av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-03-21T12:26:59+02:00
Fra 10. mars 2023 er Åsane bibliotek et meråpent bibliotek. Det innebærer utvidet åpningstid på dag- og kveldstid, samt søndagsåpent. Lånere som ønsker denne tilgangen må signere kontrakt med Åsane bibliotek.

 

Kort om meråpent bibliotek
- Meråpent bibliotek innebærer at biblioteket utvider åpningstidene både morgen og kveld.
- Lånere som signerer kontrakt vil gjennom lånekortet sitt få tilgang til biblioteket utenom ordinær bemannet åpningstid. Bruken av biblioteket vil da være selvbetjent.

Låner må være over 15 år og ha Nasjonalt lånekort for å benytte seg av meråpent bibliotek. Dersom låner er under 18 år, må forelder eller foresatt skrive under på kontrakten og være til stede når kontrakten signeres.


Som bruker av meråpent bibliotek må låner følge bibliotekets ordensregler:

 • Alle som besøker Åsane bibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være, til glede og nytte for alle. Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk.
 • Låner skal rydde etter seg og ta hensyn til andre som benytter biblioteket .
 • Det er ikke lov å være påvirket av eller bruke rusmidler på biblioteket.
 • Truende, støyende eller sjikanerende oppførsel mot bibliotekets besøkende og ansatte, godtas ikke.

Bruk av meråpent bibliotek forutsetter også at lånere forholder seg til bibliotekets retningslinjer:

 • Låner er ansvarlig for lånekortet sitt og hvordan det blir brukt.
 • Låner er ansvarlig for dem han/hun eventuelt tar med seg inn i biblioteket.
 • Låner skal forholde seg til det til enhver tid gjeldende lånereglement.
 • Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.
 • Låner skal bli informert om branninstruks og få nødvendig informasjon om bruk av meråpent bibliotek.
 • Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan føre til inndragelse av låners rett til å bruke meråpent bibliotek.
 • Toalettene kan benyttes i meråpent-tid.

For låners egen sikkerhet og som beskyttelse av bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteket videoovervåket i meråpen tid. All bevegelse i lokalet filmes, og lagres i 7 døgn før det slettes. Det blir ikke sett på opptak med mindre vi får en henvendelse om uønsket hendelse som vi er blitt gjort oppmerksom på eller at det har skjedd hærverk / tyveri i meråpen tid. Overvåkningsmateriale vil også bli overlevert politiet ved en eventuell anmeldelse som følge av hærverk, tyveri el.l.  Låner vil bli stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle ødeleggelser.

Kontakt

Åsane Senter 52, 5116 Ulset