Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

Leilighetstrykk

I bibliotekets magasin finnes en stor samling viser og vers skrevet til forskjellige anledninger, såkalte "leilighetsvers".

Kassett 1

Agenternes forening i Bergen
Hilsen til agenternes landsmøte i Bergen 6te august 1910

Sang ... 29. mars 1911

Alliancemøderne i Bergen
Sange ved ... afholdt i Bergen 1912

Andersdatter, Anna
Nogle aandelige sange forfattede af pigen ... (u.å.)

Andersen, Bolette
Paa mad. Bolette Andersens fødselsdag den 29de april 1865

Andersen, Chr. Campbell
Til ... ved turnfesten i bergen 28de mai 1890

Andersons institut
For skoleminderne! Ved jubilæet 23de jan. 1877

Andreasbanken
Fra ... hovedsæde i Bergen 1922 vidmet hr. Procurissten

Angell, Thomas
En glad vise som alle maa istemme fra værtskapet til gjæsterne (u.å.)

Anker, Carsten
Sange ved … monumentets avslørelse i Eidsvoldsbygn park 16. mai 1914

Anker, Herman
Sange ved … bautasten på Sagatun 15de september 1901

Arbeiderpartiet. Bergen
Arbeiderpartiets fest 29de september 1906

Jubilæumsvise (av Andreas Paulson)22. august 1912

Arbeidsanstalten
Sange for ... julefest 1900

Arendals turnforening
Hilsen til ... ved femtiaarsjubilæet 17de mai 1907

Askviknes. Barnehjemmet
Ved indvielsen af ... 27de juni 1900

Atlanterhavsexpeditionen
Ved festen for ... deltagere 29de aug. 1876

Ved Atlanterhavsfesten 29de aug. 1876

En vise om ... sidste udfart ved festen 6te sept. 1878

Avholdsfolket
Sange ianledning festen i Norske kvinders afholdsforening 14. februar 1891

Timeplan for afholdsfolkets ... foredragskurs 2-5 januar 1907

Festen ved Afholdskurset 5-1-1907

Afholdstevnet i Sverresborg 21de juni 1914

Afholdsfolkets fællesfest 15. okt. 1919

Sange til ... demonstrationstog u.å.)

Bakersvendenes forening. Bergen
Ved 15 aars festen i Bakersvendenes forening av 1897 (av M. Klyve)

Barden. Bergen (mannskor)
Sang til ... 19. november 1927

Bechholm, Johan
Til dr. med ... 25.8.1928 (av Andreas Paulson)

Behrens, Joh.
En sejlads (sang) (Tr. Kristiania u.å.)

Til ... (sang u.å.)

Beier, Clara
Svar til den lille mand af ... Kjøbenhavn 1852

Bekjendte Husmandsvise i 15 vers, Den (u.å.)

Bendixen, B.E.
Ved skolebestyrer ... 25-aars jubilæum 31te mai 1900

Fra lærere og elever ved avskeden med ... oktober 1908

Skolestyrer B.E. Bendixen ved hans fratræden... 15de oktober 1908 (av Henrik Jansen) (utklipp av Bergens tidende)

Berentzen, Bernh.
Paraply-visen (ca. 1915)

Beretning ...
Beretning om det frygtelige jordskjælv ... paa den græske ø den 4de februar 1867 ...

Berg, Elis Reusch
Til mor paa hendes femtiaarsdag 18. sept. 1920

Til Elise Reusch Berg paa ... 18. sept. 1920

Bergen kommune
Ved Bergen kommunes middag paa Fløien 7. juni 1908

Dagsorden ved ... middag på Fløien 7. juni 1908 (program m/bykart)

Bergens arbeiderforening
Sange ved indvielsen af Arbeiderforeningens forsamlingshus 5te august 1860

Hilsen til ... fra dens sangere den 3die august 1870

Ved Arbeiderf. sangforenings udflugt til Løvstakken den 17de juli 1881

En skaal for Askøen (ved Arbeiderf. sangforenings tur den 1ste august 1880

Ved punschebordet ... Arbeiderf.sangforenings tur til Alværstrømmen juli 1882

Sang ved ... 20-aarige stiftelsesdag den 3die juni 1870

Sang ved ... 40-aarige stiftelsesdag den 3die juni 1890

Sange ved indv. af Bergens arb.f. asyl 27de april 1879

Ved afsløringen af Arbeiderforeningens sangforenings fane 22de januar 1874

Festhymne ved .... 50 aars jubilæum 6te februar 1912

Bergens liberale forening
Ved sexaen i Bergens liberale forening 22 september 1888 (tekst av Andreas Paulson)

Ved festen den 19de september 1891 (tekst av Joachim Lampe)

Dietrichson, Lorentz
Til Bergen (sang)

Dræggens buekorps
Sange for ... 1888

Sang ved ... landtur den 29de mai 1892

75 aars jubilæum 13 mai 1931 (tekst av Konrad Dahl)

Sanger ... 13-5-1932

Fjeldets bataljon
Program og sanger ved 90 års jubileum søndag 1. juni 1947

Grønvold, Didr.
I Bergen (sang) 25de mai 1918

Jansen, Henrik
Sang for Bergen 8. mai 1907 (avisklipp)

Johannessen, Henrik (typograf)
Her i Bergen maa man?

Sang til karnevalet Haandverkersvennenes forening 26de januar 1889

Sang ...
Sangen om manden i Bergen (u.å.)

Sange ...
Sange paa festen for veteranene paa Tøndeloftet (u.å.)

Sannes, Ida
Då Laffen fikk medalje (fra Skuteviksposten u.å.)

Socialisternes marsch (u.å.)

Splitterny vise om bergen og bergenserne (av Andreas Paulson u.å.)

Til Bergen (sang u.å.)

Valg ...
Erindringer fra valgdagene i september 1879

Valgvise ved omvalget i Bergen 1906

Aalesunds barnehjem
Sang ved mødet ... 19de februar 1904

Sang for ... nye barnehjem (u.å.)

Aalesunds ynglingeforening
Kantate ... 6. januar 1920

Aarseth, Ivar Th.
Til ... ved afskedsfesten 4. januar 1910

Til hr. sogneprest ... ved afskedsfesten 4de januar 1910

En versifisert afskedshilsen ... 4. januar 1910

Aasen, Ivar
Ved Ivar Åsens 50-årsminne

Kassett 2

Bergens aftenblad
Sang (tekst av Albert Joleik u.å.)

Bergens akademiske sangforening
Sang 19. december 1913

Bergens Athenæum
Ved ... 25-aarige stiftelsesdag 24 april 1879

Bergens billedgalleri
Prolog med chor ... til indtægt for Bergens billedgalleri 2den mai 1860

Sang ved ... til indtægt for det vordende Billedgalleri 1860

Bergens bogbinderforening
Sang ... 12te-13de marts 1898

Ved ... 10-aarige stiftelsesfest (1906)

Bergens børs
Ved indvielsen ... 17de october 1862

100 aarsfesten 26. april 1913 (program m/bordplassering, sanger)

Menu 26. april 1913

Bergens filatelistklub
Sange ved ... 10-aarsjubilæum 10. december 1921

Seksa den 6. december 1919

Ved festen på Rosenkrantz 12-12-31

Bergens handelsforening
Bergens handelsforenings og Bergens rederiforenings fest den 18. januar 1934

Bergens handelsgymnasium
Ved indvielsen af ... bygning den 5te september 1904 (sanger av Johan Bøgh)

Bergens indremission
Program for ... fest 17. mai (u.å.)

Bergens katedralskole
Diciplenes sang ved Hovedexamen sommeren 1855

En gammel sang for Bergens Latinskole (u.å.)

Bergens konservative forening
Sang ... 8.11.1902

Bergens maskinistforenings kvinneforening
40-års jubileum 11. mars 1933 (menu og sanger)

Bergens misjonforening
Ved ... 90 års fest 31. oktober 1932

Bergens moralvernforening
Ved ... 50 års fest 2. mai 1932

Bergens museum
Ved Bergens nye Musæbygnings indvielse den 4. juli 1867

Hundredaarsjubilæet 1925 (sang av Johan Bøgh)

Bergens politikorps
Ved ... 50 aarsjubilæum 6. oktober 1924

Politikorpsets 50 aars fest 6. oktober 1924

Festsang ved ... 6. oktober 1924

Damernes sang ... 6. oktober 1924

Bergens presseforening
Sanger (alle med tekst av Andreas Paulson) 1925, 1930, 1933, 1935

Bergens privatbank
Ved femogtyveaarsfest den 28de november 1880

Bergens riksmålsforening
Ved fest 4. februar 1933

Bergens sjømandssamfund
Ved stiftelsesdag den 21de januar (u.å.)

Bergens skytterlag
Sang 26de desember (u.å.)

