Hopp til hovedinnhold
av Siri Raknes Hagen sist endret 2024-03-07T15:42:07+02:00
Bergen Offentlige Bibliotek inviterer mellomtrinnselever til Barnas klimaspørretime der barn kan spørre om alt de lurer på om klima og miljø.
Torsdag 14. mars 12:00
Hovedbiblioteket Storsalen

Hei alle mellomtrinnselever i Bergen kommune, 
Dette er en invitasjon til Barnas klimaspørretime - stedet dere kan spørre om alt dere lurer på om klima og miljø og få svar!
Hvor: Hovedbiblioteket, Storsalen i 1. etasje. 
Når: Torsdag 14. mars fra kl. 12:00 - 12:45.

For å kunne gi dere de beste svarene, kommer Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Arbeiderpartiet), Byråd for byutvikling Christine Kahrs (Høyre), direktør i klimaetaten Stina Oseland og Miriam Tvinnereim i Natur og ungdom for å svare på spørsmålene deres.  

Klimafestivalen junior samler inn spørsmålene på forhånd, og velger ut med hjelp fra barna i Klimaklubben hvilke spørsmål som skal bli lest opp under spørretimen av Klimaklubben.  

Alle er velkommen til å sende inn spørsmål. SEND INN DINE SPØRSMÅL HER.Spørretimen vil bli filmet og lagt ut som opptak i etterkant slik at flere kan få med seg innholdet.

PÅMELDING:
Lærere kan melde på skolegrupper her.

 

FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.


KRLE:
- Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
- Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 
- Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid 

Naturfag: 
- Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet 
- Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning 

Norsk 
- Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 

Samfunnsfag 
- Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 

 


Dette arrangementet er en del av Klimafestivalen junior.
Se hele programmet til Klimafestivalen junior her.

 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Barnas klimaspørretime

Barnas klimaspørretime

Bergen Offentlige Bibliotek inviterer mellomtrinnselever til Barnas klimaspørretime der barn kan spørre om alt de lurer på om klima og miljø.

  • Torsdag 14. mars
  • 12:00 - 12:45
  • Hovedbiblioteket Storsalen
  • GRATIS

Hei alle mellomtrinnselever i Bergen kommune, 
Dette er en invitasjon til Barnas klimaspørretime - stedet dere kan spørre om alt dere lurer på om klima og miljø og få svar!
Hvor: Hovedbiblioteket, Storsalen i 1. etasje. 
Når: Torsdag 14. mars fra kl. 12:00 - 12:45.

For å kunne gi dere de beste svarene, kommer Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Arbeiderpartiet), Byråd for byutvikling Christine Kahrs (Høyre), direktør i klimaetaten Stina Oseland og Miriam Tvinnereim i Natur og ungdom for å svare på spørsmålene deres.  

Klimafestivalen junior samler inn spørsmålene på forhånd, og velger ut med hjelp fra barna i Klimaklubben hvilke spørsmål som skal bli lest opp under spørretimen av Klimaklubben.  

Alle er velkommen til å sende inn spørsmål. SEND INN DINE SPØRSMÅL HER.Spørretimen vil bli filmet og lagt ut som opptak i etterkant slik at flere kan få med seg innholdet.

PÅMELDING:
Lærere kan melde på skolegrupper her.

 

FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

FNs bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.


KRLE:
- Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 
- Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 
- Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid 

Naturfag: 
- Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet 
- Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning 

Norsk 
- Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 

Samfunnsfag 
- Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra 

 


Dette arrangementet er en del av Klimafestivalen junior.
Se hele programmet til Klimafestivalen junior her.