av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-04-12T13:45:58+02:00
Biblioteket med byens vakreste utsikt er et kombinert skole- og folkebibliotek, lokalisert på et kultur- og idrettssenter med skolen som nærmeste nabo.
I forbindelse med årsmøtet til Norsk bibliotekforening avd. Vestland fredag 24. mars 2023, vil vinneren av 'Årets bibliotek Vestland 2022' kåres. 

De tre finalistene til Årets bibliotek Vestland er:
  • Ny-Krohnborg fellesbibliotek (Bergen Offentlige Bibliotek)
  • Øystese skulebibliotek
  • Sogndal bibliotek


Ny-Krohnborg fellesbibliotek er Bergen Offentlige Biblioteks siste skudd på stammen, og åpnet 25. august i 2022. Det har på kort tid rukket å bli en svært populær lokal møteplass der det yrer av liv. 

Fellesbiblioteket er et godt å være for både store og små. Ønsker, drømmer og innspill fra de som skal bruke biblioteket har vært avgjørende i planarbeid og programmering. I tråd med innsikter fra medvirkningsarbeid har Haltenbanken stått for utformingen av lokalet. Inspirasjon fra formspråk og farger i omkringliggende bebyggelse understreker stedets identitet. Bærekraft er et viktig stikkord for biblioteket og reflekteres i bokstamme og aktiviteter. Det meste av møbler er gjenbruk, overalt står grønne planter og stiklinger som barna har vært med å plante, og her står også bærekraftsbiblioteket utstilt og klart til formidling.   

På Ny-Krohnborg skole snakker de fleste av elevene mer enn ett språk. I reolene på biblioteket står bøker for både barn og voksne på arabisk, somali, polsk, ukrainsk og en rekke andre språk. Ansatte på biblioteket formidler verdien av flerspråklighet, nyankomne elever tas imot på biblioteket allerede første skoledag, og innføringsklassene har fast tid i biblioteket.  

Læring, mestring og gode forbilder er viktig i et område der skolefrafallet er svært høyt. Fellesbiblioteket har med stor begeistring fått erfare hvor bra ung-til-ung formidling fungerer, med en ungdomsansatt som skaper aktiviteter for barn og unge, og en elev fra valgfaget 'innsats for andre' som jobber som bibliotekassistent.  

Med solid faglig kompetanse, nærhet til lånerne, åpenhet, varme og tydelige rammer klarer de ansatte å kombinere det beste fra skole- og folkebiblioteket. Mirjam jobber 50% som skole- og 50% som folkebibliotekar med ansvar for barn og unge. Til skolen tilbyr hun formidlingsopplegg, høytlesing og bokprater, og alle klassene fra 1.-10.trinn har fast tid i biblioteket. I tillegg har hun arrangert flere forfatterbesøk, tospråklig fortellerstund, elevbokbad, og formidling til barnehager. Gunnbjørg jobber 50%-stilling med arrangement og formidling til voksne, og har ansvar for bildeboksamlingen. Hun samarbeider tett med frivilligsentralen som stiller med frivillige til leksehjelp, koding og språkkafé. Hun har startet opp bokprat, Yoga og te på lørdager, månedlige foredrag, og har blant annet arrangert forfatterbesøk med Agnes Ravatn. I tillegg tilbyr biblioteket språklek for babyer, fredagskino, og familieaktiviteter som forfatterbesøk og verksteder på lørdager og i skoleferier.    

Biblioteket er et pilotprosjekt finansiert av Nasjonalbiblioteket. Det driftes av Bergen Offentlige Bibliotek i samarbeid med Ny-Krohnborg skole, kulturetaten, områdesatsingen i kommunen og Løvstakken frivilligsentral. En av suksessfaktorene for prosjektet er det tette samarbeidet og den felles innsatsen som er lagt ned av disse partene. Prosjektet har vært ledet av Jannike Hachvaag Grieg og Kristi Guldberg, avdelingsleder er Per Eide.