Auditoriet på Hovedbiblioteket

Grunnet omfattende ombyggingsarbeid på Hovedbiblioteket er det inntil videre ikke mulig for eksterne aktører og leie auditoriet. (Det antas at utleie vil være mulig igjen fra siste halvdel av 2022).