Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av admin sist endret 2016-10-17T11:31:52+02:00
”Vestlandsforfattere” startet i 1997 som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Forfattersentrum, Vestlandet og Bergen Off. Bibliotek og presenterer forfattere med tilknytning til Vest-Norge.

Et mindretall av disse er grundig dokumentert, og for utdypende omtale av bibliografiske utvalgskriterier, metoder mv. viser vi til prosjektopplysninger nederst på siden.

”Vestlandsforfattere” startet i 1997 som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Forfattersentrum, Vestlandet og Bergen Off. Bibliotek. Opplysningene som da ble lagt ut var identiske med Norsk Forfattersentrums trykte katalog. Senere er opplysningene ført ajour, og en del av forfatterne har fått utvidete presentasjoner. Andre forfattere er også tatt med etter hvert.

Fra 1998 til 2000 ledet Bergen Off. Bibliotek et EU-støttet prosjekt ”Literature 2000” der bibliotekene i 7 av de europeiske kulturbyene år 2000 samarbeidet om brede presentasjoner av et utvalg viktige nålevende nasjonale forfattere. De norske som ble valgt ut var Jon Fosse, Kjartan Fløgstad og Gunnar Staalesen. Presentasjonen av dem er nå innlemmet i ”Vestlandsforfattere”, og den danner mal for utvidete, men noe mindre ambisiøse, presentasjoner av andre forfattere.

Norsk Kulturråd har for årene 2002 –2003 bidradd med finansiering av de utvidete presentasjonene.

Epost til ansvarlig for Vestlandsforfattere ved biblioteket

Med utgangspunkt i prosjektsamarbeidet med Norsk Forfattersentrum, Vestlandet siden 1997, har medlemskap der vært et hovedkriterium for å bli presentert på Nettbibliotekets forfattersider. Opplysninger om programtilbud etc. er gitt av medlemmene selv, delvis også oppgaver over utgivelser.

Bergen Off. Bibliotek kompletterer de bibliografiske dataene løpende, og har en ambisjon om å gi en tilnærmet fullstendig oversikt over den enkelte forfatters produksjon. Alle som har arbeidet litt med bibliografi, vet imidlertid at uttrykket ”fullstendig oversikt” bør brukes med varsomhet.

Presentasjonen følger disse kriteriene:

  • bøker av og om forfatteren – som kan finnes i tilgjengelige baser – med lenke til

bibliotekets egen base for fyldig bibliografisk beskrivelse av verkene

  • artikler av og om forfatteren – som kan søkes opp i NORART, Norsk litterær årbok, etc.
  • hovedoppgaver/andre større avhandlinger
  • linker til stoff av og om forfatteren og verkene
  • tildelte priser, evt. også med begrunnelse som er utarbeidet i forbindelse med tildelingen

Aktuelt er også ....

  • en biografisk/analytisk artikkel (jfr. f.eks. Atle Kittangs artikkel om Kjartan Fløgstad på www.literature2000.org)
  • velvalgte smakebiter fra verkene

Det vil ikke være aktuelt å bygge opp brede presentasjoner av samtlige forfattere, men å gjøre et utvalg ut fra litterær produksjon og etterspørselen etter/behov for informasjon om forfatterskapet.

I en del tilfeller, mest for barne- og ungdomsbøker, foreligger parallellutgaver på bokmål og nynorsk. I våre oversikter vil vi, som hovedregel, bare liste opp utgaven på forfatterens hovedspråk. Når bøker er utgitt i flere utgaver, uten særlige endringer, vil det vanligvis bare linkes til nyeste utgave.

Portrettfoto er levert av Norsk forfattersentrum, Vestlandet, og i noen tilfeller via forfatteren selv/forlaget.

Sist oppdatert 12.12.06