Hopp til hovedinnhold

Menyer

Mat og matkultur er populært. Forlagene gir stadig ut nye og fargerike kokebøker. Der er også stor interesse for mat som kulturhistorie. Hva spiste folk og hva ble servert?

 

Klikk her for presentasjon

 

Klikk her for å se menyer på Open Gallery

 

Bibliotekets lille samling av menyer forteller litt om mat ved de store anledninger. Her er menyer fra store offisielle middager og fra private selskaper. Det er tydelig at "Ægte Skilpaddesuppe" har vært eksklusivt og populært. Menyene er kronologisk ordnet.

Klikk på bilder for å se hele program med meny.

 

 

Haraldstøtten


Haraldstøtten (Haugesund)

Spiseseddel ved Festmiddagen i Anledning af Harald Haarfager Støttens Afsløring den 18de Juli 1872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Østerrigske Nordpolfarere  

De Østerrigske Nordpolfarere

Spiseseddel ved Festen i Bergen for De  Østerrigske Nordpolfarere den 18de September 1872. ( meny og program)

  

  

  

  

 

 

 

 

Atlanterhavsfesten

Atlanterhavsfesten
Ved Festen for Atlanterhavsexpeditionens Deltagere den 29de Aug. 1876. (meny og sanger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar II

Oscar II
Meny til Festmiddag for Kongen i Bergen 26. Juli 1879>

 

 

 

 

 

 

Den gode Hensigt

Den gode Hensigt
Menu og Musikkprogram <15. Okt. 1883>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehmkuhl, Kristofer

Lehmkuhl, Kristofer
Menu <ved brylluppet mellom Kr. Lehmkuhl og Magdalene Michelsen> 7de Oktober 1886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstnerfesten, Frederiksborg

Kunstnerfesten, Frederiksborg
Illustreret Menu ved Kunstnerfesten 1888. Frederiksborg 16. Juni 1888

 

 

 

 

 

Ege, Christian

Ege, Christian
Menu <ved Christian Ege og frues gullbryllup> 18de Oktober 1891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnelldampfer "Fürst Bismarck"

Schnelldampfer "Fürst Bismarck"
Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Menu 21., 23., 24., 25. Mai 1892 (tysk tekst, ill.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens Haandværkerforening

Bergens Haandværkerforening
Menu <ved> 50-Aars Jubilæum Den 17de November 1895 (meny og Sangforeningens program)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riple, Ernst

Riple, Ernst
Menu den 11te Mai 1895 <bryllup mellom Ernst Riple og Lina Paulsen>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdt, Vilhelm

Holdt, Vilhelm
Menu le 22 Octobre 1899 Holdts Hotel <bryllup mellom Vilhelm og Marie Holdt>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hansen, Andreas

Hansen, Andreas
Menu Torsdag den 25de Oktober 1900 (bryllup mellom Andreas Hansen og Lucie Tønder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olsen, Jacob R.

Olsen, Jacob R.
Menu 19de November 1901 (sølvbryllup Jacob R. Olsen og frue)

 

 

 

 

 

Dampfer "Kaiser Wihelm der Grosse"

Dampfer "Kaiser Wihelm der Grosse"
Norddeutscher Lloyd Bremen Speisekarte ... den 26. Juli 1905 (tysk tekst., ill.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Norske Klub i London

Den Norske Klub i London
Dinner in celebration of the accession of King Haakon VII and Queen Maud to the throne of Norway. Criterion Restaurant December 15th, 1905 (menu og toastlist)

 

 

 

 

Borgermiddagen <Bergen>

Borgermiddagen <Bergen>
Menu 19. December 1905 (borgermiddag til ære for Statsminister Chr. Michelsen, meny og musikkprogram)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyer, L.B.

Meyer, L.B.
Menu 1ste Marts 1906 (i anledning L.B. Meyers 25-års- jubilæum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen kommune

Bergen kommune
Menu <og> Musik Fløien 7. Juni 1908 ( i anledning første tog på Bergensbanen til Kristiania 10.6. 1908) (ill., kart)

 

 

 

 

 

 

 

Svendsen, Fredrik

Svendsen, Fredrik
Menu Onsdag d. 2den Decembr. 1908 Grand Cafe (bryllup mellom Henrikke og Fr. Svendsen)

 

 

 

 

 

 

 

Landsutstillingen. Bergen 1910

Landsutstillingen. Bergen 1910
Festmiddag ianledning af Lands- utstillingens Aabning Bergen 1. Juni 1910 (meny og musikkprogram)

 

 

 

 

 

 

 

Bjørneseth, Oluf

Bjørneseth, Oluf
Ved Oluf Bjørneseth og hustrus sølvbryllup. Hotel Norge 22 okt. 1910. Menu og Musikprogram af Pathe's Capel

 

 

 

 

 

 

Bergensfesten. Kristiania

Bergensfesten. Kristiania
Menu Bergensfesten i Kristiania 16. Mars 1912 Grand Hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens børs

Bergens børs
Meny for 100-årsfesten 26. april 1913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.A.'s nasjonaldag. Kristiania

U.S.A.'s nasjonaldag. Kristiania
Fourth of July 1914 Kristiania. - Menu <og> list of speeches

