av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-09-23T13:34:26+02:00
Bergen Kvinnesaksforening inviterer til panelsamtale om religion og feminisme!
Mandag 27. september 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
 
I samtalen stiller vi spørsmålet: Er religion frigjørende eller kvinneundertrykkende?
 
Fire kvinner med ulik livssynsbakgrunn vil reflektere rundt dette hovedspørsmålet med utgangspunkt i en innledende presentasjon ved professor i teologi Anne Hege Grung. Hun er leder i Norsk Kvinnesaksforeningen og har bakgrunn i forskning blant annet i interreligiøse studier og dialog.
 
I panelet deltar:
Oddny Miljeteig, kristen/lutheraner
Nooshin Zaery, muslim
Reidun Jofrid Kleppestrand, kristen/katolikk
Camilla Constanse Strøm-Andresen, humanetiker
 
Bakgrunn:
Religiøse tradisjoner kan fungere både undertrykkende og frigjørende for kvinner. Religiøse og sekulære feminister arbeider enkelte ganger sammen, men ofte kan samarbeid være vanskelig, blant annet fordi religion og feminisme blir sett på som motsatte bevegelser.
 
Dette synet ønsker vi i BKF å utfordre. Vi tror at dialog og nettverksbygging mellom kvinner med forskjellig trosbakgrunn, religiøse og sekulære, kan bidra til å finne flere felles samarbeidsarenaer der kjønnsrettferdighet og kvinners rettigheter står i sentrum.
 
Samtalen er i auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Panelsamtale om religion og feminisme

Panelsamtale om religion og feminisme

Bergen Kvinnesaksforening inviterer til panelsamtale om religion og feminisme!

  • Mandag 27. september
  • 18:00 - 20:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
 
I samtalen stiller vi spørsmålet: Er religion frigjørende eller kvinneundertrykkende?
 
Fire kvinner med ulik livssynsbakgrunn vil reflektere rundt dette hovedspørsmålet med utgangspunkt i en innledende presentasjon ved professor i teologi Anne Hege Grung. Hun er leder i Norsk Kvinnesaksforeningen og har bakgrunn i forskning blant annet i interreligiøse studier og dialog.
 
I panelet deltar:
Oddny Miljeteig, kristen/lutheraner
Nooshin Zaery, muslim
Reidun Jofrid Kleppestrand, kristen/katolikk
Camilla Constanse Strøm-Andresen, humanetiker
 
Bakgrunn:
Religiøse tradisjoner kan fungere både undertrykkende og frigjørende for kvinner. Religiøse og sekulære feminister arbeider enkelte ganger sammen, men ofte kan samarbeid være vanskelig, blant annet fordi religion og feminisme blir sett på som motsatte bevegelser.
 
Dette synet ønsker vi i BKF å utfordre. Vi tror at dialog og nettverksbygging mellom kvinner med forskjellig trosbakgrunn, religiøse og sekulære, kan bidra til å finne flere felles samarbeidsarenaer der kjønnsrettferdighet og kvinners rettigheter står i sentrum.
 
Samtalen er i auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek.