En jeg er glad i har fått demens - om å ta vare på seg selv som pårørende

av Mona Fonnes — sist endret 2023-04-19T13:36:07+02:00
Viktig bok om å takle demens i nære relasjoner.
Pauline Boss

En jeg er glad i har fått demens : om å ta vare på seg selv som pårørende

Conflux, 2017, Norge
voksen

Hvert tredje sekund får et menneske et eller annet sted i verden diagnosen demens. Sykdommen rammer mange. Den skrider ofte gradvis frem, og en kan ha et langt liv med demens. Dette er en bok som er skrevet for de mange oss som opplever å ha en nær eller kjær som rammes.

Det spesielle med demens sammenlignet med mange andre tilstander, er at det kan skje endringer hele tiden. Pårørende kan bli glemt, og den dementes personlighet kan forandre seg. Dermed kan pårørende føle at de mister den de elsker, selv om personen ikke har gått bort. Boss skriver om dette, og kaller det uavklart tap. Uavklart fordi en opplever å miste den en er glad i selv om personen fysisk er der. Dette er en sorg som er veldig annerledes enn sorgen ved f.eks. plutselig død, og denne sorgen anerkjennes heller ikke i like stor grad av samfunnet og miljøet rundt en. Derfor kan den også være vanskelig å takle.

Forfatteren er psykoterapeut med ekspertise på sorgen over å miste noen som ikke egentlig er borte. Boss har også erfaring med demens i sin egen familie. Hun skriver om å tillate seg å sørge underveis som endringene kommer. Hun tar også med mange erfaringer fra folk som lever med kjære som har demens. Alle har forskjellige måter å takle sykdommen og omsorgsrollen på, og her kan en få tips til egenomsorg, hvordan bruke nettverket sitt, eventuelt hvordan en kan finne et nytt nettverk, hva en skal gjøre med tradisjonene sine, hvordan forholde seg til helsepersonell, og mye mer. Etter hvert kapittel er det spørsmål som hjelper leseren å reflektere og å sette seg inn i de ulike situasjonene.

Boken er svært direkte, og noen ganger litt brutalt ærlig. Kanskje den passer best der sykdomsforløpet har kommet et stykke på vei, da vil kanskje disse mulige situasjonene ikke komme for overraskende.

Det er noen gjentakelser i boken, og den kunne vært mye strammere redigert. Likevel er det en viktig bok. Mange som føler at de står alene med omsorgen for en med demens kan finne støtte i denne boken. Noen ganger hjelper det å vite at en ikke er alene.

 

Antall sider: 187
Forlag: Conflux