Logg inn

Glemt passord/pinkode?   Registrer deg her.
by Per Vold last modified 2017-03-10T08:12:09+00:00
Ungt nettverk er en møteplass for unge mennesker som har vokst opp med omsorgspersoner som av ulike årsaker ikke kunne ivareta denne oppgaven på en tilstrekkelig måte. Gjennom Ungt nettverk får du mulighet til å møte andre unge som er i samme situasjon som deg, og du kan være med på å sette agendaen for hva samlingen skal handle om. Ungt nettverk møtes regelmessig på biblioteket.
Ungt nettverk er i regi av Voksne for Barn - en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse. Fokus er på et helsefremmende perspektiv, altså på hva som er viktig for å ha det bra når en har utfordringer i livet, og innholdet for hver enkelt samling bestemmes av deltakerne. 
 
 
Temakvelder våren '17
 
  • Onsdag 15. mars:  Tema "Være god nok som du er". STED: UROM, hovedbiblioteket, 2. etg. 
 
  • Onsdag 5. april: Dans - Tema "Uttrykke følelser, psykisk og fysisk helse". STED: UROM, hovedbiblioteket, 2. etg. 
 
  • Onsdag 3. mai: Klatring - Tema "Hverdagsglede og mestring". STED: UROM, hovedbiblioteket, 2. etg. 
 
  • Onsdag 7. juni: "Presentere seg selv med fokus på f.eks. fremtid, drømmer eller erfaringer". STED: Auditoriet, hovedbiblioteket. 
 
16. -18. juni er Nasjonal nettverkssamling for Ungt nettverk i Bergen.
 
Tidspunkt for samlingene er klokken 17.00 -19.00
Endringer kan forekomme, og vil da bli publisert på Facebook. 
 
Ungt Nettverk drives av unge som selv har erfaring som pårørende, sammen med en voksen støtteperson. 
 
 
 
Kontaktinformasjon Ungt nettverk Bergen:
Cathrine Langfjell Torsvik 
 
Kontaktinformasjon Organisasjonen Voksne for Barn:
Katrine Løland