Hopp til hovedinnhold
av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2024-02-12T10:40:48+01:00
Det inviteres til forseminar med Foreningen !les, Leser søker bok, Lesesenteret i Stavanger og IBBY Norge.
Mandag 12. februar 09:30
Hovedbiblioteket, Storsalen og Vårt Vestland

PROGRAM FOR DAGEN

 • Litteratur, kritikk og medvirkning ved Foreningen !les kl. 09:30 - 12:15 i Storsalen på Hovedbiblioteket.
 • Lunsj 12:15 - 12:45, mulig å spise medbrakt/kjøpe mat i kafeen Amalies Hage på biblioteket
 • Krysspunkt ved Leser søker bok kl. 12:45 - 15:45 i Vårt Vestland på Hovedbiblioteket.
 • Sprell ved Lesesenteret i Stavanger kl. 12:45 - 13:30 i Storsalen på Hovedbiblioteket.
 • Silent books, ved Siri Larsen, IBBY Norge kl. 13:45 - 14:30 i Storsalen på Hovedbiblioteket. 

 

PÅMELDING (gratis)
Gå til hovedarrangementet for Se og les konferansen her

 

Litteratur, kritikk og medvirkning

09:30 - 12:15
Hvordan kan man involvere barn og unge i lesingen av samtidslitteratur? Hvilken rolle kan litteraturkritikk og kritisk lesing spille i denne sammenhengen? De tre programpostene i dette miniseminaret vil se nærmere på litteraturkritikk, medvirkning i lesetiltak og i samarbeid med skolebiblioteket.
Seminaret retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere og kritikere. 

09:30 - Velkommen Foreningen !les

09:35 - Hvorfor så kritisk? Kan vi ikke bare anbefale gode bøker?
Eirik Vassenden, litteraturkritiker og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, forfatter av boken Kritikerens spøkelse.

10:20 - Pause

10:30 - Litteraturpriser: Om medvirkning og kritisk lesing i skolen
Christian Goveia Jacobsen, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokslukerprisen, og Troels Posselt, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokprat og Les og lek.

11:15 - Pause

11:25 - Elevmedvirkning og samarbeid med skolebiblioteket.
David Kvamme Høvik, litteraturformidler og bibliotekansvarlig ved Årstad vgs., og to elever fra skolen, Bjørn Berge og Hedda Skjøtskift Johannesen. Elevene går på Vg3 Kunst, design og arkitektur ved Årstad vgs.

12:00 - Oppsummering og spørsmål 

12:15 - Slutt

Kontakt: Ole Ivar Burås Storø Foreningen !les
Tlf.: 480 03 448 Epost: ole@foreningenles.no

Lunsj 12:15 - 12:45


Krysspunkt – bringer verden inn i klasserommet

12:45 - 15:45

Krysspunkt er et leselystprosjekt for elever på ungdomsskolen og videregående.

På dette kurset får lærere og bibliotekarer innføring i hvordan flerspråklige bøker kan brukes for å fremme leselyst i klasserommet. Kurset tar utgangspunkt i nyutgitte parallellspråklige bøker skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge. Disse forfatterne bringer med seg erfaringer og dikt fra nylige og pågående kriser og konflikter i verden i dag. Bøkene knyttes til det digitale leselystprosjektet Krysspunkt, der spørsmål, oppgaver, filmer, podkaster, lydspor og diktvideoer levendegjør stoffet.

12.45-13.30: Introduksjon til Krysspunkt: Opplesninger, spørsmål, introduksjon til digitale ressurser på nettsiden.

13.30-13.45: Pause

13.45-14.30: Krysskultur og flerspråklighet: Hvordan bruke Krysspunkt til å fremme flerspråklighet i klasserommet og støtte elever som lever i et krysspress mellom ulike kulturer, krav og forventninger?

14.30-14.45: Pauser

15.00-15.45: Verden og klasserommet: Hvordan øke interessen for dikt blant elever, og bringe verden tettere på? Og hvordan kan klasserommet bli et trygt sted for å snakke om krevende temaer?

 

Sprell ved Lesesenteret i Stavanger
12:45 - 13:30

Om sprell
Å lese digitale bildebøker med språkvalgmuligheter sammen med barn. Hvorfor og hvordan?
Prosjektet SPRELL har som mål å motivere omsorgspersoner og barnehageansatte til å lese sammen med barn – i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk – og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. For å gjøre dette, har vi utviklet et digitalt bibliotek med 20 bildebøker med språkvalgmuligheter. Blir det mer lesing for alle barn av dette?

Det er Trude Hoel, professor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, som vil holde presentasjonen.

 

Silent books ved Siri Larsen, IBBY Norge
13:45 - 14:30

Silent books, på norsk kalt stillebøker, forteller historien helt uten ord. Ved å bruke det universelle språket til bilder og kunst, inviterer de til refleksjon på en annen måte enn bøker med tekst. Historien blir ofte mer personlig fordi de krever større grad av medvirkning og tolkning av leseren. Å lese og dele stillebøker er et første skritt for å bli en livslang leser.
 
Siri Larsen, IBBY Norge, vil snakke om stillebøkenes kvaliteter i møte med barn, presentere ulike stillebøker, og gi tips til hvordan de kan formidles.