Bergens socialdemokratiske ungdomslag
Gnisten festnummer (u.å.) (med prolog av Andreas Paulson)

Ved ... 10-aars-fest 7de januar 1912 (tekst av M. Klyve)

Bergens studentersangforening
Operaparodier (program) 1954

Bergens sæbefabrik
Vaskevise (reklame) (u.å.)

Bergens tekniske skole
Sange ved indvielsen af ... 20. december 1876 (sanger av Johan Bøgh)

Bergens totalafholdsforening
Kantate ved indvielsen af ... nye Forsamlingshus den 23de oktober 1885

Konsert program 26de november 1911

Ved indvielsen av ... nye lokale Store Markevei 19 15 december 1912

Bergens turnforening
Sange ved Turnforeningens Sexa den 17. mai 1861

Sang ved ... stiftelsesdag den 19de august 1861

Sange ved Turnforeningens Gilde 17de mai 1862

Sang ... den 7de juni 1890

Sanger ... 20.5.1894?

Ved nedlæggelsen av grundstenen for Bergens Turnforenings nye bygning den 17de mai 1909

Sang ved indvielsen af ... nye hal 10 sept. 1910

Fanesang ved avsløringen 3. mars 1932

Bergens typograf-forening
Sang- og musikforenings stiftelsesfest 1908

Bergens uhrmagerforening
Fest for deltagerne i Uhrmagerforbundets Landsmøde 1904

Kassett 3

Bergens ynglingeforening
Diverse sanger

Bergenske dampskibsselskab
Ved dets 75-aarsdag 12. dec. 1926

Ved festmiddagen ombord i "Meteor"

Bergenske militairforening
20de januar 1844 festligholdt

Bom! (sang) 4de oktober 1862

Bergenske missionsforening
Psalmer til ... 1846

Bergensbrannen 1916
Diverse viser 1916

Bergenspatrioten 16. mars 1912 Avis utg. i Kristiania

Bergensposten
Et ord fra Redaktøren til medarbeiderne ... (redaktør Th. Blehr) 1878

For Bergen ved Bergenspostens jubilæum 3die marts 1878

Sættervise (av Johan Bøgh) 1877

En Ny , men ikke sørgelig vise 1877 (av Johan Bøgh)

Bergmann, Fridtjof
Skål for Ohlsen 28. mai 1933 (av Ulricksen d.v.s. A. Paulson)

Nogen ord ... på 60 årsdagen 28. mai 1933

Bestillingsmændenes forening
Sange ved afsløringen af ... fane 1ste mai 1898

Bethania sangkor
Sang (u.å.)

Beyerske stryge-kvartet
Sange (u.å.)

Avisklipp om strygekvartetten og Johan J.D. Beyer (u.å.)

Bing, Just
Til dr. Just Bing 1ste mai 1916 av Andreas Paulson

Bing, Søren August (f. 8.3.1837-d. N.Y. 1903?)
Til herr S.A. Bings fødselsdag 8. marts 1874

Bjørneseth, Oluf
Sang fra barnene til Herr Oluf Bjørneseth ved avsløringen av hans byste i det Offentlige biblioteks foredragssal lørdag 26de januar 1929

Parkvei no. 1 27. januar 1914 (60 års dag)

Bjørnson, Bjørnstjerne
3 mai 1910 (av Sofie Lindstrøm), sunget av elevene ved Sofie Lindstrøms pigeskole ved sørgehøitideligheden i gymnastiksalen

Øksehug! Bj. Bjørnson paa dødsleiet av Johan Falkberget (avisklipp) 1910

Blytt, Peter
Ved festen i "Den gode Hensigt" 12te nov. 1887

For Peter Blytt "Den gode Hensigt", ved den nye Bygnings Indvielse 15de november 1883

Til <Peter Blytt> 4de december 1901

Blå kors. Sandvikens Blåkorsforening
Sang 10. mai 1934

Bonnevie, borgermester
Farvel til ... ved hans embedsfratrædelse i Bergen den 10de marts 1862

Borgermiddagen
Borgermiddagen den 19. december 1905 (til Chr. Michelsen)

Brage. Mandssangforening
Teksthefte til ... konsert i Logens festsal 16de november 1930

Brannvesenet. Bergens brannvesen
Ved ... femtiaarsjubilæum 21. aug. 1913

Brecke, Hans
Sang til ... 20de juni 1870

Brekke, Sofie
4. juni 1933 (sang)

Til Sofie ... (sang)

Broch, O.J.
Til ... fra forhenværende colleger den 19de marts 1869

Brun, Melchior
Diverse sanger ... 1932

Brun, Sven
Til ... den 5te auguist 1880

Brun, Thoren
Til ... den 22de marts 1872

Brun, Biskop
Ved afskedsfesten ... 1ste okt. 1906

Bucher, Johan
Til ... paa jubilæumsfesten 5te juni 1920

Til ... paa 40-aars dagen (u.å.)(av J. Nordahl-Olsen)

Bull, Ole
Til Ole Bull Studenterforeningen 25. marts 1843

Sang ved en fest for Herr Ole Bull i Bergen den 24de januar 1850

Farvel fra Haandværkssvendenes Dannelsesforening til herr Ole Bull ved hans Afreise Bergen den 19de juni 1850

Farvel til Ole Bull paa hans Kunstreise i februar 1858 (av T. Rolfsen) (ved den af Bergens 16 sangforeningers foranstaltede festlighed med fakkeltog) 25. feb. 1858

Sang foredragen af Bergens Sangforeninger ved den Konsert Ole Bull og sangforeningene gav til Eidsvoldmanden Christies Monument den 17de mai 1859

Til Herr Ole Bull fra Bergens Sangere efter hans Concert den 18. september 1867

Til Ole Bull ved hjemkomsten fra Amerika 17de mai 1870

Aat han Ola Bull ette Fakkjeltoge

Til Ole Bull (tekst Welhaven) 1875

Ole Bulls begravelse. Sanger og program 1880

Prolog ved Bergens Nationale Scenes festforestilling den 5te februar 1910

Lysø 10. juni 1906 (tekst Andreas Paulson)

Ole Bull (sang med tekst av John Lund (u.å.)

Busæth, Ingv. Strandgaden 17
Anbefalingsblankett for firmaet

Kassett 4

Bøe, Gunder Asbjørnsen (1819-1850 Bergen)
Nytaarsvise (første tr. i Bergen 1841)

En gammel bergensk nytaarsvise (art. i Bergens tidende 31.12.1920)

Bøgh, Albert, skuespiller DNS
Epilog ved skuespiller Albert Bøghs jubileumsbenefice (av Johan Bøgh) 1911

Bøgh, Christen Gran
Christens sejlads (sang m/foto) (u.å.)

Bøgh, Johan
Ny vise om mange Nyheder 1882

Under Julen 1886 (fra Bergenspostens julenr.)

Til de Unge 1896 (fra Bergens Tidende)

Til Anna 1887

Til far og mor 1889

Til Johan fra Klubben

Børjeson, John
Til ... ved festen den 8de des. 1884

Børneasylet
Ved indvielsen af .. ved Nykirken den 1ste september 1891

Børs, Christian
21. mars 1903 (sang)

Cantate ved jubelfesten i Bergens Kirker 17de mai 1864

Båtlaget Ran
Båtlaget Ran 1894-13. mars-2004 110 år "For seilsporten".

Markering av stiftelsesdagen. Sanger

Carl XIV
Sange til Majestæt Kongen og for Hds. Maj. Dronningen 27de september 1835

Carl XV
Til Hans Kongelige Høihed Vicekongen! ved ballet i Bergen 23de juli 1856

Kantate ved H.M. Kong Carl den femtendes og ... kroning i Throndhjems Domkirke den 5 august 1860

Centralisationens agitationsklub
Rapport fra ... 1898

Christian IV
Nordmanden hilser paa Kong Christian den Fjerde (ved Mindestøtten) (trykt Bergen 1877)

Christie, W.F.K.
Sang afsungen ved Koncerten for Christies Minde den 17de mai 1861 (av Bjørnson)

Kantate ved Afsløringen af Christies Monument i Bergen 17de mai 1868

Collett, Camilla
Ved Camilla Collettfesten 23de januar 1893

For dagen (sang) (u.å.)

Concordia (sangkor)
Div. leilighetsvers bl.a. ved 40-års-jubileet 1895

Daae, Anders
Om de "lokale" Forhold paa Rigshospitalet i Begyndelsen af otti-aarene

Ved Medicinerforeningens Hundredaarsfest 1929 (sang)

Daae, Hans (kapellan ved Korskirken fra 1832 til 1850)
Minneord (i Bergensposten 31.12.1865)

Dahl, S. Gedde
Til hr. pastor ... ved afskedsfesten i Ynglingeforeningen 17 oktober 1886

Dahl, Jonas
Vestanveir Jædervise 1896

Dahl, Ole Christoffer
Hilsen til ... 1864

Danielsen, D.C.
Vita Danielis Cornelii Danielsen ... (av G. Gran u.å.)

