av admin sist endret 2016-09-17T01:37:09+02:00

Jon Fosse? Kven er Jon Fosse? Jon Fosse har i alle fall tre dimensjonar: han er eit vanleg menneske, ein offentleg person og eit skrivande menneske. Det vanlege mennesket er som slike menneske flest, med sitt vesle meir eller mindre lykkelege liv, den offentlege personen kjenner ein til, og har i så fall eit inntrykk av den, eller ein kjenner ikkje til den, og har dermed ikkje noko inntrykk av den, og det skrivande mennesket er noko for seg sjølv, det er kanskje meir ei rørsle enn ein identitet og det fell ikkje, sikkert nok, verken saman med det vanlege mennesket eller med den offentlege personen Jon Fosse. Men kven er så eg, som Jon Fosse skal vere?