Fredsmekling i teori og praksis

av Arild Ness sist endret 2021-09-22T08:56:06+02:00
Denne boka gir innblikk i seks av verdens viktigste fredsprosesser de siste 25 årene: i Guatemala, Israel-Palestina, Bosnia, Sri Lanka, Kypros og Sudan.
Mona Fixdal (red.)

Fredsmegling i teori og praksis

Cappelen Damm akademisk, 2016, Norge
voksen

Forfatterne diskuterer blant annet hvorfor bitre fiender går med på fredsforhandlinger etter årevis med krig, hvorfor internasjonale meglere bruker tid og ressurser i forsøk på å løse innfløkte konflikter og hvorfor visse prosesser fører frem til fredsavtaler, mens andre mislykkes. Boka gir dessuten en grundig innføring i fenomenet internasjonal fredsmegling og drøfter sentrale begreper og teorier knyttet til dette forskningsfeltet. Samlet tegner den et bredt bilde av det internasjonale arbeidet for fred etter den kalde krigen.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.