Rombestilling - utilgjengelig

Pga. ombygging av Hovedbiblioteket er det for tiden ikke mulig å leie auditoriet.

Møterom/grupperom

På Åsane bibliotek kan du bestille små grupperom (ta kontakt direkte med biblioteket), men ellers har vi pr. dags dato ingen dedikerte grupperom på våre bibliotek.

Men dere er selvsagt velkommen til å benytte våre studie- og leseplasser.