Til hr. overlæge ... 4de juli 1867

Begyndelsen til en liden vise ... (u.å.)

Til Hr. Overlæge ... 1878

Et lidet ukonfiskeret Fragment af ... Biografi (av G. Gran u.å.)

Til Dr. med ... 4de juli 1884

Nye Rimerider ... 4de juli 1885

Sang ved festen ... 3die sept. 1890 (av Johan Bøgh)

Ved Sørgehøitideligheden i Bergens Museums Aula den 18de juli 1894

Dansk forening i Bergen
Ved festen 8. januar 1921

8de januar 1921 (sanger)

Deilige sne, En Falden Kvindes sidste Bodsalme

De Dandselystne.
(Duett Han og Hun) Jeg tog min Kjærest' til Knirsch paa et Bal ... - Kbh., u.å.

Dekke, Annanias
Lillejulaften 1889

Den Deilige Theodor
/ C.P. Kristianias Pris / Wiers-Jenssen. Aa kjøre Vatten, aa kjøre Ve (folkevise). - Kra., u.å.

Diesen, Torstein (redaktør)
Div. viser 1898

Domkirken
Festgudstjenesten i ... ved Reformationens 400 aars-jubilæum 31. oktober 1917

Ved Festgudstjenesten 25. nov. 1930 1826

Program for festmøte ... 17. mai 1932

Domkirkens barneasyl
Ved aarsfesten 1ste nov. 1891

Domkirkens gamlehjem
Ved indvielsen søn. 23. feb. 1930

Domkirkens menighetshus
Ved indvielsen 10de nov. 1905

Program ved indvielsen av ... nye menighetshus Kong Oscarsgt. 44 søndag 18. oktober 1914

Domkirkens søndagsskole
25 års jubileum (sang) 1934

Sang 1934

Domkirkens ungdomsforening
Sang 1936

Dragefjeldets skole
Vise for og om ... sunget den 13. januar 1906

Dramatiske Selskab, Det
Sang til Holbergs Ætling, den ærværdige Olding, Jubellæreren, Professor og Rector Fr. Chr. Holberg Arentz .. da han paa Holbergs Cecularfest indbuden af Det Dramatiske Selskab i Bergen(av Sagen) 11te Januar 1822

Sang i ... 25de Februar 1826

Sang paa ... Stiftelsesdagen 25de Februar 1827

Sang i ... 25de Februar 1828

Concert i Anledning af ... Stiftelsesdag 25de Februar 1832

Sang i ... 25de Februar 1832

Chor affsjungne ved Festligheden paa Bergens Dramatiske Selskabs Theater 16de Juli 1843

Prolog fremsagt paa Bergens Theater i Anledning af ... Jubelfest, Stiftelsesdagen 25. Febr. 1844

Dreyer, P.
Til ... ved afskeds festen i ynglingeforeningen 19de august 1883

Drikkebroder, En
Komisk Monolog efter det Tydske (u.å.)

Dybbøldagen (dansk)
Program 18 april 1924

Ed.B. Giertsen
Prolog ved hundreårsfesten 15. nov. 1948 av Olav Simonnæs

Eg Asyl (Kristiansand?)
En sang ved ... tiaars-jubilæum 5te oktober 1891

Egil, dampskib Bergen
4de Tour 1892 Kaptein Tønnessen

Seilingsrute

Eilertsen, Michael Schram
En ny og smuk Vise i tre afdelinger om ... hans levnet og bedrifter 1883

Eilertsen, Niels R.
Ianledning Herr Candidatus Juris ... Fødselsdag 7de Februar 1852

Fra Haandværkssvendenes Dannelsesforening

Elbrecht, Georg
Til ... fra hans Colleger 1886

Eldorado Theatret
Mixed Pickles (i lokal Bergensudgave)

Program 21de April 1906

Elfsborgvisen
Elfsborgvisen

Pigen som vilde gifte sig

Det er saa stille i vor Gaard (u.å.)

Enkefattighuset. Bergen
Program for Grundstenens Nedlæggelse 1ste Mars 1880

Faye, J.B.
Hilsen til ... paa Privatbankens Stiftelsesdag 28. november 1880

Femtiaarsfesten i Søndfjord
Ved ... 4de november 1864

Den fjerde November 1854
Sang

Flood, August Gottlieb (prest Domkirken)
Div. sanger 1910

Flox & Co. (kortklubb Bergen)
7. may 1904 (sang)

(Medlemmer: Vilh. Behrens, Otto Mohn, Hugo Berle, Christoffer Magnus)

Folgefonden (skip)
Folgefondens Forlis (sang) (u.å.)

Folkeafstemningen 1905
Nationalsang ... af J.J. 1905

Folkets hus. Odda
Indvielsen af ...

Program 15. november 1914

Foreningen 1864
For ... (sang) 1864

Foss, N.O.
Ei stund ilag med Fridtjof den Frøkne(sang)(trykket på reklamepapirpose for Foss Cafe Damskibsbryggen Vadheim (u.å.)

Fragment av en visebog (u.å.)

Kassett 5

Fram (Sydpolsferden)
Hilsen til "Framkarene" 1. juli 1912 (sang med tekst av Andreas Paulson)

Fredrikstad sangforening
Program for konserter i Bergen 9. juni 1924

Frelsesarmeen. Bergen
Bergen II. korps 30-aars-fest

Program 7.-10. mai 1920

Specielle sange for Frelses-Armeens Hornmusik (sangtekster u.å.)

Frem Birkebeiner
 Sangtekst 1894

Frie kjærlighed, Den
Sangtekst (No. 101 av Tønnes Lies Folke-Viser (Bergens-Utgave)

Mens Klyves boktr. 1912

Friele (B. Friele & Sønner A.S.)
1800-1950 Sanger ved 150-årsjubileet og meny 2. januar 1950

Fries, August
Til ... ved Afreisen til Amerika 10. August 1873

Frimurernes sangforening. Bergen
For Luren (sangtekst u.å.)

Diverse sanger ved Frimurernes sangforenings jubilæum 1901

Frithjof, (skip) Bergen
Bark "Frithjof" af Bergen. Capitain Hans Jacob Bentzon 29de Juni 1864 (sangtekst)

Frøkenstiftelsen. Bergen
Ved Indvielsesfesten Stiftelsen for ugifte Fruentimmer den 1ste Mai 1873(sangtekster)

Fyrst Bismarck (skip)
Div. program Hamburg-Amerikanische Packetfahrt 1892

Fædrelandet, Til
Sangtekst (til mel. "Fiskersang fra Bergen" (u.å.)

Fædrenes Minde
Festen til ... Bergen 1876 (sangtekster)

Fællesmøterne i Bergen (religiøst)
Sanghefte for ... (19??)

Færden, M.J.
Til Norges Folk i Anledning af Dagens Strid (sangtekst) 1880

Første mai (1. mai demonstrasjoner Bergen)
Program og sange for Demonstrationstoget for 8 Timers Arbeidsdagen

1ste Mai 1893

Demonstrationstoget for 8 Timers Arbeidsdag og Foreningsfrihed

Program og Sange 1901

Program og Sange ved ... 1905

Program og Sange ved ... 1906

Demonstration ... program m/fotos og sangtekster 1907

Demonstrationstoget 1. mai 1908 Program m/fotos og sangtekster

Program for ... 1911

Program for ... 1914

Program for 1. mai 1915

Program for 1. mai 1921

Garborg, Arne
Gud signe Norigs Land. Fedrelandssong av .. Fyr 3 Stemmer.

Tonen av Johan Halvorsen. Sangtekst med noter 1897

80 aar (avisutklipp av tekst u.å.)

Giertsen (Ed.B. Giertsens Boghandel. Bergen)
Div. sangtekster til forretningens femti-aarsjubilæum 1898

Giertsen, Georg
Nogle Mindevers til ... 1900

Gode Hensigt, Den
Div. tekster ved Sexaen i Den Gode Hensig 17de mai 1870 1870

Div. tekster ved Sexaen i Den Gode Hensig 17de mai 1871 1871

Div. tekster i anledning den nye Bygnings Indvielse 1883

Gran, Albert
Skuespiller Albert Gran giver med velvillig Assistance af ...

Elocutionary Recital (engelsk Declamation) i Logens Festsal

Tirsdag den 31te Mai 1892. Program

Gran, Christen K.
Div. tekster i anledning fødselsdager 1878, 1882, 1883

Gran, Gerhard
1 ny og kjedlig vise ... sangtekst skrevet av Olaf Hansson (u.å.)

Festskrift i anledning hans 70-aarige dag (tekst av Johan Bøgh) (u.å.)

Greve, Jens
Afskedshilsen til ... fra Lungegaardens Skole (u.å.)

