av Nettredaktør sist endret 2016-09-16T12:51:49+01:00
Du kan være med å bestemme hvilken bok Bergen skal lese høyt og hvilken forfatter som fortjener ekstra oppmerksomhet. Gjør din borgerplikt! Stem på årets bok!