Utstilling: Dypdykk - gjenskape og bevare natur

Utstillingen tar for seg en rekke forskjellige temaer knyttet til problematikken "Gjenskape og bevare natur "- over og under vann.


Delen av utstillingen som kalles "Dypdykk" tar for seg utfordringene I våre vann og fjorder, og hvordan se land og vann I sammenheng for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden, og landskapsarkitektens rolle I dette.

"Gjenskape og bevare natur" inneholder både tankevekkere og "funfacts" , og løfter også frem hvordan vi bruker økosystemtjenester som formidlingsverktøy og hvordan de urbane økosystemtjenestene kan hjelpe byer og tettsteder å bli mer klimatilpasset.

Utstillingen holdes i regi av Dark Bergen, Lark Landskap og Bergen Off. Bibliotek.

Arbeidet med utstillingen er et resultat av Dark design Groups bærekraftstrategi som er utarbeidet utfra FNs bærekraftsmål og er delt inn I tre hovedfokusområder:

  • Gjenbruk og industralisering av produkter og materialer
  • Skape møteplasser og oppholdssteder for mennesker
  • Gjenskaping og bevaring av natur

Utstillingen står i 1. etasje på hovedbiblioteket til 13. desember.


Utstillingsåpning: tirsdag 21. november kl. 17:00, Hovedbiblioteket