Hopp til hovedinnhold

 Logo Bærekraftslaben. Illustrasjon Ragnar Rørnes.


Bærekraft

Bli kjent med den nye Bærekraftslaben i underetasjen på Hovedbiblioteket! Bærekraftslaben er en åpen og inkluderende plass for alle innbyggere i Bergen.

I laben kan du tilegne deg kunnskap og ferdigheter knyttet til FNs bærekraftsmål. Du kan blant annet delta på foredrag, debatter, kurs og åpent reparasjons- og syverksted.

I samarbeid med relevante aktører og lokalbefolkningen skal vi skape aktuelle tilbud for bibliotekets besøkende.Åpent reparasjons- og syverksted hver torsdag kl. 15:00-18:00 (siste dato før sommer er 20. juni)

Hva er åpent reparasjons- og syverksted?

Åpent reparasjons- og syverksted betyr at du kan komme innom Bærekraftslaben på torsdager mellom klokken 15:00 og 18:00 for å sjekke ut det som finnes av rom og utstyr i laben. Verkstedet er et sosialt sted og åpent for alle, det krever ikke påmelding, og du trenger ikke forberede noe. Du kan dukke opp uanmeldt og få hjelp med det du lurer på. Vi gir grunnleggende opplæring i bruk av symaskiner, 3D-printer, podkaststudio og diverse verktøy.

Kom til oss om du ønsker å reparere, gjenbruke eller skape noe nytt.
Du vil også få vite om kommende kurs og aktiviteter som det er mulig å melde seg på. Hva finnes i Bærekraftslaben?


Hva skjer i Bærekraftslaben?Flere arrangement som fremmer bærekraftMålet med Bærekraftslaben:

  • Gi alle, uansett bakgrunn, tilgang til teknologi – dette henger nøye sammen med demokratisering og livslang læring. Tilgang til ny teknologi og forståelsen av dens plass i samfunnet er viktig for å forstå hvilke muligheter og utfordringer den skaper.

  • Etablere et skaperverksted som lar alle få uttrykke seg kreativt og delta i et sosialt felleskap for læring og deling av kunnskap og ferdigheter.

  • Fremme målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom å tilby befolkningen et skaperverksted hvor man kan utvikle og teste sine ideer. Bærekraftslaben ønsker å fremme bærekraftig og grønn innovasjon.

  • Forhindrer digitalt utenforskap og øke digital forståelse – vi gir opplæring til mennesker i ulike aldre på dette området og fremmer livslang læring.

  • Gi befolkningen kjennskap til bærekraftsmålene og gjøre dem i stand til å leve mer bærekraftige liv – gjennom å formidle kunnskap og ferdigheter. På denne måten vil hver enkelt bli i stand til å redusere sitt eget klimaavtrykk. Her vil vi ha spesielt fokus på reparasjon, fiksing og gjenbruk.

  • Gi befolkningen kunnskap om hvordan vi bevarer og bruker havet og jorden på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
  • Gi folk tilgang til ressurser innen lyd og bildeproduksjon som gjør dem i stand til å bidra i demokratiet og utøve sin ytringsfrihet.

  • Fremme integrering og inkludering gjennom å tilby en sosial åpen arena og ha tilbud innen språktrening.


 3D-printer til utlån i laben. Foto: Camilla Grindheim Larsen.