Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.

17. mai trykk 1826-1899

Biblioteket har en unik samling trykk og programmer fra 17.mai-feiringen.

Det eldste fra 1826 er et sanghefte fra Christiania. I 1827 fikk Bergen sitt første 17.mai-trykk - også det sanger for dagen. Fra 1864 har vi en plakat som opplyser detaljert om programmet for dagen, bl.a. "Glædesblus fra Fløifjeldet". Biblioteket har en komplett samling 17.mai-programmer fra 1900-til i dag.

 

Udvalgte nationale Sange til Brug ved Festligholdelsen syttende Mai. - Christiania : Borg, 1826. - (det eldste 17. mai trykk i bibliotekets eie)

Sang den Syttende Mai 1827. - Bergen : Dahl, 1827. - 15 s. - (skadet ekspl.)

Den syttende Mai festligholdt i Selskabet "Den gode Hensigt" 1827. - Bergen : Dahl, 1827

Sange den Syttende Mai 1833. - Bergen : Dahl, 1833

I Anledning af Norges Høitidsdag den 17de Mai skrevet av Rasmus Hille. - Bergen, 1833

Frihedshilsen Sange til Syttende Mai. - Chria.? : Nissen, efter 1833

Sange til National-Festen den 17de Mai 1835. - Forlagt af et Par Constitutions-Venner. - Bergen : Rode, 1835

Sange til Nationalfesten den 17de Mai. - Bergen : Rode, 1836. - (med håndkol. flagg)

Sang i Anledning af Nationalfesten den 17de Mai 1837. - Bergen : Dahl, 1837

En Sang paa Norges Hædersdag den 17de Mai. - Bergen : Dahl, 1837

Sange til Norges Frihed og Flag. - Bergen : Dahl, 1837. - (håndkol.)

Sange til Norges frie Flag paa den 17de May 1838. - Bergen : Dahl, 1838. - (håndkol. flagg)

Sang i et Borgerselskab den 30te April 1838 i Bergen ved Efterretningen om Det Norske Handelsflags uldkomne Anerkjendelse. - (håndskrevet)

Sange til Nationalfesten den 17de Mai. - Bergen : Dahl, 1839. - (håndkol.)

Sange til den 17 Mai 1842 af J.A. Anderson. - Bergen : Dahl, 1842 (håndkol.)

Sange paa Frihedsdagen d. 17de Mai af Johan August Anderson. - Bergen : Dahl, 1843. - (med håndkol.)

Sang til ... ved Festen i Bergen 17de Mai 1844

Sange paa Frihedsdagen den 17de Mai. - Bergen : Prahl, 1844

Sang skrevet for et Privatselskab den 17de Mai 1844. - Bergen : Prahl, 1844

Sang til Hans Majestæt Kong Oscar den Første Ved Festen i Bergen den 17de Mai 1844. - Bergen : Prahl, 1844

Til Syttendemai Festen 1846. - Bergen : Prahl, 1846. - (håndkol.)

.... (samme uten kolorering)

Sange for det norske Folk Den 17de Mai. - Bergen : Dahl, før 1848. - (håndkol.)

17de mai 1848 Affsjungen i Bergens Haandværker Forening. - Bergen : Beyer, 1848

Sange paa 17de Mai 1849. - Bergen : Dahl, 1849

Folkesang Den 17de Mai 1849. - Bergen : Nissen, 1849

Mindeblad af 17de Mai 1849. - Bergen : Dahl, 1849 

Folkesang til Norges Constitutionsdag den 17de Mai 1850. - Bergen : Enger, 1850

Folkesang den 17de mai 1850 af T. Rolfsen med Musik af Ole Bull. - Bergen, 1850

Sange til 17de Mai 1850 tilegnet Haandværks-Svendenes Dannelses-Forening af Forfatteren David. - Bergen : Beyer, 1850

Sang i Bergens Haandværkerforening den 17de Mai 1851. - Bergen : Dahl, 1851

Folkesang paa Frihedfesten den 17de Mai. - Bergen : Dahl, 1851

Sange ved 17de Mai-Festen i Selskabet: "Den 12te April". - Bergen Beyer, 1851.- (Selskap til opprettelse av et Almue-Bibliothek)

Kortfattet Fremstilling af den Norske Konstitutions-Historie tilegnet Arbeiderforeningen i Bergen den 17de Mai. - Bergen : Nissen, 1851

Ved Festligholdelsen af Syttende Mai. - Bergen : Nissen, 1852

Sange til 17de mai. - Bergen : Dahl, 1852

17de Mai (Festligholdt i Bergens Haandværkerforening 1852). - Bergen : Rudolph, 1852

Sange paa 17. Mai Norges Frihedsdag. - Bergen : Dahl, 1853? - (håndkol. Flagg)

Sange paa Constitutionsdagen den 17de Mai. - Bergen : Dahl, 1853

17de Mai. - Bergen : Dahl, 1853

17de Mai 1854 i Bergens Haandværkerforening : Mel. Norden er et Sødskendlag. - Bergen : Dahl, 1854

17de Mai 1855 i Bergens Haandværkerforening. - Bergen : Beyer, 1855

Sange til 17de Mai 1857. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1857

Sang paa XVII MAJ 1857 : Afsungen i Bergens Haadværker-Forening (i.e. Bergens Haandværker Forening)

Sange til 17de Mai 1857. - Bergen : Dahl, 1857

Folkesang til Frihedsfesten d. 17de Mai 1857. - Bergen, 1857

Syttende-Mai-Sang afsunget i "Haandværks Svendenes Dannelsesforening. - Bergen, 1857

Sang til Frihedsdagen 17de Mai 1858. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1858

Sange til 17de Mai 1859 : (Trykte til Festkommiteen). - Bergen, 1859

17 mai 1859 (Afsungen i Bergens Haandværker Forening) (tekst av Tønnes Rolfsen)

Sange paa 17de Mai. - Bergen : Beyer, u.å.

