Bokstart – gave til byens 2-åringer

Å lese sammen med barn gir gode opplevelser. Barnet får en god start for både leseglede og språkmestring. Gaven fra biblioteket kan bli starten på veien inn i fortellinger og eventyr, språklæring og kunnskap.

Av: Åshild Sæle - 24.09.2020.

Biblioteket samarbeider med alle byens helsestasjoner om Bokstart. På 2-årskontroll deler helsesykepleier ut gavekort fra biblioteket, slik at barn og foresatte kan hente en gavebok på sitt lokale bibliotek. Tilbudet gjelder alle helsestasjonene i kommunen og er tenkt å nå ut til alle 2-åringer fra det tidspunktet de enkelte stasjonene har kommet med i samarbeidet. 

Bokstart er en satsning fra bibliotekets side på å bidra til leseglede og språkstimulering for de minste. I tillegg til at barnet får sin egen bok, får barnefamiliene mulighet til å gjøre seg kjent med sitt lokale bibliotek og deres tilbud. Bibliotekets målsetning om at alle i byen skal kjenne biblioteket, innbefatter også å bidra til leseglede og god tilgang på leseopplevelser for alle.

Bokstart – et tilbud for barnefamilier i mange land. I Norge knyttes prosjektet opp mot Foreningen Les som har utarbeidet en egen nettside om Bokstart.

Her finnes bakgrunnsinformasjon om Bokstart fra andre land, nettartikler om språkstimulering, idébank for både hjem og helsestasjoner.


Alle som har fått gavekort kan hente ut bok selv om fristen oppgitt på gavekortet er utløpt. 

Bokstart i Bergen går ut til alle 2-åringer, og boken vi deler ut i 2020/21 er Bisk får en ny venn av Bjørn Ousland. En fin bok om vennskap vi håper mange barn vil ha glede av.

Velkommen til Bergen offentlige bibliotek sine avdelinger og velkommen til Bokstart!


Prosjektet er finansiert av prosjektmidler via Nasjonalbiblioteket.

Prosjektleder i Bergen: Åshild Sæle - aashild.saele@bergen.kommune.no