Hopp til hovedinnhold

Gjenoppdag kristendommen av Marcus J. Borg

av Mona Fonnes — sist endret 2023-04-19T14:02:53+02:00
"Gjenoppdag kristendommen" er en bok som lett kan provosere oss som har vokst opp i et kristent samfunn.
Marcus J. Borg

Gjenoppdag kristendommen

Kom forlag, 2017, Norge
978-82-93191-46-9
voksen

I Norge står ideen om at poenget med kristendommen er å komme til himmelen, og at Jesus døde for å ta på seg menneskenes synder sterkt. Dette er sannheter vi har fått inn via skole, søndagsskole og kulturarven generelt. Den amerikanske boken “Gjenoppdag kristendommen” stiller spørsmål ved alle disse tingene.

Forfatteren Marcus J. Borg tar avstand fra en bokstavelig forståelse av Bibelen, og går tilbake til den originale betydningen av mange ord. Hva betyr egentlig synd, frelse, tilgivelse og tro? Borg presenterer tolkninger som ofte går tilbake til de første århundrene e.kr.

Siden Borg er amerikaner tar han utgangspunkt i engelsk språk og amerikansk forståelse av ord. Oversetteren av boken har gjort en god jobb med å forklare disse språklige forskjellene, og da det er mange fellestrekk mellom norsk og engelsk, er ikke dette et problem. Bare i kapittelet hvor forskjellen mellom engelske faith og believing som begge blir “tro” på norsk, blir det litt problemer. Dette løser oversetteren på en god måte i noter og ved å presisere hvilken betydning det snakkes om.

Synd er et av mange tema i boken, og Borg mener at synd bør “degraderes” fra å bli sett på som det største problemet til menneskene. Han viser til flere lignelser i Bibelen hvor synd ikke er problemet som må løses: “Et annet bibelsk bilde på den menneskelige tilstanden er skrøpelighet i mangfoldige former: sykdom, blindhet, lammelse, en bøyd og tynget nakke, døvhet og sårbarhet. Det den syke trenger, er ikke tilgivelse, men helbredelse og helhet”, skriver han.

Et forsøk på å oppsummere budskapet: Bibelen handler hovedsaklig om å gjøre verden bedre. Å inkludere alle mennesker, og å møte alle med respekt, uansett hva de har gjort eller hvordan de lever. Hvorfor er da kristendommen så opptatt av å frykte helvete? Meningen med kristendommen er å gjøre verden vi lever i i dag til et bedre sted.

Dette er interessant lesning som kanskje kan gi et nytt blikk på den forståelsen av kristendommen som det norske samfunnet har gitt oss.