Agnar Mykles Sangen om den røde rubin

Bergen Off. Bibliotek eier et eksemplar av den beslaglagte utgaven fra 1957.

Sangen om den røde rubin ble gitt ut i 1956 og er Agnar Mykles mest kjente roman. Boka ble politianmeldt på grunn av dristige seksualskildringer og den ble konfiskert og forbudt i 1957. Boken og satsen til boken skulle etter ordre fra Riksadvokaten øyeblikkelig beslaglegges hos forlaget og i alle bokhandlere i Norge.

En anke førte saken til Høyesterett, der forlag og forfatter ble frikjent 9. mai 1958. Bergen off. bibliotek har en utgave fra 1957. Den har ligget forseglet i hvelvet i alle disse årene med flg. påskrift:

"Boken skal ikke ekspederes uten spesiell tillatelse fra sjefbibliotekaren"

sangen-1
sangen_2

Tips til videre lesning:

Saken om den røde rubin: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012020708059