelt Kongens fortjensmedalje i gull. Han var æresmedlem av Bjørgvins sangerforbund og mottok en rekke sangerutmerkelser.
    Med Lars Heggen er en rik musikalsk begavelse og fremfor alt et fint og ydmykt menneske henfaren. Mange føler dyp sorg ved hans bortgang.

Rolf Tofte