BOBcast #246: Studentersamfunnet - Sentrum i sentrum

av Arild Ness sist endret 2020-12-10T13:48:50+01:00
Knapt ett år før nytt stortingsvalg har et nytt parti oppstått: Sentrum består av avhoppere fra den venstreorienterte fløyen i Kristelig Folkeparti, samt tidligere Arbeiderparti-byråd Geir Lippestad.

Med hjertesaker som liberal innvandringspolitikk, FNs bærekraftsmål og bekjemping av økonomisk ulikhet vil partiet jobbe for å stille mandatsterke til neste høst.

Det er langt fra første gang nye partier dannes kort tid før et potensielt maktskifte, og det stilles spørsmål ved hvilken effekt dette vil ha når både KrF og Venstre ser sperregrensen i hvitøyet. Med Bompengepartiet friskt i minnet er det sådd usikkerhet om Geir Lippestad kan kjøre en politisk snuoperasjon lik Birgitte Nyborg i den danske dramaserien Borgen. Hva skiller Sentrum fra eksisterende partier, og hvordan kan de påvirke stortingsvalget?

Denne frokostsamtalen om Sentrum og den norske partisfære ble tatt opp på Bergen offentlige bibliotek den 27. oktober 2020. Deltakere er Dag Sele (styremedlem i partiet Sentrum), Anne Lise Fimreite (prof. i sam. pol. ved UiB) og Jens Kihl (politisk kommentator i Bergens Tidende).