Hopp til hovedinnhold

Bergenske Ex libris

Biblioteket har i tillegg til våre mange gamle samlinger, også en stor samling av Ex libris. En del av samlingen består av bergenske Ex libris. Ex libris - bokeiermerker - har tradisjon helt tilbake til Tyskland i 1480-årene. I Norge ble Ex libris utbredt på 1700-tallet, ofte var de utformet av kjente kunstnere. Under okkupasjonen 1940-1945 var Ex libris meget populært, etter 1950 er det laget få bokeiermerker og i dag er de ofte samlerobjekt. Ofte viser merkene bare eierens navn, men heldigvis er de bergenske bokeiermerkene ofte prydet med kjente motiver fra Bergen og flere av merkene er tegnet av kjente kunstnere.