Musikk

av admin sist endret 2019-05-02T12:58:11+01:00

Med musikk mener vi lyd i ymse former og fasonger, fra slåttestev til pling plong, fra muzak til støy, fra piano til vinkelsliper – du definerer! Fortrinnsvis vil vi ha bidragene levert på CD, men lydfiler mottas også, da vi kan være behjelpelige med å brenne til CD.

Den som leverer inn musikk til Demoteket er selv ansvarlig for innholdet. Du kan ikke sample andres musikk, og selv det å gjøre en coverlåt kan komme i konflikt med loven om opphavsrett. Ta kontakt med TONO eller sjekk på Clara.no og du får hjelp på dette området. Biblioteket har i sitt eie mange lydeffekt-CDer som det er lov å sample fra.

Lever gjerne inn 2-3 CDer, så er sjansen større for at din musikk finnes på Demo-hyllen, og flere får hørt den. Sørg for å gi oss tilstrekkelig informasjon om innhold, utøvere og tid og sted for innspilling, så blir opplysningene lagret i bibliotekets database. Legg ved lenker til evt. hjemmeside, blogg etc.

Nyttige lenker

  • AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som tilbyr opplæring i rytmisk musikk. AKKS tilbyr instrumentkurs, samspillkurs samt utleie av øvingslokaler.
    BRAK (Bergens Rockaktører) er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i bergensregionen. BRAK driver landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet.
  • BEK, Bergen Center for Electronic Arts er en stiftelse med det formål å "fremme utviklingen av elektronisk kunst innen alle fagfelt." Dette gjøres ved en rekke tiltak.
  • NRK Urørt er et musikkprosjekt fra NRK, som lar nye norske musikkartister dele musikken sin med resten av Norge.
  • Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon.
  • TONO er et andelsselskap, stiftet i 1928, som eies og drives av sine medlemmer; komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Selskapet forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Forvaltningen av de mekaniske rettighetene overdrar TONO videre til NCB (Nordisk Copyright Bureau).
  • Når en cd, film, video eller tilsvarende skal produseres, har produsenten plikt til å lisensiere musikken hos NCB. NCB er en nordisk forening med hovedkontor i København, og dekker alle de nordiske landene.
  • FONO er interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper.
  • Gramo er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå.

Fri programvare