 

 

 

 

 

Reusch, Andreas

Reusch, Andreas
Menu 12. December 1919 (bryllup mellom Andreas og Elisabeth Reusch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens haandværks- og industriforening

Bergens haandværks- og industriforening
Bergens haandværks- ... Festmiddag i anledning av Norges haandværkerforbunds generalmøte i Bergen 1. Aug. 1921 (meny, sanger og musikk program)

 

 

 

 

 

Holbergklubben

Holbergklubben
Holberg-klubbens fest 26. september 1922. Hotel Norge - Bergen. Meny og sanger

 

 

 

 

 

 

Wiese, Frithjof

Wiese, Frithjof
Menu Guldbryllupet 23. Juni 1923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens politikonstabelinstitution

Bergens politikonstabelinstitution
50 aars jubilæum 6. Oktober 1924. - Menu og taleliste

 

 

 

 

 

Bergen haandværks- og industriforening

Bergen haandværks- og industriforening
Ved 80 Aarsfesten 17. November 1925. Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Roald Amundsen

Roald Amundsen
Ved Roald Amundsen og kameraters hjemkomst. 12. juli 1926. Meny og sanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens filatelistklub

Bergens filatelistklub
Ved festen på Fløien 4.12.1926. - Menu og sanghefte

 

 

 

 

 

Det Bergenske dampskibsselskab

Det Bergenske dampskibsselskab
Ved dets 75-aarsdag 17. December 1926. Ved festmiddagen ombord i S/Y "Meteor". Menu, Musikprogram og sanger

 

 

 

 

Fasmer, Hans B.

Fasmer, Hans B.
Fabrikkeier Hans B. Fasmer og frue Friedas sølvbryllup 19. Februar 1928. - Menu og vinliste

 

 

 

 

Concordia (sangkor)

Concordia (sangkor)
Menu for "Concordia"s fest 16. Juni 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVL

MVL (De Mekaniske verksteders landsforening
Fællesstyrets æresmiddag for direktør H.C. Flood i Grand Hotel Terminus 6. November 1929. - Musik, Menu, Taler, Deltagere og bordplan. - ill., port.

 

 

 

Holberg, Ludvig

Holberg, Ludvig
Den Norske Regjerings frokost i anledning av Ludvig Holbergs 250-års jubileum. Grand Hotel Terminus, Bergen 3. desember 1934

Bergens kommunes aftens ved Holbergsjubileet den 3. desember 1934, Handelens og Sjøfartens Hus. Meny og program for minnehøytideligheten i Det Gamle Teater kl.12.30

 

 

 

 

 

 

 

Freya, mannssangforening

Freya, mannssangforening
50-års jubileum. Festmiddagens program 16. Februar 1935 i Logen den gode Hensigt. Menu og sanger 

 

 

 

 

Bergens haandværks- og industriforening

Bergens haandværks- og industriforening
100 år. 17. November 1945. Meny, sanger, deltagerliste og bordplan

 

 

 

 

Bergens privatbank

Bergens privatbank
90 års fest 28.11 1945. Meny og sanger

 

 

 

 

 

Kommunale kontorfunksjonærers forening

Kommunale kontorfunksjonærers forening (KKF), Bergen
Jubileumsfesten 8. Mai 1947 (på Grand). Meny og sanger

 

 

 

 

Bergens handelssamfunds sangforening

Bergens handelssamfunds sangforening
Triangelstevnet Bergen 30. April og 1. Mai 1949. Stevneprogram, Meny ved middagen på Solstrand, konsertprogram, deltagerliste

 

 

 

 

 

Friele, B. & sønner A/S

Friele, B. & sønner A/S
Meny ved 150 års jubileum 2. Januar 1950

 

 

 

 

 

 

Skutevikens buekorps
Meny jubileumsfesten 8. juni 1953 i Bergens Haandværks- og Industriforening

 

Den Norske bokhandlerforening

Den Norske bokhandlerforening
Meny avslutningsmiddag 25. Mai 1956 på Grand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergens Sporveisfunksjonærerers Forening

Bergens Sporveisfunksjonærerers Forening
50 års jubileumsfest i Logen "Den Gode Hensigt" onsdag 6. mai 1959. Meny og sanghefte

 

 

 

 

 

Vestmannalaget

Vestmannalaget
100-års-gilde, Håkonshallen, sundag 21. januar 1968

 

 

 

 

 

 

Idrettslaget Nornen
Sanger ved festmiddagen i Speilsalen Hotel Bristol 23. mars 1968. - Meny og sanghefte

 

Kommunale kontorfunksjonærers forening

Kommunale kontorfunksjonærers forening (KKF), Bergen
Jubileumsfesten 14. mai 1982 (i Håkonshallen).

Meny og sanger

 

 

 

 

Nævdal, J.H. A/S

Nævdal, J.H. A/S
Jubileumsfest Hotel Norge 27. April 1984. Meny og sanger

 

 

 

 

 

Bergen kommune

Bergen kommune
Lunsj i Håkonshallen 25. mai 2011 i forbindelse med åpningen av Festspillene. Meny, bordplan og program