av trondbj — sist endret 2016-09-17T01:34:49+02:00

Øyvind Berg: Det var det saklege hos han, det tørre, evna til å skjera gjennom og koma ned på jorda utan å bruka fakter som var så inspirerande.

(Stavanger Aftenblad 25/5-1994)

Robert Bly: I USA opplever vi en syk form for optimisme. Alle ønsker bare å se de lyse sidene av livet, de ser oppover. Hauge var modig. Han så nedover i sin lyrikk, ned i sin isolasjon, ned i sin egen mentale helse.

(Dagbladet 1/8-1995)

Arnljot Eggen: Olav H. skapte eit landskap som flytte inn i oss for å bli. Han lyfte inn i diktinga den kulturen han var runnen av, arbeidslivet ikkje minst.

(Bergens Tidende 30/5-1994)

Brikt Jensen: Det tynnes i storskogen. (...) Olav H. Hauge var en tolerant og vennlig mann. Også det gjorde ham til forgrunnsfigur og læremester for nye generasjoner lyrikere. Men var skarp nok i kantene, når han øste av sin livserfaring og skulle gi råd (...)

(Dagbladet 25/5-1994)

Idar Stegane: Den som har mist nokon ein verkeleg var glad i, kjenner sorg. Mange kjenner no sorg, eller sårt sakn, eller som at det har opna seg eit tomrom. Etter at Tarjei Vesaas var død, fekk Hauge den siste diktsamlinga hans. Då skreiv han i eit brev: "Eg har fenge siste dikti til Vesaas. Dei er so fine at du kunde gråta." No er det sorg over Olav H. Hauge, og sakn og tomrom etter han, og vi må gjerne gråte - og. Men: "sorg er krafts uppkome", har han sagt til oss i eit dikt (...)

(Bergens Tidende 25/5-1994)

Einar Økland: Ein god mann og ein stor diktar. Han gjorde ikkje seg sjølv stor - men sine emne og tankar. Han gjorde også det gode ved det at han gjorde oss klokare: Me kjende oss på ein betre og rettare veg etter møte med han.

(Bergens Tidende 30/5-1994)

Hans liv var eit føredøme og hadde ein modellfunksjon for meg.

(Stavanger Aftenblad 25/5-1994)

Jan Erik Vold: For dette er Olav H. Hauges store prosjekt: Å gi drømmen og den synlige verden like stor verdi, få det indre syn og det ytre blikk i balanse: Å se - uten at speilet sprekker eller bildet viskes bort.

(Ny tid 21/12-1985)