Bergens Ynglingeforening til Herr Overlærer ... ved Fratrædelsen som Formand 1904

Kassett 6

Grieg, Alexander
Til Alexander ved Concordias 25aarige Jubilæum den 4de October 1880

Til Alexander B. Grieg fra "Concordia" (ved Jubilæet den 4de October 1880)

Grieg, Edvard
Til ... ved Festen i Bergen 18de oct. 1894

Til ... Bergenske sangeres hilsen den 15de juni 1903(tekst av Johan Bøgh)

Grieg, John
En ny og fornøyelig vise ...(tekst Johan Bøgh) 23.1. 1903

Griegs pigeskole. Bergen
Middelskoleexamen 1898 (eksamensplan)

Grisefesten. Fløyen
Ved ... paa Fløyen 18de februar 1903

Grundlovsforeningen
Sangtekster 4de november 1889

Sangtekster 5te september 1891

Guldbergs akademiske kor (Sangselskabet G.A.K.)
Koncert den 21 mai 1920 i Koncertpalæet (program m/sangtekster)

Vestlandstourne høsten 1925 (program m/sangtekster)

Haakon VII
Haakon VII (sang med tekst av Gerh. Haaland u.å.)

Ved Festgudstjenesten i Domkirken 25. nov. 1930 (Haakon og Mauds 25 års jubileum)

Haakonstøtten. Håkonshellen
Sang ved indvielsen av Haakonstøtten på Haakonshellen Olsokdag 1920 (tekst av Henrik Jansen)

Haandværkerforeningen i Bergen (B.H.I.F)
Sang ved den Bergenske ... Stiftelsesfest den 17de November 1847

..... 17de November 1852

Opsang for fanen afsjungen i Haandværkerforeningen 17de November 1853

Sang afsjungen ved ... 17de November 1853

Indledning til Haandværker-Foreningens Mandagsmøder den 6te November 1854

Sang ved ... Stiftelsesdag 17de November 1854

Paa ... Stiftelsesdag 19de November 1855

Til Indledning ved ... Mandags-sammenkomster Vinteren 1855/1856

Sang paa ... Stiftelsesdag 17de November 1859

......................... 17de November 1860

Ved sexaen i ... den 23. september 1862

Sång till Svenska Folket afsjungen i ... vid Unionsfesten den 4de November 1864

Sang ved ... Stiftelsesdag 17de November 1868

Ved Indvielsen af Haandværkerforeningens Festsal den 9de October 1868

Ved ... 25aarige Stiftelsedag 17. nov. 1870

Ved ... 26aarige Stiftelsesdag 17de November 1871

Sang afsunget i ... 17de mai 1871

Ved ... Stiftelsesdag den 17de November 1874

Ved ... 30-aarige Stiftelsedag 17. Novbr. 1875

Ved Overrækkelsen af Damernes Fane til Haandværkerforeningen den 17de Mai 1875

Sang ved ... Aarsfest den 17de November 1876

Ved ... Stiftelsesdag den 17de November 1877

Ved ... Stiftelsesdag 17de November 1883

.... ..... 17de November 1884

... .... 17de November 1885

En lide bewskeden Vise til vore Gjæster paa ... Stiftelsesdag 17de November 1888

Ved ... Stiftelsesdag 17de November 1888

Bergens Haandværks og Industriforening den 26de Marts 1894

Til de unge ved Haandværkerforeningens 50de aarsfest den 17de november

1905

Ved ... femti-aars jubilæum 17de nov. 1895

Ved ... ... 17de nov. 1895

50 aars-jubilæum den 17de november 1895

Håndværkerforeningens børn 17de nov. 1895

12te juni 1897

Ved .... Udlodnings 25 aars jubilæum den 29de April 1897

Ved Desserten den 17de November 1901

Ved ... Stiftelsesdag 17de November 1902

Litt "Heimbrændt" ved B.H.F.s jubilæumsfest 30. december 1894-1919 (sangtekst)

Bergens haandværks- og industriforening 17. november 1845-1920 (program)

.... 17. november 1921(sanghefte)

Ved 80 aars-festen 17. november 1925

Ved 81 aars-festen 17. november 1926

Haandverkets dag i ... 31 oktober 1927 (Den første høitidelige overrækkelse av svendebreve i Bergen) (tekst av A. Paulson)

Bergens haandverks- og industriforening 100 års jubileum 17 november 1945(program for festmatine)

Aldershjemmet
Ved Nedlægningen af Grundstenen til ... "Aldershjem" den 28de august 1884

Kantate ved ... Indvielse den 1ste november 1885 (tekst av Olav Lofthus)

For Aldershjemmet den 13. juni 1896

Ved Aabningen af Bazaren for Haandværkernes Aldershjem den 28de September 1900 (tekst av Johan Bøgh)

Sangforeningen
Sang ved Haandverker-Sangforeningens Slutningsmøde den 20de April 1858

Til ... på dens 25de årsfest den 2den november 1873 (fra Arbeidersamfundets sangforening)

Hilsen til ... ved dens XXV-aars jubilæum 2. november 1873 fra  Studentersangforeningen

Til ... 2. november 1873 fra Handelsstandens sangforening

Fanesang for ... ved XXV-aarsfesten den 2den november 1873 (tekst: Johan Bøgh)

Lidt Dessert ved Desserten fra Haandværkerforeningens sangforening den 17de november 1883

Fra Sangforeningen den 17de november 1889

Fra Sangforeningen den 22de februar 1892 (ved Griegfesten i Haandværkerforeningen)

Ved ... 50-aars jubilæum 24de okt. 1897

Ved ... 60-aars jubilæum 24 okt. 1907

Ved ... 60-aars jubilæum 24de okt. 1907

Ved ... 85-aarige stiftelsesdag 24de okt.1932 (sangtekst av Trygve Reimers)

Haandværksvendenes dannelsesforening
Aarsdag 1854

Til Lærerne ved ... Skole fra dens Elever 23. januar 1854

Sang for ... i Anledning af Stiftelsesdagen 23de Januar 1855

Til Lærerne ved ... Skole den 23 Januar 1855 fra Skolens Elever

Til Lærerne ved ... Skole den 23de Januar 1856 (fra Eleverne)

Sang i ... paa Stiftelsesdagen 23de Januar 1858

Sang i ... paa dens Stiftelsesdag den 23de Januar 1861

Sang paa ... Stiftelsesdag den 23de Januar 1862 (trykk Geelmuydens Ennke)

15 Stiftelsesdag 23 Januar 1865

Haandværksvendenes Forening
Paa ... Stiftelsesdag 10de Juni 1883

Ved Indvielsen ... nye Lokaler den 1ste November 1884(tekst Olav Lofthus)

Ved ... 11-aarige Stiftelsesdag 10de Juni 1888

Almindelig Stemmeret Haandværkssvendenes Forening 17de Mai 1890

Ved ... Stiftelsesdag 19de Juni 1896

Ved ... Stiftelsesdag 12te Juni 1897

Paa ... Sexa 22de januar 1899

Ved Indvielsen af de nye lokaler søndag 18 marts 1900

Ved Festmiddagen i anledning indvielsen af de nye lokaler 18 marts 1900

1877-1927. Kantate og sanger i anledning 50-aarsjubilæum 10de juni 1927

Kassett 7

Hagerup, stiftamtmann
Ved Afskedsfesten for ... den 7de Juli 1852

Halden sangforening
Program for ... konserter 31. mai og 1. juni i 1925. Dirigent: Oscar Borg

Hambros skole
Den 29de Mai 1878 (sangtekst)

Ved Afsløringen af Hambros Skoles Fane den 16de Mai 1886 (tekst Nordahl Rolfsen)

Ordensregler for ... (u.å.)

Til Lærerpersonalet ... 27. august 1889 (tekst Rasmus Hille)

Fra Aarets Artianere 1900

Hammer, Marius
Ved ... 25-aars forretnings-jubilæum 24. juni 1896

Handel og Søfart
For Handel og Søfart (u.å.)(sangtekst med Bergens-innhold: At Kyrres gamle By vil holde paa sit Ry...)

Handelssamfund, Bergens
Ved ... Aabningsfest den 1ste Januar 1877

Til Formanden i ... Hr. L. Herwegh 30 December 1888

Ved Aabnings-festen 30 dec. 1888

Vaart Samfund (sangtekst u.å.)

Ved Indvielsen af ... Aldershjem for Bergens handelsstand 25de April 1896

Handelsstandens sangforening
Program for Concerten 30te Marts 1869

Til Hr. L. Herwegh fra Handelsstandens Sangforening 24de September 1903

Hansen fra Odda (gatemusikant bl. i Bergen)
Musikken som levevei for musiker Hansen fra Odda og Sivertsen fra Stavanger (solgt av gatesangerne i Bergen juni 1934)

Hanssen, Klaus
Til Dr. ...da Sanatoriet i Lyster indvies den 2den november 1902

Harloff, Wilhelm
Hilsen til ... i Anledning af hans 50 Aars Jubilæum som Sanglærer i Bergen den 2den April 1902 fra Frimurernes Sangforening, Kvartetten "Amicitia" og Kvartetten "Luren"

Ved ... 50-Aarige Jubilæum den 2den April 1902 fra Haandv. Sangf.

