Spesialsamlinger

Spesialsamlinger ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Spesialsamlinger for lokalhistorie

Ex Libris

Samlingen består av ca. 1000 bergenske ex libris som er registrert og med smakebiter lagt ut på nettet, og 5000 andre som oppbevares i bibliotekets magasin. Ex Libris var en spesielt populær gave under og rett etter andre verdenskrig, og samlingen kom i stand fordi den daværende lederen for barneavdelingen, Hanna Wiig, oppfordret publikum til å levere inn et eksemplar av sitt bokmerke til biblioteket.

Billedsamlingen

Bilder fra Bergen.

Bergensaviser

Biblioteket har de fleste bergensavisene på mikrofilm fram til 2007, og i papirutgave fram til ca. 1986. Nasjonalbiblioteket digitaliserer for tiden hele avissamlingen sin og du kan søke i det digitaliserte materialet her.

Upubliserte bergenstrykk

Lokalhistorisk avdeling har en del materiale som hittil ikke har vært gjort tilgjengelig for publikum i særlig grad og som ikke er katalogisert på vanlig måte i bibliotekets katalog. Dette omfatter såpass mye interessant og morsomt stoff at vi ønsker å tilgjengeliggjøre det for våre brukere.

Manuskripter

Bibliotekets manuskriptsamling omfatter ca. 600 manuskripter, og er for tiden under digitalisering. 

Schjelderups utklippsbøker

Wilhelm Melchior Schjelderup (1857-1929) var bergenser og lokalhistoriker. Han tok bl.a. initiativ til opprettelsen av Bergens historiske forening, og utga mange skrifter av lokalhistorisk art. Han redigerte også en rekke utklippsbøker om forskjellige lokalhistoriske emner i årene 1880-1925. Disse utklippsbøkene er i Bergen off. biblioteks eie.

Kartsamlingen

Se gamle bergenskart lagt oppå kart fra Google Maps.

Spesialsamlinger for musikk

Salongorkestersamlingen

Denne samlingen består av ca. 2500 notesett til salong- eller underholdningsorkestre.

Slagersamlingen

Biblioteket har ca. 3700 musikktrykk (noter) i den såkalte "Slagersamlingen". Slagere er vanligvis sanger var veldig populære blant "folk flest". De ble utgitt som enkeltnoter på 4 sider med en iøyefallende forside.

Lokalsamlingen for musikk

Innspilt musikk utgitt i Bergen.

NRKs vinylsamling

Våren 2017 overtok biblioteket NRK Hordalands vinylsamling på ca. 5000 LPer og 5000 singler. Med på lasset fulgte også et par tusen CD-er.
Planen er å låne ut det meste av materialet, men det vil ta lang tid før alt er registrert i katalogen vår. Derfor oppfordres publikum til å plukke ut de platene de vil låne, levere dem inn til oss, for så å få dem ferdig registrert tilbake innen ca. en uke. Se noen av platene her.

Harald Sæverud

Komponistportrett.

Andre spesialsamlinger

Genealogisk samling

Genealogi eller slektshistorie har i alle år vært et satsningsområde for biblioteket. Vi har i dag en samling på ca. 2800 titler. Disse bøkene er til stor hjelp for slektsgranskere, og det utgis stadig nye bøker innen emnet.

Amalie Skram-samlingen

Samlingen ble opprettet av Liv Glasser, sjefen for bibliotekets tilvekstavdeling, i forbindelse med 150-årsjubileet for Amalie Skram i 1996. Samlingen er ikke til utlån. 

Julehefter

Biblioteket har en stor samling julehefter. Siden disse ble vanlig på slutten av 1800-tallet, har det utkommet hefter med om lag 800 ulike titler og 20-30 000 ulike hefter. Mange har vært svært ulike i form, innhold og kvalitet. De fleste juleheftene som utkommer i dag, er tegneserier.

Formidlingprosjekter

Utlendingers reise i Norge

Beretninger om utlendingers reiser i Norge, en utrolig interessant og rikholdig samling. Den er registrert i bibliotekets database.

Bergens musikkhistorie (2014-2016)

Et prosjekt for å undersøke om teknologien "lenkede data" kan brukes for å strukturere metadata og publisere ressurser knyttet til Bergens musikkhistorie. Last ned rapporten.