Internasjonal uke 2020 på biblioteket / 16.-24 oktober

Internasjonal uke arrangeres hver høst i Bergen i regi av FN-sambandet Sør-Vest. Ukens mål er å spre informasjon om FN, FNs bærekraftsmål og internasjonale spørsmål gjennom konserter, debatter, konferanser, familie- og barnearrangementer, utstilling og mye mer.