BOBcast #248: Presset fra parnormen

av Arild Ness sist endret 2020-12-10T13:50:00+01:00
Hvorfor skal alle være i par?

Normen om at normale, oppegående, sunne og respektable voksne bør leve lange deler av voksenlivet i et parforhold står enormt sterk i Europa i dag. De aller fleste ønsker seg et parforhold, samtidig som svært mange lever utenfor et tradisjonelt parforhold, enten som single, som særbo, som lesbiske/homofile eller i kollektiv.

Mens kravet om at paret bør bestå av mann og kvinne, ikke lenger er enerådende i Norge, så står normene om at parforholdet bør baseres på likhet (alder, klasse, utdanning etc), at det bør være langvarig (kanskje livslangt), at partene bør bo sammen, at det helst bør produseres barn, og at partene bør ha sex, sterkt.

Med utgangspunkt i en undersøkelse i Bulgaria, Portugal, England og Norge, forsøker professor i kulturvitenskap Tone Hellesund å si noe om hvorfor denne kulturelle normen er så sterk, og om hvordan det oppleves å leve utenfor normen.

Hun inviterer også til debatt om hva det er som gjør et voksenliv akseptabelt og verdig i Norge i dag. Kan vi tenke oss at andre relasjoner kan oppfylle de behovene som parforholdet nå synes å ha monopol på å dekke?

Opptak fra arrangement på Bergen offentlige bibliotek den 3. november 2020. Foto: UiB