Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av Anne Berit Helland sist endret 2015-06-17T14:36:23+00:00
Duolingo og Bildetema tilbys gratis på nettet til å lære norsk eller andre språk. With Duolingo and Bildetema you may learn Norwegian for free on the web.

Duolingo er en språkopplæringsplattform på mange språk. Nå er den også tilgjengelig på norsk med engelsk som støttespråk. Det norske kurset er lansert som testversjon.

Duolingo er skapt av Luis von Ahn og Severin Hacker, og lanseres av Vox i Norge.  Alle kan være med å teste kurset for å rapportere feil og mangler i oversettelsen. Etter noen måneder, når antall rapporter er høyt nok, blir kurset regnet som stabilt og lansert i endelig versjon.

Duolingo is a language learning platform​ in many languages​. Now it is also available in Norwegian with English as a support language. The Norwegian course is launched as test version .

Duolingo is created by Luis von Ahn and Severin Hacker, and is launched in Norway by Vox. All may be testing the course to report defects in the translation. After a few months , when the number of reports is high enough, the course will be considered stable and released in a final version .

Bildetema  er en flerspråklig interaktiv billedordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. 

Norsk Bildetema bygger direkte på svensk Bildteman, som er utviklet ved Skolverket i Sverige. 

Bildetema is an multilingual interactiv picture dictionary with illustrations, text, audio and animations.

Norwegian Bildetema is based directly on Swedish Bildteman, which is developed by Skolverket in Sweden.