 

Bergen Offentlige Bibliotek

Forseminar til Se og les 2024

Forseminar til Se og les 2024

Det inviteres til forseminar med Foreningen !les, Leser søker bok, Lesesenteret i Stavanger og IBBY Norge.

 • Mandag 12. februar
 • 09:30 - 15:45
 • Hovedbiblioteket, Storsalen og Vårt Vestland
 • GRATIS

PROGRAM FOR DAGEN

 • Litteratur, kritikk og medvirkning ved Foreningen !les kl. 09:30 - 12:15 i Storsalen på Hovedbiblioteket.
 • Lunsj 12:15 - 12:45, mulig å spise medbrakt/kjøpe mat i kafeen Amalies Hage på biblioteket
 • Krysspunkt ved Leser søker bok kl. 12:45 - 15:45 i Vårt Vestland på Hovedbiblioteket.
 • Sprell ved Lesesenteret i Stavanger kl. 12:45 - 13:30 i Storsalen på Hovedbiblioteket.
 • Silent books, ved Siri Larsen, IBBY Norge kl. 13:45 - 14:30 i Storsalen på Hovedbiblioteket. 

 

PÅMELDING (gratis)
Gå til hovedarrangementet for Se og les konferansen her

 

Litteratur, kritikk og medvirkning

09:30 - 12:15
Hvordan kan man involvere barn og unge i lesingen av samtidslitteratur? Hvilken rolle kan litteraturkritikk og kritisk lesing spille i denne sammenhengen? De tre programpostene i dette miniseminaret vil se nærmere på litteraturkritikk, medvirkning i lesetiltak og i samarbeid med skolebiblioteket.
Seminaret retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere og kritikere. 

09:30 - Velkommen Foreningen !les

09:35 - Hvorfor så kritisk? Kan vi ikke bare anbefale gode bøker?
Eirik Vassenden, litteraturkritiker og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, forfatter av boken Kritikerens spøkelse.

10:20 - Pause

10:30 - Litteraturpriser: Om medvirkning og kritisk lesing i skolen
Christian Goveia Jacobsen, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokslukerprisen, og Troels Posselt, pedagog og rådgiver i Foreningen !les med prosjektansvar for Bokprat og Les og lek.

11:15 - Pause

11:25 - Elevmedvirkning og samarbeid med skolebiblioteket.
David Kvamme Høvik, litteraturformidler og bibliotekansvarlig ved Årstad vgs., og to elever fra skolen, Bjørn Berge og Hedda Skjøtskift Johannesen. Elevene går på Vg3 Kunst, design og arkitektur ved Årstad vgs.

12:00 - Oppsummering og spørsmål 

12:15 - Slutt

Kontakt: Ole Ivar Burås Storø Foreningen !les
Tlf.: 480 03 448 Epost: ole@foreningenles.no

Lunsj 12:15 - 12:45


Krysspunkt – bringer verden inn i klasserommet

12:45 - 15:45

Krysspunkt er et leselystprosjekt for elever på ungdomsskolen og videregående.

På dette kurset får lærere og bibliotekarer innføring i hvordan flerspråklige bøker kan brukes for å fremme leselyst i klasserommet. Kurset tar utgangspunkt i nyutgitte parallellspråklige bøker skrevet av minoritetsspråklige forfattere bosatt i Norge. Disse forfatterne bringer med seg erfaringer og dikt fra nylige og pågående kriser og konflikter i verden i dag. Bøkene knyttes til det digitale leselystprosjektet Krysspunkt, der spørsmål, oppgaver, filmer, podkaster, lydspor og diktvideoer levendegjør stoffet.

12.45-13.30: Introduksjon til Krysspunkt: Opplesninger, spørsmål, introduksjon til digitale ressurser på nettsiden.

13.30-13.45: Pause

13.45-14.30: Krysskultur og flerspråklighet: Hvordan bruke Krysspunkt til å fremme flerspråklighet i klasserommet og støtte elever som lever i et krysspress mellom ulike kulturer, krav og forventninger?

14.30-14.45: Pauser

15.00-15.45: Verden og klasserommet: Hvordan øke interessen for dikt blant elever, og bringe verden tettere på? Og hvordan kan klasserommet bli et trygt sted for å snakke om krevende temaer?

 

Sprell ved Lesesenteret i Stavanger
12:45 - 13:30

Om sprell
Å lese digitale bildebøker med språkvalgmuligheter sammen med barn. Hvorfor og hvordan?
Prosjektet SPRELL har som mål å motivere omsorgspersoner og barnehageansatte til å lese sammen med barn – i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk – og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. For å gjøre dette, har vi utviklet et digitalt bibliotek med 20 bildebøker med språkvalgmuligheter. Blir det mer lesing for alle barn av dette?

Det er Trude Hoel, professor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, som vil holde presentasjonen.

 

Silent books ved Siri Larsen, IBBY Norge
13:45 - 14:30

Silent books, på norsk kalt stillebøker, forteller historien helt uten ord. Ved å bruke det universelle språket til bilder og kunst, inviterer de til refleksjon på en annen måte enn bøker med tekst. Historien blir ofte mer personlig fordi de krever større grad av medvirkning og tolkning av leseren. Å lese og dele stillebøker er et første skritt for å bli en livslang leser.
 
Siri Larsen, IBBY Norge, vil snakke om stillebøkenes kvaliteter i møte med barn, presentere ulike stillebøker, og gi tips til hvordan de kan formidles.