av Nettredaktør sist endret 2022-11-22T21:14:40+01:00
Hvis du er mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg!

Bergen Offentlige Biblioteker er et Leser søker bok-bibliotek. Målet til foreningen er et reelt, kulturelt demokrati. Alle uansett leseferdighet, skal få tilgang på gode leseopplevelser. Mennesker har ulik leseevne, derfor trenger vi bøker som er tilpasset ulike lesere. I 2023 arrangerer foreningen skriveverksted for unge, flerspråklige forfattere

Les mer om verkstedet her.

Kort om søknaden og verkstedet:

  • Alder: 18-34 år.
  • Maks antall deltagere: 8 personer.
  • Sted: Litteraturhuset i Oslo.
  • Søknadsfrist: 1. desember 2022.
  • Send søknad og tekstprøve til hbb@lesersokerbok.no.
  • Tekster kan sendes inn som wordfil eller PDF.
  • Alle får svar innen 1. januar 2023.
  • Verkstedet består av seks helgesamlinger i 2023; tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret.
  • Verkstedet er gratis!