Sange paa den 17de Mai. - Bergen : Beyer, u.å.

Friheds-Sange paa Norges folkefest den 17de Mai. - Bergen : Prahl, u.å.

Wergeland, Henrik: Sang paa Norges Hædersdag den 17de Mai.- Bergen : Dahl, u.å.

Bøe, G.: Sange paa den 17de Mai af ... - Bergen : Prahl, u.å. - (håndkolorert)

Ved Festligholdelsen af Syttende Mai. - Bergen : Nissen, u.å.

17de mai 1860. (sanger). - Bergen : Beyer, 1860

.... samme, men trykt hos Chr. Dahl, 1860

Sange til Frihedsdagen den 17de Mai 1860.- Bergen : Beyer, 1860

Sang til den 17de mai 1861. - Bergen, 1861. - (håndskrevet)

Sang til 17de Mai 1861. - Bergen : Nissens Enke, 1861 (med ill. av toget på tittelbl.)

17de Mai 1861. - Bergen : Dahl, 1861

---- samme, men tr. hos Beyer, 1861

Til 17de Mai 1861. - Bergen : Hagen, 1861

Bjørnson, Bjørnstjerne: Sang, afsungen ved Koncerten for Christies Minde den 17de Mai 1861. - Bergen : Dahl, 1861

Program for Syttendemaifesten. - Bergen : Eide, u.å. (program og sanger)

17de Mai 1862. - u.s.

Sang den syttende Mai 1863. - u.s.

Cantate ved Jubelfesten i Bergens Kirker den 17de Mai 1864. - Bergen : Beyer, 1864

Program for Festlighederne den 17de Mai 1864 fra Festcommiteen (plakat med detaljert program for dagen). - Bergen : Geelmuydens Enke, 1864

Sange for Jubelfesten den 17de Mai 1864. - Bergen : Beyer, 1864

Sange ved Femti-Aars-Festen den 17de Mai 1864. - Bergen : Beyer, 1864. - (håndkoloret løve)

17. Mai, femtiaarsdagen 1864. - Bergen : Dahl, 1864

Unger, Johan Einar: Den sjauttande Mai 1864. - Bergen : Dahl, 1864. (sang av ...)

Sange paa femtiaarsdagen 17de Mai 1864. - Bergen : Dahl, 1864

17de mai 1866 Festsammenkomst med Sang Og Tale i Arbeiderforeningens Festivitetslocale. - Bergen : Geelmuydens Enke, 1866. - (sanger)

Festsange 17. Mai 1868. - Bergen : Beyer, 1868

17. Mai 1868. - Bergen : Dahl, 1868. - (sang av Claussen)

Kantate ved Afsløringen af Christies Monument i Bergen 17de Mai 1868. - (texten af A. Munch, musiken af E. Grieg). - Bergen : Beyer, 1868.

Festsange 17. Mai 1868. - Bergen : Beyer, 1868

Program for Syttendemaifesten. - Bergen : Eide, efter 1868

Sang afsunget i Bergens Haandværkerforening 17de Mai 1869. - Bergen : Eide, 1869

Song til Bjørgvin fraa Vestmannalaget dan 17de Mai 1870. - Bergen : Eide, 1870

Sang afsunget i Bergen Haandværkerforening 17de Mai 1871. - Bergen : Eide, 1871

17de mai-Festen 1876 Program. - Bergen : Grieg, 1876

Syttendemaifesten i Bergen 1877 Program. - Bergen : Grieg, 1877

Syttendemaifesten i Bergen 1879. - Bergen : Grieg, 1879

Fortegnelse over Deltagerne i Kaproningen samt Præmierne 17de Mai 1879. - Bergen : Grieg, 1879

------ 17de Mai 1881. - Bergen , 1881. - (med tegning av roerne på tittelbl.)

Vor egen "Kreds" 17de Mai 1881. (med tekst Av Olav Lofthus) (en liberal kreds)

Syttendemaifesten i Bergen 1882 Program.- Bergen : Grieg, 1882 

----- 1884. - Bergen : Grieg, 1884

---- 1885. - Bergen : Grieg, 1885

---- 1886. - Bergen : Grieg, 1886

17. Mai 1887 (program). - Bergen : Grieg, 1887

Program for Kaproningen paa Lungegaardsvandet 17de Mai 1888. - Bergen, 1888

17de Mai 1888 (program). - Bergen : Grieg, 1888

---- 1889. - Bergen : Grieg, 1889

---- 1890. - Bergen : Grieg, 1890

Program for Arbeidertoget for alm. Stemmeret 17de Mai 1890. - Bergen, 1890

Program for Regattaen paa Lungegaardsvandet 17de Mai 1893. - Bergen : Grieg, 1893

---- 17de Mai 1895. - Bergen : Grieg, 1895

Program for Festlighederne i Bergen 17de Mai 1895. - Bergen : Grieg, 1895

---- 17de Mai 1897. - Bergen : Grieg, 1897

---- 17de Mai 1898. - Bergen : Grieg, 1898

Festsang for Bergen Eldorado 17de. Mai 1899. - tekst av Henrik Jansen. Første linjer: Over Kyrres gamle By gaar Folkets sang i dag ...

Program for Festlighederne i Bergen 17de Mai 1899. - Bergen : Grieg, 1899

Diverse 17de Mai sanger. - u.å. men før 1900