Hedningemisjonen
Sange ved ... Julefest 6te Januar 1907

Heiberg, P.A.
To viser ... av P.A. Heiberg(?)

Hjort, Johan
Hilsen til ... den 8. februar 1904 fra Arbeiderne i Hjælpeforeningen ved Aalesunds brand januar 1904

Hoffmann, politifulm.
Til ... (på politikorpsets 25 års jubilæums-fest) (u.å.)

Holberg, Ludvig
Ved Holberg-Baxarens Aabning den 21de Marts 1878 (tekst Johan Bøgh)

Ved ... Aabning den 8de Marts 1883(tekst Olav Lofthus)

Kantate ved Holbergmonumentets Afsløring 3die December 1884. - Text Nordahl Rolfsen, Musik Edvard Grieg

Ved Borgerfesten den 3die Dec. 1884(tekst Konrad Dahl)

Tekst med samtale mellom Holberg (monumentet)og W.F.K. Christie (monumentet) (tekst skal være av Daniel Georg Martens)

Prolog ved Holbergbazarens Aabning den 8. Marts 1883 (tekst Nordahl Rolfsen?)

Holbergklubben
Ved ... fest for Georg Brandes den 15de februar 1914 (tekst Just Bing)

Holdt, Vilhelm
Vita Vilhelmi. Om og til Vilhem Holdt i hans dobbeltjubilæums-aar 1899

Holm, Axeliane
En ny Vise tilegnet ... 31te jan. 1885 (tekst Johan Bøgh)

Holmboe, Hans
Til Hr. rector ... ved Universitetsfesten i Bergen 2den September 1861

Til Hr. rector ... 11te September 1862

Aftensang til Herr rector ... fra Bergens Sangforeninger den 11te September 1862

Holthe, Th.
To Afholdssange ... den 21de Februar 1869 (Christiania)

Hordalandske Fællesforening
Program og tekst til ... 16de aarlige sangerfest i Etne 26de mai 1901

Opbyggeligt møde i Nordnæsparken 21de juni 1903

Hugin
Huginittermarsj (sangtekst u.å.)

Hugins-laget 21de december 1885 (sangtekster)

Sang ved Hugins-laget 19de dec. 1891

Sang ved ... 21de dec. 1892

Sang ved ... 21de dec. 1894

Hugins 50 aars jubilæum. Sange ved fæsten 2den april 1910

Hugin 1860-1935 6. april 1935 (sanghefte)

Kassett 8

Hvite bånd, Det
Det ... landsmøte i Bergen 28. juni-1. juli 1933

I.O.G.T.
Tilegnet Standhaftighed Loge 6 29-aarsdagen 14 dec. 1906

Storlogemøtet i Aalesund 1915

50-aarsdagen for Ordenens indførelse i Norge Festlosjemøte 8. mars 1927 Bergen)

Irgens, Anna (lærerinne ved Bergens folkeskoler)
Leilighetsdikt

Irgens, Christian
Til Christian 8de Oct. 1893

Irgens, Ole
Ved lærerpersonalets fest for ... 25de juni 1898

Til ... ved Krohnengens skoles femogtyveaarsjubilæum 5te november 1905

Iversen, Knud
Ved ... 50 aars jubilæum som funktionær i Sundts forretning 12te April 1897

Janson, Kristofer
Til ... den 27 august 1869

Til ... Bergen 31 Juli 1882(tekst Olav Lofthus)

Jebsen, Anna (Anna jebsens Minde, barnehjem)
Ved 25 Aars Fest i ... 25 Oktob. 1891

Jens der reiste til Amerika og Violen
To viser (Kbh. u.å.)

Jensen, P.A.
Leilighetsdikt 1873

Jernbanevise
En splinterny Jernbanevise i Anledning af den første bredsporede Vossebanefest paa Voss den 14. og 15. januar 1905

Jessen, Emil
Avskrift av noen sanger

Til ... fra Bergens handelstands sangforening 1883

Hilsen til ... fra "Sangklubben" 1888

Til Jessen og den Jessenske familie (u.å.)

Jessens kor

Kantate ... Jessens kor 24de April 1890

Johannesen, Nils, bokbinder
25-aars sang tilegnet ... 1902

Johnsen, (?)
Sange ved Skole-Udflugter for lydige og christelige Børn (u.å.)

Journalistforeningen
Div. sanger ved Journalistfesten i Bergen anno 1908

Jubelfesten 1864
Cantate ved ... i Bergens Kirker 17de Mai 1864

Sange ved ... 17de Mai 1864

Jubilæumsutstillingen, Kristiania 1914
Kantate ved Aapningsfesten 15. mai 1914 Tekst av Nils Collet Vogt. Musik av Christian Sinding (tekst og noter)

Juel, Niels
En Vise til Kaptein i Marinen ... den 22de juni 1886

Juell, Mathias, skuespiller
Til ... fra Colleger 18 april 1883

Jul
Div sanger ved julefester

Juuhl, Harald
Aktuelleste Bergens-vise (u.å.)

Kantate ved Høstfestens Aabningshøitidelighed 1876 (tekst Johan Bøgh)

Karl XV
Kantate ved D.D. MMs Kroning den 5te August i Throndhjems Domkirke 1860. Program over Processionen ved Deres Majestæters Kroning til og fra Kirken 1860

Til Norges Konge og Dronning den 5te August 1860 fra Throndhjems Sangforeninger

Til Hans Kongelige Høihed Vicekongen ved Ballet i Bergen 23de Juli 1856

Kaurin, Wilhelm
Til ... ved hans Afsked fra Stordøens Seminarium den 11te Juli 1864

Klagenberg, Alette
Dikt (i spesiallaget lomme) 1824

Klausen, Oluf
Til ... paa 85-aarsdagen 14de mars 1931

Kassett 9

K.F.U.K
Ved K.F.U.K.s hjems indvielse 10 mai 1914

Ved 40-års jubilæet 1928

Klingenberg, Brynjulf S.
Vor kjære ven kaptein ... 1887

Sang (u.å.)

Kristiania sangerforbund
Festprogram i anledning Hovedstadens 300 års jubileum 1924

Kristi Krybbe og Øvregadens skole (Christi krybbe)
Sang ved indvielsen af den nye skolebygning paa Øvregaden 11 juli 1874

Ved indvielsen af fanen for Øvregadens og Kristi Krybbe skoler 14 mai1904

Sang ved indvielsen av lærerindeværelse (håndskrevet u.å.)

Krohnengen skole
5te nvbr. 1880 - 5te nvbr. 1905 sangtekst)

Noko lite til "Frøken" ved Krohnengens skules 25aarsfest den 5te november

1905(skrevet av Hans Mo, sanglærer på skolen)

Sange for Krohnengens skoles barnekor (u.å.)

Krohnengen skole (sangtekst av Hans Mo u.å.)

Kunstnersamfundet
Kantate ved Kunstnersamfundets midtvintersblot 1933, 1935

Lampe, Joachim
Bergensbanens aabning 27de november 1909 (sangtekst av J. Lampe)

Landslærarmøtet. Bergen 1921
Den gamle ljosberaren (tekst av Andreas Barsnes)

Landslæraren (u.å.) (tekst av Andres Barsnes)

Landsprestemødet
Sange ved ... fest 1911

Landsskolemødet
Afskeds sang ved ... 10de aug. 1898

Landstad, W.
Til seminarielærer ... ved afskeden fra Stords Seminarium fra hans elever (u.å.)

Landsutstillingen Bergen 1898
Ved Aabningen af ... samt den internationale Fiskeriudstilling i Bergen den 16de maj 1898 (tekst av Johan Bøgh)

Landsutstillingen. Bergen 1910
Kantate ve Aapningen av ... Turistvæsen, Sport og Husflid 1ste juni 1910 (tekst av Johan Bøgh)

Program og kantate ved aapningen av ... for Havebruk og Gartneri 1910 (tekst Andreas Paulson)

Laulu-Miehet. Helsingfors (mannskor)
Text till sångerna vid konserterna i Danmark, Sverige, Norge

Lie, Jonas
Til Jonas Lie (avisklipp fra Bergensposten 4.11-1898 (dikt av Johan Bøgh)

Lina (skip)
Sang til Rederiet for Touren til Hous den 15de 1866

Lisch, Friedrich
Vor ziebzig Jahren ... 1871

Lunde, Olaf, kaptein
Kaptein Lunde (tekst av Andreas Paulson)

Til kaptein ... turnforeningens sexa den 27de mai 1890 (tekst Andreas Paulson)

Lofthus, Olav
Vor egen kreds (sangtekst av O.L.)

Kantate afsunget ved femaarsjubilæet den 20de april 1881 (tekst av O.L.)

