Leksehjelp for ungdom

Velkommen til leksehjelp med Røde Kors på biblioteket. Tilbudet er for 10. klasse og elever på videregående (alder 15-25 år).

Illustrasjon: Anders Iden.


Leksehjelpen drives av Røde Kors i samarbeid med biblioteket. De frivillige leksehjelperne er hovedsakelig studenter og (tidligere) lærere som rekrutteres og læres opp av Røde Kors.

 

Røde Kors logo
Under er oversikt over leksehjelpen Røde Kors driver i Bergen.

Når Hvor
Mandag kl. 16:00 - 19:00 Bergen Off. Bibliotek, Storsalen 1. et. Alle fag
Tirsdag kl. 16:00 - 19:00 Fellesverket
(Strandgaten 90-92) Alle fag 

Onsdag kl. 16:00 - 19:00

Onsdag kl. 15:00 - 17:30

Bergen Off. Bibliotek, Storsalen 1. et. Alle fag

Fyllingsdalen vgs.

Torsdag kl. 16:00 -19:00 Fellesverket
(Strandgaten 90-92) Alle fag 

Digital leksehjelp for elever i ungdomskolen og VGS

Du kan få hjelp med leksene via live chat eller mail, uansett hvor du er. Digital leksehjelp er anonym og åpen mandag – torsdag kl. 17:00 – 21:00.
Se link for mer informasjon http://www.digitalleksehjelp.no

 

Leksehjelp for voksne (over 25 år) på VGS

Leksehjelp, i de fleste fag, for voksne med voksenrett i videregående skole.
Sted: Kantinen, Bergen Katedralskole, Kalfarveien 2.
Tid: Torsdager kl. 16:00-19:00.

Påmelding for voksne i videregående sendes på torsdager til leksehjelpen.bergenrk@gmail.no

 

 

Mer informasjon

Se Røde Kors' nettside eller kontakt Michelline Biseke, Koordinator oppvekst,
tlf: 91 85 88 73, michelline.biseke@redcross.no

Kontaktperson på biblioteket
Merete Greve Løberg, epost: Merete.Loberg@bergen.kommune.no