av Ragnhild Sæther sist endret 2016-09-29T13:55:01+02:00
Også i år varer Forskningsdagene i hele 12 dager fra 18. til 29. september. Forskningsdagene som markeres for 19. gang er etter hvert blitt et sikkert høsttegn som en ikke bør gå glipp av; heller ikke på biblioteket.

På Forskningsdagenes hjemmesider skrives følgende om årets tema:

"Med «hav og vann» som tema vil innholdet i festivalen kunne spenne fra spørsmål om hva som finnes i havdypene til hvilken rolle havet spiller i den globale klimautviklingen, fra bygging av raske båter til produktutvikling av sjømat og kvaliteten på drikkevann."

Norge har Europas lengste kystlinje, og verdens nest lengste kystlinje (bare slått av Canada). Når vi tar med alle elver, bekker, sjøer og innsjøer, er det ikke overdrevet å si at vi på alle måter er preget av nærheten til vann. Vi er heller ikke ukjente med nedbør året rundt, noen steder mer enn andre, og denne nedbøren er også nettopp vann i ulike former.

Forskningsdagene tilleggselement
Med andre ord:
Det er det naturligste i verden at vi leser bøker, ser dokumentarer, gransker statistikker og utforsker ulike nettressurser for å finne ut mer om årets tema for Forskningsdagene. Ulike kilder hvor det viktige er å dele kunnskap, formidle forskning og vise sammenhenger til våre daglige liv og verden slik vi kjenner den.

Men hav og vann er ikke bare fakta og forskning. Det er også diktning og kunst. Forfattere og kunstnere har latt seg inspirere av denne viktige kjemiske forbindelsen i ulike former, og skapt verker vi som lesere og tilskuere også har glede av.

Noen av disse bøkene og filmene vil vi skrive om på bibliotekets hjemmeside under Forskningsdagene. Vi har lest bøker og sett dokumentarer en ikke bør gå glipp av, og vi har latt oss inspirere av romaner og dikt som viser hvor fint hav og vann kan tolkes, noe som også to av filmene i kinoprogrammet vårt denne høsten er eksempler på.

Vi begynner faktisk allerede nå med å anbefale alle å finne ut mer om Forskningsdagene 2013, og hvordan de vil arte seg i Bergen:

Forskningsdagene i hele landet
Forskningsdagene i Bergen


Vi gleder oss!