Lundmann, Hilda (danseskolelærerinne)
Til .. ved hennes Jubilæum den 24 november 1887 fra Elever

Lunds studentersångförening
Program for festkonsert i Koncertpalæet 22 juni 1915

Lungegaardens skole
Sang ved Indvielsen af ... 30te Oct. 1869

Lutherfesten
Sang ved Bergens almueskoles Lutherfest den 10de november 1883

Salme ved ... 1883

Lyster sanatorium
Ved indvielsen af ... 1902(tekst av Johan Bøgh)

Lægemødet. Bergen 1889
Hilsen til ... 1889

En tak til vore gjæster ved ... 1889

Lærerfesten. Bergen 1911
Sangtekster 1911

Lærerindenes pensionsforening
Aarsregnskab for 1901

Maalmannsstemna. Bergen 1898
Maalmanns-Stemna i Bjørgvin 1898(sangtekster)

Magnus, M., pastor
Til ... 1883-1903

Magnus, Vilhelm
Vita Vilhelmi

Malersvendenes fagforening
Ved ... 12-aarige stiftelsesfest(sangtekst) 12 juli 1896

Malling, Harald
Til ... ved takke- og Afskedsmøte i D.g.H's Keglebane 1901

Mansbach, generalmajor
Sang i et Afskeds-selskab for ... den 21de Marts 1838

Martens, Ditlef (firma)
Tanker i bunden Stiil om Bageriet paa Bryggesporen ... 1903

Ved 150-Aars Jubilæet 8. mai 1903

Sange ve Jubilæet i Anledning af Bryggesporens 150 aarige Bestaaen i

Familien Martens Eie (sanghefte m/portretter og bilde av Bryggesporen)

Martinsen, Martin
En kortfattet vise om ... 28 mars 1897

Maskinistforeningens kvindeforening
Til ... paa aarsdagen 1913

Meget smuk vise, En
(Bergen : Skrede, 1870?)

Kassett 10

Meyer, L.B.
En kortfattet vise i anledning Hr. mægler ... 25 aars jubilæum 1 marts 1906

Til 40-aars jubilanten ... 1ste marts 1921

Meyer, Rasmus
En vise om Rasmus i anldning af 18. september 1888 (skrevet av AlexanderRasmussen og sunget i et selskap for Rasmus Meyers venner på Åstvedt den dag Meyer holdt bryllup med Charlotte Koller i Oslo)

Bordsange ved en festlig Bespisning hos Sieur Rasmus Meyer den 8de Aprilii 1908

Meyer, Rathje Wesenberg
Lektor ... 1858 20de juni 1938

Michelsen, Christian
Borgermiddagen den 19. december 1905(div. sanger)

Til Statsminister ... ved Studentersamfundets festmøde 18 november 1905

Hilsen til ... ved Folketoget den 3die november 1907 (tekst Theodor Caspari)

Midttun sogn landmannforening
25 aarsfest 9. februar 1918(sangtekster)

Misjonsselskap m.m.
Psalmer afsjungne ved det norske Missionsselskabs høitidelige Møde i Bergens domkirke den 3die Juni 1845

Psalmer ... ved Missionsforeningens Møde i St. Mariæ Kirke 7de September 1846

Psalmer ved Missionsfesten i Bergens Domkirke den 27de Juni 1852

Ved Missionsfesten 23de Mai 1864

Mjeldalen (Sang til melodi: jeg tog min nystemte u.å.)

Moe, Jørgen
Ved Folkefesten om Haralds-Mindesmerket den 18de Juli 1872 (tekst J. Moe)

Mohn, C.
To telegrammer (1859 og 1885)

Mindesang over ... (u.å.) (tekst Chr.J. Rieber-Mohn)

Mohn, Jacob
Til Geburtsdagsbarnet ... (u.å.)

Mohn, Otto
Til hans sextiaarige fødselsdag (u.å.)

Mohn, Torvald
Korsets seier : et syn Bergen 1925

Mohr, Johan Frederik Wilhelm f. 16.5.1749-d. 2.2.1834
Vennesang i Anledning af S.T. hr. Major og Handelsgartner Mohrs 80de Aars Fødselsdag den 16de Maii 1829

Mohr & Giertsen
Til firmaet ... 2den januar 1900

Moldevisen
Moldevisen (en meget interessant Vise om Byen Molde) Blant syv af Verdens Underværker jeg Staden Molde her anmærker ... (u.s. u.å.)

Munch, Andreas
Sang ved Arbeidernes fest den 7. juni 1864

Gjæterjenten (sangtekst) (u.å.)

Munin
Ved samfundet "Munins" syttendemaifest 1884 (tekster av Sigurd Eldegard og Harald Riisnæs)

Musikfesten i Bergen 1898
Programmer

Møbelsnekkernes forening
Ved ... 40 aars fest 13de oktober 1926(tekster av Fr. Bergmann)

Møllendal gravplass
Ved Indvielsen af ... 8. sept. 1874

Møllarguten
En Vise om Møllargutten og hans Concert (u.å.)

Møller, Peder
Hilsen til mor (Bergen 19??)

Napoleon
Zwey neue Schøne Lieder. Das Erste: Adieu Monsieur Napoleon

Das Andere: Napoleon wollt mit Gewehr (u.å.)

Nilsen, Hansine <Sinken>
Fra Nemesis (sangtekst) 1901

Signe spaakjærrings vise

Nilsen, Randulf
Til ... "Tornefri" pr. damsgaard (tekst av Johan Bøgh u.å.)

Nissen, Erika
Program Erika og Karl Nissen koncert i Logens Festsal 3. Oktober <19??>

Njørd, roklubb
Sange tilegnede Roklub Njørd ... til den 10aarige stiftelsesdag 2den februar 1890

Nordahl-Olsen, Johan
Til ... ved Bergens presseforenings fest 1925(tekst av A ndreas paulson)

Til ungdommen. Prolog ved Unge Høires selskapsaften 2den mars 1929 (klipp fra Bergens aftenblad)

Nordnæs bataljon
Diverse sanger 1908-1928

Nordnes gutte-skytterlag
Sang for ... mai 1903

Nordnes skole
Fanesang for ... (u.å.) (tekst Overlærer Hille)

Nordpolfarere, De Østerrigske
Program og sange ved Festen i Bergen for ... den 18de September 1874

Nordpolsekspedition, Den Norske
Program for festlighetene september 1896

Nordåsvannet
Nordaasvandet 1933(tekst Nordahl-Olsen, til Motorbåtforeningens fest)

Norge i rødt hvitt og blått 1945
(sanghefte)

Norges guldsmedforbund
17. ordinære landsmøte 2. juni 1928(Bergen)

Norges kjøbmandsforening
Prolog i anledning ... 11. generalmøte (Bergen) 26 august 1925. - (prolog av Andreas Paulson)

Norges kongeindtog 25de November 1905
Sangtekster (m/tekst av bl.a. Henrik Jansen og Joach. Lampe)

Norges kristelige ungdomsforbund
Landsmøde i Bergen 4.-7. juli 1901 (program med bykart)

Tekst til sangene ved Landskorets konserter under sangerferden til Norges kristelige ungdomsforbunds landsmøte i Bergen 1933

Norges Vel (Selskabet for Norges Vel)
Sang ved Festmaaltidet den 29 December 1859(tekst av Andreas Munch)

Norrøna, idrettslaget
Idrætsklubben "Norrøna" Fanesang (u.å. )

Norsk faktorforbund
Vårt håndverk (sangtekst av Andreas Paulson)

Norsk faktorforbunds landsmøte Bergen aug. 1928

Norsk ingeniørforening. Bergens avdeling
Ved festmiddagen 22 august 1930 (sangtekster)

Norsk journalistforbund
Journalistfesten i Bergen 1908(div. sanger)

Landsmøte i Bergen 5te mars 1921(tekst av Andreas Paulson)

Norsk landmandsforbund
Songar til aarsstemna ... Bergen 1918

Norsk postbuds-forbund. Bergen kreds
Hilsen til ... 1932 (tekst av Fr. Bergmann)

Norsk restaurationsforbund
Mixed compositium 1920 (sangtekst)

Norske bokhandlerforening, Den
Sanger på avslutningsmiddagen 23. mai 1956, Bergen

Nutidsbillede Bergen 2. februar 1899
Sangtekst med Bergenskoloritt til melodi Pål sine høner

Nygård skole
Sanger til elevene ved 25 års jubilæumsmøtet i Koncertpalæet 7. desember 1946

Nykirken
Psalme etter den første Prædiken den 9de October 1853 i Bergens Restaurerede Nykirke

Nytaarsnat
Tekst av Jonas Dahl Bergen 1918

Nøstet bataljon
Sang for ... Landtur den 19de Juni 1898

Kassett 11

Oehlenschlager, Adam
Chor affsjungne ved Festligheden for ... paa Bergens Dramatiske Selskabs Theater den 16de Juli 1843

Oftedal, Lars
Oftedals-Visen(tekst av Walter Spleen <Olaf Bergesen>) u.å.

