av Monica Jangaard — sist endret 2016-11-30T10:08:57+01:00
Forfatteren Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928) var født i Bergen, og var blant annet kjent for sine historiebøker for barn og ungdom. I 1890 planla Rolfsen å skrive en ny lesebok for folkeskolen.

Han hadde selv opplevd at skolen inneholdt for mye pugging, og mislikte dette sterkt da han gikk på latinskolen som gutt. Derfor ville han nå skrive en lesebok som skulle inneholde fortellinger som var skrevet på et språk som var lett for barn å lese og forstå. Dessuten burde det være med fine tegninger. Dette var nye tanker den gangen, skolebarn måtte den gangen lese vanskelige tekster, og mye av lesestoffet var hentet fra Bibelen.

Mange syntes at Rolfsens ideer var for moderne, og Stortinget sa nei til å bevilge penger til arbeidet hans.

Men et bokforlag bestemte seg for å støtte ham, og i 1892 ble første utgave av Nordahl Rolfsens lesebok utgitt. Leseboken het "Læsebog for Folkeskolen" og inneholdt fortellinger av norske og utenlandske forfattere, salmer og dikt, illustrert med tegninger av kjente norske kunstnere. Prisen var 90 øre! Senere er boken blitt forbedret og modernisert flere ganger, og brukt av norske skolebarn helt fram til 1950-tallet.

Etter noen år ble det laget en melodisamling til boken, og Edvard Grieg ble spurt om han kunne skrive melodier til noen av diktene i boken. Grieg hadde også dårlige minner fra skoletiden, med pugging og strenge lærere. Da han ble voksen skrev han at "skolelivet var mig så dybt usympatisk, dets materialisme, barskhed og kulde var min natur imod".

I løpet av de fem årene han gikk på Tanks skole i Bergen pønsket han ofte ut unnskyldninger for å slippe unna undervisningen. Derfor var det kanskje ikke så rart at han ville støtte opp om Nordahl Rolfsens arbeid for en mer moderne skole.

Grieg likte i alle fall oppgaven, og satte tone til syv av diktene i leseboken. Senere ble sangene utgitt i et eget hefte som han kalte Barnlige Sange, op. 61. Disse ble tilegnet Nordahl Rolfsen, og det var Griegs kone Nina som sang dem for første gang i København i 1895. Siden den gang har de vært sunget mye, og Grieg arrangerte dem også for 3-stemt barnekor.

Mange mener at disse sangene av Grieg er det beste som ble skrevet for barn på 1800-tallet.

De syv diktene Grieg satte tone til var:

- Havet (tekst: Nordahl Rolfsen)

- Sang til Juletreet (tekst: J. Krohn)

- Lokk (tekst: Bjørnstjerne Bjørnson)

- Fiskervise (tekst: Petter Dass)

- Kveldssang for Blakken (tekst: Nordahl Rolfsen)

- De norske fjell (tekst: Nordahl Rolfsen)

- Fedrelandssalme (tekst etter Runeberg ved Nordahl Rolfsen)

 

 

Opprettet: 15.01.07