Utstilling: Ytterkanter

I 2020 og 2021 jobbet en liten gruppe fotojournalister og forfattere med koronarelaterte saker i ytterkanten av den daglige nyhetsstrømmen. Ytterkanter er en dokumentasjon av pandemien slik den traff oss – i Norge og Europa og inkluderer både essays, reportasjer og fotografier. Fotoutstillingen til prosjektet er på vandring mellom flere byer, og i perioden 23. august til 13. september står den plassert utenfor Hovedbiblioteket.

Publisert: 23.08.2021.

Utstillingen består av tilsammen 18 bilder og er nå plassert på Valborg Platous plass ved Hovedbiblioteket.


Om Ytterkanter

Siden 12. mars 2020 har vi dokumentert et land og et kontinent i endring. Vi har blant annet reist fra Nordkapp til Sicilia gjennom et nedstengt Europa. Vi har fulgt enkeltmenneskets kamp mot langtidsvirkningene av covid-19 og sett hvordan isolasjonen har ført klosterlivet tilbake til sine meditative røtter. Historiene våre beveger seg i ytterkanten av det jevne nyhetsbildet, med et ønske om å bidra til en mangfoldig dokumentasjon av pandemien slik den traff oss – i Norge og Europa. (Sakset fra https://www.epalo.no/ytterkanter)