Nekrolog i Bergens Tidende 10.12.1980

av admin sist endret 2017-03-28T10:04:16+01:00
Ved Sverre Berghs bortgang.

Ånd, kunnskapsrikdom og kvalitet er ord vi forbinder med Sverre Bergh. Ved hans bortgang har norsk kulturliv lidd et smertelig tap. Hans enorme kunnskapstilfang, hans aldri sviktende sans for stil og kvalitet, hans kunstneriske redelighet, vil lyse over hans minne.
Enhver virak omkring egen person var fremmed for Sverre Bergh. Han holdt seg alltid i bakgrunnen og arbeidet best i det stille. Likevel mestret han til det fullkomne
den utadvendte stilling som kunstnerisk leder for Festspillene i Bergen.
Sverre Bergh var en av de store pionerer i norsk musikkliv. Han  tilhørte den generasjon som innenfor vårt kulturliv har tatt de aller tyngste løft, løft som vi i dag ser de gledeligste resultater av.  
Siden midten av 1950-årene hadde Sverre Bergh sitt virke i Bergen, som kapellmester ved Den Nationale Scene, og siden 1976 som direktør for Festspillene i Bergen. Men dette er  bare en del av hans virke i disse år. Over  hele  Bergens og landets kulturliv har han øst av sitt overflødighetshorn som komponist og som den skjønnånd han var, alvorlig arbeidende med et elegant vidd som bakgrunnsmusikk.
Hans  virke som kapellmester ved Den Nationale Scene står i et eget tindrende lys. Hvordan han med sine arrangementer fikk det tallmessig beskjedne  teaterorkester til å klinge som et  fullt symfoniorkester er nærmest  uforståelig. Der andre bruker dirigentpinnen brukte han  tryllestaven.
I en spesiell takknemlighetsgjeld til Sverre Bergh står Musikselskabet  Harmonien. Som mangeårig medlem og formann i selskapets programkomité og ved sitt selvoppofrende arbeid ellers til selskapets beste har han etterlatt seg et tomrom som ikke kan fylles.  
I  ærbødighet for en stor kunstner og et uforglemmelig menneske lyser jeg fred over hans minne. 

Njaal Sæveraas