Oftedal (tekst Lars Jaastad) u.å. (visetekst, avisklipp)

Olavskoret. Bergen
Liturgisk Allesjælsvesper i Domkirken 5. november 1928

Olsok
Andre Olavsstemna i Musikkhalli 30te juli 1898

Program ved Festen i Haakonshallen Olsokdag 1906

Olofsson, H.M., redaktør "Arbeidet"
Arbeidet Festnummer 8. mars 1913

Olsen, E. Beyer
Ianledning hans 50-aars virke ved Bergens Indremissions Søndagsskole 1929

Oscar I
Cantate ved Festen i Bergens Domkirke i Anledning af ... gjenvundne Helbred og Regjeringstiltredelse 24de April 1853

Den 5. Juni 1853 (Affsynges ved Fanetogets Tilbagekomst paa xerceerpladsen)

Oscar II
Paa Det Norske Kongepars Kroningsdag den 18de Juli 1873

Festforestilling i Theatret i Anledning af ... Nærværelse den 26de Juli 1879(program m/rolleliste)

Prolog ved Festforestillingen i Bergens Theater i anledning ... 26de Juli 1879

Program for Processionen ved ... Modtagelse i Bergen 25de Juli 1879

Sang til ... ved Festmiddagen i Bergen 26de Juli 1879 (div. sangtekster)

Sang til hans Majestæt Kongen ved Festmiddagen i Bergen den 26de Juli 1879(tekst av biblioteksjef Valborg Platou)

Velkomsthilsen til ... ved besøget i Bergen den 14de juli 1896 (forfattet af Edv. B. Lund)

Otterbech, A., pastor
Sang ved ... Hjemkomst fra Lofoten Foraaret 1854

Paulson, Andreas
Kantate ved grundstens-nedlæggelsen for Bergens nye Theater den 25. juli 1906

Sankt-Hans-Vise <tekst A.P. u.å.)

For Norges Frihed (u.å.)

Det rene Flag (u.å.)

Ved sexaen i Bergens liberale forening 22 september 1888

Dagens tekst 26. januar 1907 (sangtekst tr. i Bergen)

En splinterny vise om Bergen og Bergenserne (u.å.)

Div. sanger til A.P.s 70-årsdag 16.2.1931

Pelloth, J.C.
Hilsen Hr. Conditor Pelloth den 7de Februar 1860

Piene, Kr., sekretær i Bergens ynglingeforening
Til fru og herr ... den 3. marts 1900 (tekst m/port.)

Pihl, Lars
Minde om ... død d. 18. April 1887 (tekst av Paul la Cour)

Pihl, U. (U. Pihls skole)
Ved ... 100 års jubileum. (Sangtekster)

Platou, Carl N.S., borgermester
Div. sanger til Borgermestermiddagen og 25-Aarige Jubilæum 1885

Platou, Ludvig Stoud, 1778-1833
Slutnings-Chor ved Aarskiftet 1808

Til Kongen (u.å.)

Sang ved Deres Majestæts ... 1810

Skandiens Konnings Carl Johanns ... 1822

Sang ved Deres majestæters ... 1825

Presseforeningen
Div. sanger 1925-1932

Priscourant
Priscourant for vaaren 1897 over Gjødningsstoffe ... fra Bergens Kemiske Fabrikker

Provianteringsdepartementet
Fraa ... ved Betzy Kjelsberg <19??>.

Div. oppskrifter for bruk av poteter

Reimers, Trygve, konditor
Div. leilighetsdikt

Reusch, Hans Leganger
Mindebæger i Bergens Haandværkerforening 17de Novbr. 1870

Riksmålsforeningen
Ved ... sammenkomst 26. april 1925(tekst av Andreas Paulson)

Ritscher, Anders, skolelærer
Til ... fra hans Medlærere da han sluttede sin 27-aarige Skolegjerning i Bergens Almueskoles Tjeneste den 28de Sept. 1868

Rolfsen, Nordahl
Til ... (sangtekst u.å.)

Jeg ved mig et hjerte, hvorpaa jeg kan bygge. Gammelt vers fornyet av N.R. (u.å.)

Min hustru av N.R. (u.å.)

Rolfsen, Tønnes
Cantate paa det norske Universitets femtiaarige Stiftelsesdag den 2den September 1861 (Trykt Beyer, Bergen)

Kassett 12

Salicath, F.T. (kontroversiell "konstabelinspektør" i Bergen)
"Salicath"-visen(nedskrevet av Adolph Berg , klipp fra BT 17. sept. 1928)

St. Jakobs kirke
Ved grundstensnedlæggelsen til Nygårdstangens smaakirke 31te okt. 1917

Sandberg, Jørgen, overlege
Til ... 28de mai 1927

Sandvikens barnehjemsklub
25-aars dag 4. februar 1925 (sangtekst)

Sandvikens menighets gamlehjem
Ved indvielsen 22. november 1931 (sangtekster)

Sandvikens sangforening
Ved jubilæet 9. oktober 1907 (div. sanger)

Sangklubben. Bergen
Musikalsk aftenunderholdning. Programmer 1885 og 1886

Santalmissionen
60 aars jubilæum 26. sept. 1927 (div. sanger)

Sars, Ernst
Til de frisindede Studenters Fest (Kra) for Ernst og Ossian Sars den 14de november 1895

Ved Studentersamfundets fest for … (Kra)Ernst Sars 14de oktober 1905

Schartum, Sv.
Generalsekretær ... 1. sept. 1929

Schedivy
Til herr Cantor Schedivy d. 26 Februar 1849 (håndskrevet)

Schuman, Daniel
En Bygningskrands til Daniel og Birgitha Schuman den 30te Januar 1815 (Bergen : Dahls Enke, 1815)

Seip, Hans, fylkesmann
Til ... ved avskjedsfesten 20/3-1930

Sivertsen, Ivar, Bergen off. bibliotek
25 vers paa diverse kjendte Toner tilegnet 25 Aars jubilanten ... den 1ste April 1899

Sjømannsmisjonen
Div. sanger 1897-1914

Sjømannens første reis

Skipperforeningen. Bergen
Div. sanger

Skipper-Enkekassens Stiftelsesdag
Sang i anledning ... 1855

Skog-Sange ved Børnenes Plantning april 1900

Skutevikens bataljon
Sang ianledning Stiftelsesdagen den 8de juni 1892

75 aars jubilæum 8/6 1928 (sangtekster)

Slagtertiden
Sangtekst u.å.(note av R. Sollied: Dette er ikke den riktige slagtervise som ble brukt i Bergen)

Socialdemokratisk forening. Bergen
25 aars dagen 28. juni 1910

Et par mindeord 28. juni 1910

Sognelaget
Banevisao 12. mars 1921

Soldatersanger
Div. sanger etter 1900

Sontum, N.N., havneingeniør
En sang til ... 1ste October 1912

Stiklestadsmødet 1882
Sange ved ... 4de og 5te Juli 1882

Stockholms studentsångar førbund
Sångarferd 1929 (sangtekster)

Sudmannske barnehjem

Sundt, C.
Til ... den 14de Mai 1873

Til Far fra Børnene 25 oktober 1893(tekst av Johan Bøgh)

Til C. Sundt ved Sundt & Co's Jubilæumsfest 1ste Januar 1900 (div. sanger)

Svaneapoteket
Da Svaneapotheket i Bergen feirede sit 300-aars jubilæum den 11te Marts 1898(tekst av Johan Bøgh)

Syttende Mai
17de Mai 1854 i Selskabet "den 12te April"

Den 17. mai 1911 hos John Lund(sangtekst)

Søndhordlandslaget
10-aars fest 16. mars 1929

Sångsællskapet D.S.

Kassett 13

Tangen, J. Lyder v.
Til ... den 18de Marts 1857 (sangtekst)

Tangen, pastor
Til ... 30te juni 1911 fra Lærerpersonalet ved Domkirkens søndagsskole

Tanks skole
Cantate ved den nye Tankske Skolebygnings Indvielse den 8de Januar 1855

Sang afsungen af Diciplene i Tanks Skole ved Examens-Høitideligheden 18de Marts 1856

Sang til Tanks skole lørd. 21 des. 1929

Minervasang (tekst Jens Korsvold u.å.)

Sang til Tanks skole 19. des. 1931(tekst Knut Nygaard)

1850-1950. Program for Tanks skoles 100 års jubileum 1950

Theater, Det norske (Bergen)
Bergensk theatervise. - Bergen 1893 (eller 94)

Sang for den norske Scenes Gjenreisning i Bergen afsunget i Theatret den 17de Mai 1874

Chor ved det norske Theaters Tiaarsfest den 10de October 1862

Theaterforeningen
Ved ... Fest i Bergen den 3die December Ludvig Holbergs Fødselsdag 1874

Hilsen fra den norske Scene til Theaterforeningen i Bergen den 3die december 1874

Tidemand, Adolph
Til maler Tidemand og hustru 12. juni 1871 (tr. Bergen : Beyer)

Titanic, skip
Dødsseileren (tekst av Theodor Caspari u.å.)

