av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-02-02T15:05:58+01:00
Bergen Offentlige Bibliotek samarbeider med Sametinget i deres prosjekt «Les for meg».

Prosjektet er en satsing på bruk av morsmål for samisktalende familier. Gjennom helsestasjonen får samisktalende familier gavekort til å hente en bokgave på biblioteket. Tilbudet er rettet mot 2-åringer og 4-åringer. 

Av praktiske grunner har vi samlet bokgavene på Hovedbiblioteket i Bergen, men vi kan sende ut til bydelsbibliotekene ved behov. 

Dersom familien ikke har fått tilbud gjennom helsestasjon, men ønsker bokgave, så ta direkte kontakt med biblioteket her

Les mer om prosjektet "Les for meg" på Sametingets nettsider.