av siren.steen — sist endret 2016-09-17T00:34:59+01:00

Artiklar og bøker om Geirr Tveitt

(ei rekkje av tidsskriftene finst på Bergen Off. Bibliotek)

  • Aksnes, Hallgjerd (2000). Metonymiske assosiasjoner i nasjonal musikk : lytteropplevelser av Geirr Tveitts Konsert nr 2 for hardingfele og orkester, "Tri fjordar". – S. 151-163. – I: Agora. - Årg. 8, nr 1
  • Aksnes, Hallgjerd (1999). Geirr Tveitt and Béla Bartók : sons of Grieg and brothers in spirit. – S. 348-364. - I: Studia musicologica Norwegica. - Nr 25

Borchgrevink, Hild (2007). Geirr Tveitt i NRK [elektronisk ressurs]. – URL:http://www.ht08.no/Default.aspx?pageid=892 [lesedato 2008-01-18]

Geirr Tveitt [elektronisk ressurs]. - [S.l.] : Wikipedia, 2008. – URL:http://nn.wikipedia.org/wiki/Geirr_Tveitt [lesedato 2008-01-18]

Holbæk-Hanssen, Hilde (2004). Et eget århundre. - S. 16-18. - I: Klassisk musikkmagasin. - Årg. 6, nr 3

Norske komponister / redigert av Kjell Bækkelund. - Oslo : Tiden, cop. 1977. - ISBN 8210015494

Storaas, Reidar (2000). Hestehandlarar og Marian : Geirr Tveitt som visekomponist. - S. 93- 104. - I: Årboka Jacob Sande 2000

Storaas, Reidar (1990). Tonediktaren Geirr Tveitt : songjen i fossaduren / Reidar Storaas. - Oslo : Samlaget. - 316 s. - ISBN 82-521-3555-2

Storaas, Reidar (2002). Tveitt, Geirr [elektronisk ressurs]. – Oslo : MIC. - URL:http://www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2002070913500851195239 [lesedato 2008-01-18]

Storaas, Reidar (2002). Geirr Tveitt : den fargerike [elektronisk ressurs]. – Oslo : Ballade. – URL:http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002053012452587673151 [lesedato 2008-01- 18]

Storaas, Reidar (2007). Geirr Tveitt : den korte historia. [elektronisk ressurs]. - URL:http://www.ht08.no/Default.aspx?pageid=851 [lesedato 2008-01-18]

Vollsnes, Arvid O. (2000). Pride and prejudice : a neglected generation / Arvid O. Vollsnes. - S. 6-12 . - I: Listen to Norway : Musical review. - Vol. 8, nr 3

 

 

Avhandlingar, hovudoppgåver og liknande

Aksnes, Hallgjerd (2002). Perspectives of musical meaning : a study based on selected works by Geirr Tveitt . - Oslo : Faculty of Arts, University of Oslo. - 359 s. - Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Oslo. - (Acta humaniora ; nr 139)

Hernes, Kristian (2002). Geirr Tveitts op. 150/151 : sett fra en pianistisk synsvinkel. - [Oslo] : K. Hernes. - 133 bl. - Hovedoppgave - Norges musikkhøgskole, 2002

Lindheim, Trond (1991). - Hardingtoneaksjonen 1990. - Oslo : Norges musikkhøgskole.- 43 s. - (Norges musikkhøgskole. Forskningsrapporter)

Røttingen, Einar (2006). Etablering av en norsk klavertradisjon : interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op. 24, Geirr Tveitts Sonate nr. 29 op. 129 og Fartein Valens Sonate nr. 2 op. 38. - Oslo : Norges musikkhøgskole. - 216, 48 s. - Avhandling (ph.d.) - Norges musikkhøgskole, Oslo 2006. - (NMH-publikasjoner ; 2006:2). - ISBN 82-7853- 043-2 (h.)

Musikkteoretiske avhandlinger og artikler av Geirr Tveitt

Tveitt, Geirr (1937). Tonalitãtstheorie des parallelen Leittonssystems. - Oslo, Gyldendal. – 211 s.

Tveitt, Geirr (1943). Edvard Grieg og norsk folkemusikk. - I: Dansk musiktidsskrift, nr 6

Tveitt, Geirr (1955). Assimilation, variation og deformation i folkloren av importera sakral og profan melodikk : utarbeidd og skjematisert på grunnlag av eigne nedteikningar av folketonar i Hardanger av Geirr Tveitt. - Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen. – 43 s.

Tveitt, Geirr (1955). Edvard Grieg, nasjonaleksponent og nyskapar. I: Programboka til Festspillene i Bergen

Tveitt, Geirr. (1940). Florent Schmitt. - I: Samtiden, 1940

Tveitt, Geirr (1940). Norrøn musikkfolklore. - I: Hallo-hallo, medlemsblad med nytt gammelt / Norsk radiohistorisk forening. - 1940, nr 52

Tveitt, Geirr (1938). Norrøn tonekunst. - I: Ragnarok

Tveitt, Geirr (1938). Haakon Lie : ein skald. -I: Ragnarok

Tveitt, Geirr (1938). Den 8de nordiske musikfesten. - I: Ragnarok

Tveitt, Geirr (1938). Wilhelm Hauer : ein stor tenkjar – eit stort menneskje. I: Ragnarok

Tveitt, Geirr (1940). Offentlig musikkundervisning. - I: Ragnarok

Tveitt, Geirr (1971). Den skapande kunstnaren. I: Eivind Groven : heiderskrift til 70-årsdagen 8. oktober 1971 / red.: Olav Fjalestad. - Oslo : Noregs boklag

Tveitt, Geirr (1968). Svarte krossar. – I: Olav H. Hauge : ei bok til 60-årsdagen 18. august 1968. - Oslo : Norges boklag