Den sørgelige vise om "Titanic"s forlis "Det største skib på jorden som pløiet bølgen blå... " (Klipp fra "Norges kvinner" 1954)

To nye viser (ukpl.)
Finguttens Frieri. u.å.

Tordenskjold
Ved Tordenskiold-Statuens afsløring i Christiania 17de mai 1907 (tekst av Theodor Caspari)

Tre aldeles nye Viser 1891

Turnforeningen (Bergens turnforening)
Sang ved den bergenske Turnforenings første Møde den 24de September 1860(tekst J.K. Christie)

Div. sanger ved forskjellige stevner

Tusenårsfesten. Haugesund 1872
Div. sanger

Typografiske forening, Den. Bergen
Sang for organisationen ved faneafsløringen ... 9de mai 1896

Div. sanger ved 50 aars festen den 4de juli 1926

Tyroler National-Gesange
Sanghefte (tysk) 1837

Ungdommens Dannelsesforening
Sange til Afsyngelse i ... ved en Aftenunderholdning 27 Dec. 1859

Ungdomsstevner
Div. sanger ved forskjellige stevner

Unionsoppløsningen
Tillæg til "Arbeidet" no. 117 aug. 1905(ad. folkeavstemmingen 1905)

Vaskevise
Reklamevise for Bergens Sæpefabrik u.å.

Venskabs Skaal.
Sang i Anledning af d. 5te februar 1853(tr. i Bergen)

Venstre
Div. sanger 1891-1906

Vestlandske kunstindustrimuseum
Ved Indvielsen af ... 19de november 1889

Ved Indvielsen af ... i dets nye Lokale 16de Marts 1897 (tekst av Johan Bøgh)

Vestmannalaget
Div. sanger

Vestnæsvisen (håndskrevet u.å.)

Vika-Gut (tr. Bergen : Grieg 1932)

Viking, skip
25 aarsdagen for Vikings ankomst til (1918) Chicago (Chicagoutstillingen)

Vinje, Aasmund O.
Afskedshilsen til ... den 12te Dec. 1869

Helsing til ... i Vestmannalaget den 2dre november 1869

Ei Vise til og om Ægtemanden Vinje 12te december 1869

Voss
900 aars høgtidi paa Voss 29. juli 1923 til minne um at Olav den heilage kristna vossane i aaret 1023

Vægtervers
Gamle vægtervers (avisklipp fra Bergens Annoncetidende (u.å.)

Walnum, Jakob
Til ... den 6te dec. 1898

Walnum, Sven Borchman Hersleb
Ved afsløringen af monumentet paa ... grav 3die sept. 1890

Werligh, Adeline
Til Madame ... den 23 December 1840(tr. Bergen : Dahl)

Wexelsen, statsråd
Til ... Bergen 30/11-1893

Wiborg, Lauritz
Kantate ... u.å.

Wiencke, Daniel
Tysk sangtekst 1887

Wiers-Jensen, H.
En saargelig Kjærlighedsvise (Fjellveivisen) 1901

Wiesener, Gerhard
En vise til ... 26de Januar 1904

Wingaard, Oluf W., verkseier
Fest-Kantate i Anledning Fødselsdagen den 13de Januar 1881 (tekst Johan Bøgh)

Winsnes, major
Ved Afskedsfesten 10. febr. 1895

Wisbech, Christian
Reisepas for Sygehuuslæge .. udstedt den 1ste Mai 1848

Ved Afskedsselskabet for ... den 1ste Mai 1848

Kassett 14

Arbeiderforeningen
Program for Folke-Festen i ... 17de Mai 1874

Bergens typografkor
Program for Kirkekonsert u.å.

Bjørnson, Bjørnstjerne
Bjørnstjerne Bjørnson Bergljot Ibsen (program for Bjørnsons opplesning av Hugo m/assistanse av Bergljot Ibsen, konsert holdt april 1897 i Logen festsal i Kristiania)

Bondelaget
Program for ... Landsmøte i Bergen 19.-21. juni 1931

Byens prester og leger (fotballkamp)
Program for fotballkampen mellem Byens prester og læger (til inntekt for skolebarns ferieophold) 8. juni 1936 på Stadion

Cahier, sangerinne
Keiserlig og Kgl. Hofsangerinne

Madame Cahier. Koncert i Logens festsal (u.å.)

Circus Blumenfeld
Concert i det nyopførte Ridehus paa Nygaard (u.å.)

Dahl, Henrik
Viseaften program u.å.

Dante, the magician

Program A Mystery Revue (Bergen u.å.)

Fasmer Dahls kor
Kirkekonsert Elias av Mendelsohn-Bartholdy (Bergen u.å.)

Gode Hensigt, Den
Plakat ... paa "den gode Hensigts" nye Theater en Soiree musicale et
dramatique 1885?

Hansen, Adolf
Matine i Underofficersskolens gymnastiklokale (Bergen u.å.)

Hanson, Agnes
Agnes Hanson og Harald Heide Kirkekonsert i Korskirken (Bergen u.å.)

Harmonien
Harmonien 1897-98. Anden Koncert 13de november i Logens festsal, dirigent: Johan Halvorsen

Kvindelige studenters sangforening
Vestlandsturneen 1931

Landslærarmøtet. Bergen
Program 4.-7. juli 1921

Landsutstillingen Bergen 1898
Udstillingens tyske Musikkapell. Afskedskoncert i Logens festsal

Leander, Adee
Konsert program u.å.

Matine i Logens festsal til Indtægt for de Brandlidte i Aalesund 31. jan. 19??

Musikforeningen
Program til ... 1ste Concert Lørdag 19de Oktober 1889 i Logens store Sal under ledelse af Hr. Edvard Grieg

Nilsson, Christina, 1843-1921, sv. Operasangerinne
Program Første Concert i Logens Festsal (Bergen u.å.)

Noregs ungdomslag
Bygdeungdomsstemna Bjørgvin 5-8 juli 1928

Norrøna
Program for ... indenbys Idrætsstevne u.å.

Olsokfesten på Nordnes
Program 1912

Sanderson, Lillian
Lillian Sanderson Tournee 1895-1896 (tyske sangtekster)

Stigums sangkor
Program for sangmøtet i anledning ... 30 aars dag i Domkirken u.å.

Svenske damekvartet, Den
Concert i Arbeiderforeningens Festivitetslokale u.å.

Søraas kor
Jubilæumskoncert i Domkirken u.å.

Thomanerkoret
Koncert Bergen 6. oktober 1931

Thursby, Emma
Miss Emma Thursby Afskeds & Folkeconcert i Arbeiderforeningens Lokale 9de sept. 1884

Kassett 15

Sangerfesten Bergen 1856
Fortegnelse over Deeltagerne

Ved Sangerfestens Sexa den 25de Juni 1856 (tr. Bergen : Beyer)

Sangerfesten. 5te store sangerfest i Bergen Juni 1863
Fortegnelse over Deltagerne i 5te store Sangerfest afholdt i Bergen 14de-17de Juni 1863

Fortegnelse over de Fremmede Sangere i det femte store Sangermøde i Bergen samt deres Værter

Program ved det offentlige Møde under den femte store Sangermøde

Program til Concerten 15 Juni 1863

Div. sanger og programmer til Sangerfesten Bergen juni 1863

Sangerfesten. 6te store sangerfest 1883 i Trondheim
Reisereglement (fra Bergen) "Deltagerne møde Klokken 2 ved Børsen med Deres Faner og med Hvide Huer. Afreise præcis Kl. 3 fra Bradbænken", med Fortegn. over Deltagerne

Div. sanger og programmer til Sangerfesten i Trondheim 1883

Sangerfesten. 7de store Sangerfest i Christiania 1896
Program 7de store Sangerfest

Kart Christiania i forb. med sangerfesten

Dansekort (Ballkort) i forb. med Sangerfesten

Bergenskoret. Program og Reisereglement ved 7de store Sangerfest m/fortegnelse over deltagerne

Sangerfesten. 8de store Sangerfest i Stavanger 1909
Div. programmer og sanger ved 8de sangerfest

Menu ved Middagen 31te Mai 1909

Landssangerfesten i Kristiania 1914
Div. programmer og sanger

Landssangerstevne. 10de Landssangerstevne i Bergen 1926
Div. programmmer og sanger

Kassett 16 - (Studentermøter og sanger)
Diverse norske og nordiske studentermøter og sanger

Sangtekster tr. i Bergen u.å.

Ved Indvielsen af ... 10de Mai 1904

Text til sångerna vid Sångarferd i Norge juni 1925 (inneholder programmer)

(inneholder sangerstevner)