Landås frøbibliotek

Fra 27. september 2023 kan du låne frø på Landås bibliotek, og dyrke dine egne planter hjemme.

Åpningsarrangement


Hvordan fungerer det?

Bli med å bygge opp en lokal frøsamlekultur! I frøbiblioteket kan du bytte frø med nabodyrkere, du kan lære om dyrking og frøsanking og du kan dele av ditt overskudd. Ta med deg dine ynglingsfrø og dyrk hjemme i hagen, parsellen, i vinduskarmen, på balkongen eller hos naboen. Lykkes du med dyrkingen kan du levere frø tilbake på høsten.


Hvorfor sanke frø lokalt?

Visste du at de aller fleste frø som brukes til dyrking av mat i Norge er importert? De siste hundre årene har et stort mangfold kulturplanter forsvunnet globalt og nasjonalt. Utviklingen med større gårder, færre bønder, færre som dyrker sin egen mat og færre frøselskap har bidratt til det svinnende mangfoldet. For 100 år siden hadde vi nærmest én sort ert for hver bygd i Norge. Disse ble samlet lokalt, og var dermed tilpasset de lokale, klimatiske forholdene. I dag kjøper hobbydyrkere og kommersielle produsenter stort sett importerte frø, fra et genetisk smalt utvalg.

Konsekvensen er at maten vi spiser er mindre mangfoldig i smak, farge, konsistens, fasong og næringsinnhold. Men mer dramatisk er at artens evne til å overleve i et raskt endrende klima er svekket. For å øke mangfoldet er det behov for at mange flere mennesker, på geografiske og klimatiske ulike deler av lander igjen begynner å dyrke, sanke frø og dele med hverandre. Da bidrar vi til å ta vare på det som er igjen, og til naturlig seleksjon av sorter tilpasset et lokalt klima i endring.

 

Hvilke frø har frøbiblioteket på Landås?


Vi har delt frøene våre i fire kategorier: blomstereng, matskogens utvalgte, norske kulturarvsorter og diverse (godt og blandet). 

 

- Blomstereng

Å etablere flerårige blomsterenger er et effektivt tiltak for å hjelpe våre ville insekter. Frø i denne kategorien kan du samle fra ville bestander. Eksempler på villengblomster for Vestlandet er blåklokke, ryllik, prestekrage, blåkoll, tiriltunge, firkantperikum og smalkjempe.

 

- Matskogens utvalgte

Matskogen på Landås har valgt ut et knippe flerårige, spiselige planter de anser som lette å dyrke og som de mener bør dyrkes og spises mer av i Norge. Noen av disse kan ta litt tid å dyrke fram, men kan gi store resultater på sikt.

 

- Norske kulturarvsorter

Dette er gamle sorter som er utviklet i Norge, men som ikke har vært tilgjengelig på markedet på mange år. Ved å dyrke, samle og dele frø av disse tar du del i arbeidet med å bevare de gamle sortene vi har igjen. Når du dyrker og deler frø fra fra denne kategorien er det litt viktig å holde styr på hvilken sort du har.

 

- Godt og blandet

Denne kategorien er for alle mulige frø. Grønnsaker, urter, blomster eller frukter. Har du frø du vil dele som ikke passer inn i de andre kategoriene, kan du dele de her.

 

Anbefalte bøker

Frøboka av Ellen J. Svanheim   

Sepp Holzers Permaculture av Sepp Holzer    

Kjøkkenhage av Kirsty McKinnon    

Dyrk enkelt av Maria Berg Hestad  

 

Andre ressurser