av Charlotte Myrbråten sist endret 2023-05-22T12:11:22+02:00
Forskere ved OsloMet og Universitetet i Oslo er i gang med en evaluering av 6-årsreformen, og har levert sin første delrapport.
Onsdag 24. mai 18:00
Hovedbiblioteket, Amalies hage

Kontakt

+4795139006
Noen av konklusjonene er at det er blitt mindre lek på barnas premisser, mer vekt på bokstavlæring og at klasserommet er blitt mer lærerstyrt. Dette på tross av at en av intensjonene bak Reform 97 var at leken skulle prege førsteklasse. Rapporten viser også at det er blitt betydelig færre barnehagelærere i skolen.

- Hvordan har Reform 97 egentlig fungert for 6-åringen?
- Hvordan har endringen preget barnehagen?
- Går det an å skape større rom for leken og for 6-åringens behov i skolen?
- Eller vil det være best for 6-åringen å vende tilbake til barnehagen?

Panel:
- Marit Helen Hindenes, barneskolelærer
- Kjertin Sjursen, høgskolelektor i pedagogikk ved HVL
- Elisabeth Alnes, styrer i Klosteret barnehage
Toril Kalsås, organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, er møteleder
 
Alle er velkommen!
Bergen Offentlige  Bibliotek

Pedagogisk kafé: Bør 6-åringen komme tilbake til barnehagen?

Pedagogisk kafé: Bør 6-åringen komme tilbake til barnehagen?

Forskere ved OsloMet og Universitetet i Oslo er i gang med en evaluering av 6-årsreformen, og har levert sin første delrapport.

  • Onsdag 24. mai
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Amalies hage
  • GRATIS
Noen av konklusjonene er at det er blitt mindre lek på barnas premisser, mer vekt på bokstavlæring og at klasserommet er blitt mer lærerstyrt. Dette på tross av at en av intensjonene bak Reform 97 var at leken skulle prege førsteklasse. Rapporten viser også at det er blitt betydelig færre barnehagelærere i skolen.

- Hvordan har Reform 97 egentlig fungert for 6-åringen?
- Hvordan har endringen preget barnehagen?
- Går det an å skape større rom for leken og for 6-åringens behov i skolen?
- Eller vil det være best for 6-åringen å vende tilbake til barnehagen?

Panel:
- Marit Helen Hindenes, barneskolelærer
- Kjertin Sjursen, høgskolelektor i pedagogikk ved HVL
- Elisabeth Alnes, styrer i Klosteret barnehage
Toril Kalsås, organisasjonstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, er møteleder
 
Alle er velkommen!